Dil ve Anlatim 7 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen roman türüdür. Victor Hugo’nun “Sefiller”i, Namık Kemal’in “İntibah”ı bu roman türüne örnektir.
Bu parçada anlatılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasik roman
 • Romantik roman
 • Realist roman
 • Natüralist roman
SORU 2

Eski Türk edebiyatının öğretici nitelik taşıyan ünlü eserlerinden olan “Harname” adlı eseri yazan yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şeyhi
 • Beydaba
 • Mevlana
 • Ali Şir Nevai
SORU 3

Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sı, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” konusu yönüyle aşağıdaki roman türlerinden hangisine örnektir?

 • Tarihî roman
 • Macera romanı
 • Psikolojik roman
 • Otobiyografik roman
SORU 4

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

(Orhan Veli Kanık)
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kahramanlık
 • Ayrılık
 • Ölüm
 • Aşk
SORU 5

“Hay mübarek! Bereket yağıyor, bereket!” cümlesinde “bereket” sözcüğündeki mecazımürsel aşağıdaki ilgi türlerinden hangisine örnektir?

 • İç - dış
 • Parça - bütün
 • Neden - sonuç
 • Sanatçı - eser
SORU R
SORU 6

Ey benim sarı tamburam
Sen ne içün inilersin
İçim oyuk derdim büyük
Ben anınçün inilerim

(Pir Sultan Abdal)
Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

 • Cinas
 • Kinaye
 • Tariz
 • Mübalağa
SORU 7

Birçok yönüyle operayı andıran fakat sahnedeki bütün hareketlerin ahenkli ve zengin dans figürleri hâlinde gösterildiği baştan sona besteli tiyatro çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Revü
 • Skeç
 • Bale
 • Operet
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerine ait bir özellik değildir?

 • Oyunların hemen hepsi temelde güldürüye dayanır.
 • Oyunların sonunda alınması gereken ders belirtilir.
 • Önceden hazırlanmış ve ezberlenmesi gereken metinleri vardır.
 • Bireysel yanlışlar alaya alınarak seyirciyi iyi ve doğru yönde eğitmek amaçlanır.
SORU 9

Romanda anlatılan konunun süresini günlere hatta saatlere indirgeyen roman anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Montaj
 • Leitmotiv
 • Bilinç akımı
 • Görece zaman anlayışı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanın özelliklerinden değildir?

 • Romanın kurmaca ve uydurma olmadığı özellikle vurgulanır.
 • Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır.
 • Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir.
 • Sanatı bir tür oyun olarak görür.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “kahraman anlatıcı bakış açısı”na ait bir özellik değildir?

 • Birinci tekil kişi ağzıyla konuşur.
 • Olaylar bir kamera tarafsızlığı ile yansıtılır.
 • Hikâyeyi anlatan “ben”, hikâyenin kahramanı olabileceği gibi tanık ya da gözlemci de olabilir.
 • Roman, olayları anlatan kişinin bilgisi, deneyimi, algılama ve yorumlama yeteneğiyle sınırlıdır. 25
SORU 12

Batılı anlamda öykü türünün ilk örneği sayılabilecek “Küçük Şeyler” adlı eser aşağıdaki Türk edebiyatçılarından hangisine aittir?

 • Samipaşazâde Sezai
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Memduh Şevket Esendal
 • Sait Faik Abasıyanık
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi masal türüne ait bir özellik değildir?

 • Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
 • Genellikle manzum olarak oluşturulur.
 • Bir masalın içinde türkü, bilmece, ağıt gibi diğer türlere de rastlanır.
 • Anlatımda genellikle geniş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman kullanılır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi “ben merkezli hikâye”nin özelliklerinden biri değildir?

 • Gerçeklikle hayaller bir arada verilir.
 • Hikâyeler birinci şahsın ağzından anlatılır.
 • Çarpıcı ve beklenmedik bir sonla biter.
 • Kahraman dış dünyayı olduğu ve gördüğü gibi anlatır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin planını oluşturan bölümlerden değildir?

 • Fasıl
 • Serim
 • Düğüm
 • Çözüm
SORU 16

Fabllarda anlatılmak istenen ana düşüncenin açıklandığı eskiden “kıssadan hisse” diye nitelendirilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serim
 • Düğüm
 • Çözüm
 • Öğüt
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi fabllarda işlenen olumlu temalardan biri değildir?

 • Adalet
 • Cömertlik
 • Özenti
 • Dostluk
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlere ait bir özellik değildir?

 • Gerçeklik ön plandadır.
 • Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
 • Açık, sade bir dille yazılır; üslup kaygısı yoktur.
 • Hayallere ve mecazlı anlatımlara yer verilir.
SORU 19

“Gider oldum kömür gözlüm elveda.”

(Karacaoğlan)
dizesindeki benzetmenin benzetme yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göz
 • Kömür
 • Elveda
 • Gider oldum
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerindendir?

 • Kaside
 • Koşma
 • Semai
 • Türkü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDCBCCDABABDADCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 7 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Dil ve Anlatim 7 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Dil ve Anlatim 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Dil ve Anlatim 7 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 7 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 7 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 7 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 7 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 7 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler