GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 5 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Türk edebiyatında eskiden gezi yazılarına aşağıdaki isimlerden hangisi verilirdi?

 • A) Seyyah
 • B) Menakıpname
 • C) Battalname
 • D) Seyahatname
SORU 2

Türk edebiyatının modern anlamda ilk biyografi örneğini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Neziha Araz
 • B) Fuat Köprülü
 • C) Ömer Seyfettin
 • D) Şevket Süreyya Aydemir
SORU 3

Bir yazarın gazetelerde; güncel, önemli herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille, belgelendirme gereği duymadan yazdığı yazılara ne ad verilir?

 • A) Makale
 • B) Deneme
 • C) röportaj
 • D) Fıkra
SORU 4

Bir dönemi, düşünceyi, sanatçıyı veya sanat eserini inceleyip olumlu ya da olumsuz yönlerini değerlendirmek için yazılan yazılara ne ad verilir?

 • A) Biyografi
 • B) Sohbet
 • C) Eleştiri
 • D) Mülakat
SORU 5

Bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği açıklamak ya da ispatlamak için her türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen fikir yazılarına ne ad verilir?

 • A) Makale
 • B) Günlük
 • C) Sohbet
 • D) Eleştiri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in şiir türündeki eserlerinden biri değildir?

 • A) Çile
 • B) Reis Bey
 • C) Kaldırımlar
 • D) Örümcek Ağı
SORU 7

Bir kimsenin kendi hayat hikâyesini anlattığı yazı veya eserlere ne ad verilir?

 • A) Biyografi
 • B) röportaj
 • C) Otobiyografi
 • D) Anı
SORU 8

“Her şairin, yazarın belirli bir konuyu ele alış biçimleri görüş, duyuş, anlayış, tarz yönüyle birbirinden farklıdır ve bu farka (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) üslup
 • B) TEMA
 • C) Hitabet
 • D) Sanat
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi deneme türüne ait bir özellik değildir?

 • A) Konu sınırlaması yoktur.
 • B) Rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
 • C) Makale planına (giriş, gelişme, sonuç) göre yazılır.
 • D) Ele aldığı düşünce ya da savı kanıtlama zorunluluğu vardır.
SORU 10

Bir kişinin söylediklerinin aynı şekilde değil de bazı değişiklikler yapılarak anlatılmasına ne ad verilir?

 • A) Öznel anlatım
 • B) Nesnel anlatım
 • C) Dolaylı anlatım
 • D) Doğrudan anlatım
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında eleştiri türünde eser veren yazarlardan biri değildir?

 • A) Sait Faik Abasıyanık
 • B) Suut Kemal Yetkin
 • C) Nurullah Ataç
 • D) Cemil Meriç
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının özelliklerinden biri değildir?

 • A) İnsanoğlunun yaşadığı yerlerin dışındaki yerleri görme merakından doğmuştur.
 • B) Gezilen yerlerle ilgili olarak tanımlama ve betimlemelerden kaçınılır.
 • C) Görülen yerlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantısı yansıtılır.
 • D) Görülen yerin yorumu yapılır ve bir sonuca varılır.
SORU 13

Aşağıdaki terimlerden hangisi gazetecilikte “yalanlama” anlamına gelmektedir?

 • A) Sürmanşet
 • B) Sansasyon
 • C) Asparagas
 • D) Tekzip
SORU 14

Birbirini tanıyan kişilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İş mektubu
 • B) Edebî mektup
 • C) Özel mektup
 • D) Resmî mektup
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Suut Kemal Yetkin’e ait sohbet türünde verilmiş bir eserdir?

 • A) Ramazan Sohbetleri
 • B) Edebiyat Söyleşileri
 • C) Karalama Defteri
 • D) Eşref Saati 26
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlere ait bir özelliktir?

 • A) Bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak için yazılır.
 • B) Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamlarında kullanılır.
 • C) Yazar okuyucuyu kendi kurmaca dünyasına çekmek ister.
 • D) Olay örgüsüne dayandığı için kişi, zaman, mekân gibi ögeler vardır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk tiyatrosu türlerinden biri değildir?

 • A) Dram
 • B) Karagöz
 • C) Komedi
 • D) Trajedi
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinler içerisinde yer almaz?

 • A) Sohbet
 • B) Eleştiri
 • C) Mektup
 • D) Deneme
SORU 19

“Toplum veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay ve durumlar ile ilgili bilgi ve duyurulara (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) haber
 • B) muhabir
 • C) ilan
 • D) Mesaj
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden biri değildir?

 • A) Destan
 • B) Masal
 • C) Mesnevi
 • D) Günlük
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCABCADCABDCBABCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?