Dil ve Anlatim 6 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Edebiyatçılarımız Konuşuyor” adlı röportaj aşağıdaki yazarların hangisine aittir?

 • Mustafa Baydar
 • Hikmet Feridun
 • Nurullah Berk
 • Yaşar Nabi Nayır
Soru 2

Bir topluluğun önünde belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen etkili ve inandırıcı konuşmalara ne ad verilir?

 • Anı
 • Söylev
 • Münazara
 • Sempozyum
Soru 3

Bir gazetecinin ünlü sanatçı Sezen Aksu’yu ziyaret etmesi ve ona müzikle ilgili sorular sorarak sorularına cevap alması aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Söylev
 • Makale
 • Mülakat
 • Anı
Soru 4

“Bilimsel toplantılarda ilim ve fen insanlarının yaptıkları konuşmalara (…) söylev denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • akademik
 • iktisadi
 • dinsel
 • Siyasi
Soru 5

- Çocuk Betûl’le yetişkin Betûl arasındaki en belirgin fark nedir?
- Daha az konuşurmuşum, daha çok dinlermişim. Gözlerimi açar, dinlermişim. Hep öyle söylerler, gözlerim iki katıymış. Meslek icabı şimdi daha çok konuşuyorum. Daha dışa dönük olduk altmış senedir.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış bir parçadır?

 • Hatıra
 • Deneme
 • Söylev
 • Mülakat
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “eşyayı konu alan” röportaj örneklerindendir?

 • Bu Diyar Baştan Başa
 • Bir Çocukluk Masalı
 • Gerçek Bir Yeryüzü Cenneti Sapanca
 • Telsiz Duvaksız Anadolu
Soru 7

Ünlü kişilerin çeşitli yönlerini tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için uzmanlarla yapılan görüşmeleri sorucevap şeklinde aktaran yazılara ne ad verilir?

 • Makale
 • Hatıra
 • Mülakat
 • Otobiyografi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatı söylevcilerindendir?

 • Robespiere
 • Demosthenes
 • Mirabeau
 • Çiçero
Soru 9

“Amacım süslü, gereksiz ve abartılı sözlerle dinleyicileri yormak değil; düşüncelerimdeki haklılığı onlara ispatlamak, hayatımda önemli bir yere koyduğum fikir ve düşünceleri onlara aşılamak ve benimsetmektir.”
Böyle düşünen bir yazar aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisini kullanmalıdır?

 • röportaj
 • Söylev
 • Mülakat
 • Eleştiri
Soru 10

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi söylev anlamında kullanılmaktadır?

 • Mülakat
 • Söyleşi
 • Nutuk
 • Hatip
Soru 11

Yazarın okuyucularını inandırmak için bir konu, eşya ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri değişik boyutlarıyla ele alıp kendi görüşlerini de katarak aktardığı gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?

 • röportaj
 • Sohbet
 • Biyografi
 • Fıkra 27
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi etkili söz söyleme sanatına verilen addır?

 • Akıcılık
 • Tutarlılık
 • Feraset
 • Hitabet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türüne ait bir özellik değildir?

 • Düşsel (fantastik), öyküleyici anlatım türlerinden faydalanılır.
 • Ele alınan konular toplumu ilgilendiren olay ya da olgular olmalıdır.
 • Tek bir yazı olabileceği gibi aynı konuda yazı dizisi olarak da yazılabilir.
 • Yazar, röportajında elde ettiği bilgilere kendi görüş ve düşüncelerini de katar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi söylev türüne ait bir özellik değildir?

 • Mümkün olduğunca jest, mimik hareketlerinden kaçınılmalı.
 • Dinleyicilerin ilgisini çekecek cümleler ile başlanılmalı.
 • Etkili, heyecanlı ve açık cümlelerle bitirilmeli.
 • Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konulmalı.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir söylev türü değildir?

 • Hukuksal
 • Askerî
 • dinsel
 • Sanatsal
Soru 16

Ben kimse için yazmıyorum. Ben kendi paşa gönlümü tatmin etmek için yazıyorum. Okuyanlar beğeniyorlar. Onlar da okuyorlar, bir şeyler kapıyorlar. Otururken masanın başına düşünür müyüm yahu, yazacağım yazmayacağım diye. Konu beni çekiyor. Ama eğitmek benim görevim değil. Okuyan, kitabı kapattığında zaten bir şeyler yakalar.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?

 • Yeni nesil sizi ne kadar tanıyor?
 • Yazmak isteyip de hâlâ yazamadığınız bir şeyler var mı?
 • Yazarın toplumu eğitmek gibi bir görevi veya sorumluluğu var mı sizce?
 • Eleştiri yazılarınızı tekrar okurken “Ben böyle demek istememiştim.” dediğiniz oluyor mu?
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi söylevde kullanılan dil işlevlerinden biri değildir?

 • Kanalı kontrol işlevi
 • Şiirsel işlev
 • Heyecana bağlı işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru 18

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi mülakat anlamında kullanılır?

 • Yarışmak
 • Görüşmek
 • Tanışmak
 • Anlaşmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mülakat türüne ait bir özellik değildir?

 • Mümkün olduğunca ayrıntı verilerek okuyucunun merakı giderilmeli.
 • Sorular herkesin anlayacağı gibi açık ve net olmalı.
 • Mülakat yapılacak kişiden randevu alınmalı.
 • Konuşulan konunun dışına çıkılmamalı.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir?

 • Öykü
 • Fabl
 • röportaj
 • Roman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCADBCDBCADAADCBBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler