Dil ve Anlatim 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaya ne ad verilir?

 • Monolog
 • Diyalog
 • Nutuk
 • Sufle
Soru 2

(1) Yağmur durmadan bir hafta yağdı. (2) Ağaç gövdeleri yarısına kadar suya gömülmüşlerdi. (3) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (4) Böylece günlerce sular altında yattı.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • Macera ramonı
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

 • Kaçıncı katta oturuyorlar?
 • Küçük çocuk çok yorulmuştu.
 • Vitrindeki elbiseyi de deneyebilir miyim?
 • Kimi insanlar sinemaya gitmeyi sevmez.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi düşsel (fantastik) anlatımın özelliklerinden biri değildir?

 • Zaman ögesi, içinde bulunduğumuz zamanın özelliklerine uygundur.
 • Günlük hayatta karşılaşamayacağımız nitelikte mekân söz konusudur.
 • Olağanüstü niteliklere sahip karakterler vardır.
 • Konu, fantastik özelliklere sahip ve olağanüstüdür.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘yeterlik eylemi’’ vardır?

 • Çıkarken kapıyı kapatıverin.
 • Televizyon izlerken uyuyakalmış.
 • Dergiyi ancak bugün okuyabildim.
 • Siz gidedurun, ben hemen geliyorum.
REKLAM
Soru 6

“Bütün varlıkları, en ince ayrıntılarına kadar tanıtmaya, yazı veya sözle insan belleğinde resim olarak şekillendirmeye (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sema
 • tasvir
 • Portre
 • Gözlem
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?

 • Her taraf bayraklarla süslenmişti.
 • Şehir yüksek dağlarla çevriliydi.
 • Kültür, toplumu ayakta tutan unsurlardandır.
 • Kendimi bildim bileli hep bu bozuk makine seslerini duyarım.
Soru 8

‘‘Hediye paketleri büyük bir özenle açıldı.’’ cümlesinin öznesine göre çatısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dönüşlü
 • İşteş
 • Etken
 • Edilgen
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

 • Yarım kalan işini ancak sabah tamamlayabilecek.
 • Yıllık iznimi alınca uzun bir tatile çıkacağım.
 • Gün batmadan balıkçılar ağları toplamıştı.
 • Küpeşteye ellerini dayayarak denize baktı.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır?

 • İlahi Komedya
 • Roland Türküsü
 • Kalavela
 • Cid
Soru 11

“Beşinci sınıflar tiyatro oyunu için hazırlanıyor.” cümlesinde aşağıdaki sayı sıfatlarından hangisi kullanılmıştır?

 • Asıl
 • Sıra
 • Kesir
 • Üleştirme
Soru 12

Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya tamamını alaya alarak biçimini bozmadan gülünç etki yaratmayı amaçlayan oyun türüne ne ad verilir?

 • İroni
 • Humor
 • Parodi
 • Kara mizah
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde gereklilik kipi kullanılmıştır?

 • Ben gelmeden eve dönmüş ol.
 • Karar vermeden önce biraz daha düşünelim.
 • Ateşli tartışmalara girdiğinde bile ölçüyü kaçırmaz.
 • İyi yaşamak istiyorsak çok çalışmalıyız.
REKLAM
Soru 14

Öyküleme (hikâye etme) aşağıdaki edebî türlerin hangisinde anlatım biçimi olarak kullanılamaz?

 • Anı
 • Makale
 • Seyahat
 • Biyografi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapan bir ek almıştır?

 • Yağmurluk
 • Bilgi
 • Durak
 • Sayaç
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir eylemdir?

 • Ahmet erkenden okula gitti.
 • Yarışta birinci olduğumuza çok sevindim.
 • Kuşlar silah seslerini duyunca uçuştu.
 • Müdür, ihtiyaç listesini yardımcısına yazdırır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın özelliklerinden biri değildir?

 • Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.
 • Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.
 • Sohbet, mülakat, röportaj gibi türlerde kullanılır.
 • Mizahi unsurlarda “gerçekten sapma” söz konusu olabilir.
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki almış bir isim kullanılmıştır?

 • Kedicik kısa sürede bütün ailenin sevgisini kazanmıştı.
 • Uzun yıllar bu ufak odada çalışıp durdum.
 • Sana küçük bir hediye aldım.
 • Minik serçe çok üşümüştü.
Soru 19

‘‘İle’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır?

 • Bu duvarı tuğla ile yaptık.
 • Hastaneye araba ile gittik.
 • Sevgi ile yetiştirdim bu çiçekleri.
 • Murat ile Emre tiyatroya gittiler.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, birleşik zamanlı eylemdir?

 • Eksiklerini kısa sürede tamamlamalısın.
 • Yarın pikniğe gidiyormuşuz.
 • Ben de sizinle gelmek istiyorum.
 • Bugün sinemaya gidelim.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDACBCDDABCDBABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler