Dil ve Anlatim 5 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türk edebiyatında eskiden gezi yazılarına aşağıdaki isimlerden hangisi verilirdi?

 • Seyyah
 • Menakıpname
 • Battalname
 • Seyahatname
Soru 2

Türk edebiyatının modern anlamda ilk biyografi örneğini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Neziha Araz
 • Fuat Köprülü
 • Ömer Seyfettin
 • Şevket Süreyya Aydemir
Soru 3

Bir yazarın gazetelerde; güncel, önemli herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille, belgelendirme gereği duymadan yazdığı yazılara ne ad verilir?

 • Makale
 • Deneme
 • röportaj
 • Fıkra
Soru 4

Bir dönemi, düşünceyi, sanatçıyı veya sanat eserini inceleyip olumlu ya da olumsuz yönlerini değerlendirmek için yazılan yazılara ne ad verilir?

 • Biyografi
 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Mülakat
Soru 5

Bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği açıklamak ya da ispatlamak için her türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen fikir yazılarına ne ad verilir?

 • Makale
 • Günlük
 • Sohbet
 • Eleştiri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in şiir türündeki eserlerinden biri değildir?

 • Çile
 • Reis Bey
 • Kaldırımlar
 • Örümcek Ağı
Soru 7

Bir kimsenin kendi hayat hikâyesini anlattığı yazı veya eserlere ne ad verilir?

 • Biyografi
 • röportaj
 • Otobiyografi
 • Anı
Soru 8

“Her şairin, yazarın belirli bir konuyu ele alış biçimleri görüş, duyuş, anlayış, tarz yönüyle birbirinden farklıdır ve bu farka (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • üslup
 • TEMA
 • Hitabet
 • Sanat
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi deneme türüne ait bir özellik değildir?

 • Konu sınırlaması yoktur.
 • Rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
 • Makale planına (giriş, gelişme, sonuç) göre yazılır.
 • Ele aldığı düşünce ya da savı kanıtlama zorunluluğu vardır.
Soru 10

Bir kişinin söylediklerinin aynı şekilde değil de bazı değişiklikler yapılarak anlatılmasına ne ad verilir?

 • Öznel anlatım
 • Nesnel anlatım
 • Dolaylı anlatım
 • Doğrudan anlatım
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında eleştiri türünde eser veren yazarlardan biri değildir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Suut Kemal Yetkin
 • Nurullah Ataç
 • Cemil Meriç
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının özelliklerinden biri değildir?

 • İnsanoğlunun yaşadığı yerlerin dışındaki yerleri görme merakından doğmuştur.
 • Gezilen yerlerle ilgili olarak tanımlama ve betimlemelerden kaçınılır.
 • Görülen yerlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantısı yansıtılır.
 • Görülen yerin yorumu yapılır ve bir sonuca varılır.
Soru 13

Aşağıdaki terimlerden hangisi gazetecilikte “yalanlama” anlamına gelmektedir?

 • Sürmanşet
 • Sansasyon
 • Asparagas
 • Tekzip
REKLAM
Soru 14

Birbirini tanıyan kişilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş mektubu
 • Edebî mektup
 • Özel mektup
 • Resmî mektup
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Suut Kemal Yetkin’e ait sohbet türünde verilmiş bir eserdir?

 • Ramazan Sohbetleri
 • Edebiyat Söyleşileri
 • Karalama Defteri
 • Eşref Saati 26
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlere ait bir özelliktir?

 • Bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak için yazılır.
 • Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamlarında kullanılır.
 • Yazar okuyucuyu kendi kurmaca dünyasına çekmek ister.
 • Olay örgüsüne dayandığı için kişi, zaman, mekân gibi ögeler vardır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk tiyatrosu türlerinden biri değildir?

 • Dram
 • Karagöz
 • Komedi
 • Trajedi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinler içerisinde yer almaz?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Mektup
 • Deneme
Soru 19

“Toplum veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay ve durumlar ile ilgili bilgi ve duyurulara (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • haber
 • muhabir
 • ilan
 • Mesaj
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden biri değildir?

 • Destan
 • Masal
 • Mesnevi
 • Günlük
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDCABCADCABDCBABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler