GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 7 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen roman türüdür. Victor Hugo’nun “Sefiller”i, Namık Kemal’in “İntibah”ı bu roman türüne örnektir.
Bu parçada anlatılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Klasik roman
 • B) Romantik roman
 • C) Realist roman
 • D) Natüralist roman
SORU 2

Eski Türk edebiyatının öğretici nitelik taşıyan ünlü eserlerinden olan “Harname” adlı eseri yazan yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şeyhi
 • B) Beydaba
 • C) Mevlana
 • D) Ali Şir Nevai
SORU 3

Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”sı, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” konusu yönüyle aşağıdaki roman türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Tarihî roman
 • B) Macera romanı
 • C) Psikolojik roman
 • D) Otobiyografik roman
SORU 4

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

(Orhan Veli Kanık)
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kahramanlık
 • B) Ayrılık
 • C) Ölüm
 • D) Aşk
SORU 5

“Hay mübarek! Bereket yağıyor, bereket!” cümlesinde “bereket” sözcüğündeki mecazımürsel aşağıdaki ilgi türlerinden hangisine örnektir?

 • A) İç - dış
 • B) Parça - bütün
 • C) Neden - sonuç
 • D) Sanatçı - eser
SORU 6

Ey benim sarı tamburam
Sen ne içün inilersin
İçim oyuk derdim büyük
Ben anınçün inilerim

(Pir Sultan Abdal)
Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

 • A) Cinas
 • B) Kinaye
 • C) Tariz
 • D) Mübalağa
SORU 7

Birçok yönüyle operayı andıran fakat sahnedeki bütün hareketlerin ahenkli ve zengin dans figürleri hâlinde gösterildiği baştan sona besteli tiyatro çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Revü
 • B) Skeç
 • C) Bale
 • D) Operet
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerine ait bir özellik değildir?

 • A) Oyunların hemen hepsi temelde güldürüye dayanır.
 • B) Oyunların sonunda alınması gereken ders belirtilir.
 • C) Önceden hazırlanmış ve ezberlenmesi gereken metinleri vardır.
 • D) Bireysel yanlışlar alaya alınarak seyirciyi iyi ve doğru yönde eğitmek amaçlanır.
SORU 9

Romanda anlatılan konunun süresini günlere hatta saatlere indirgeyen roman anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Montaj
 • B) Leitmotiv
 • C) Bilinç akımı
 • D) Görece zaman anlayışı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanın özelliklerinden değildir?

 • A) Romanın kurmaca ve uydurma olmadığı özellikle vurgulanır.
 • B) Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanmıştır.
 • C) Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilebilir.
 • D) Sanatı bir tür oyun olarak görür.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “kahraman anlatıcı bakış açısı”na ait bir özellik değildir?

 • A) Birinci tekil kişi ağzıyla konuşur.
 • B) Olaylar bir kamera tarafsızlığı ile yansıtılır.
 • C) Hikâyeyi anlatan “ben”, hikâyenin kahramanı olabileceği gibi tanık ya da gözlemci de olabilir.
 • D) Roman, olayları anlatan kişinin bilgisi, deneyimi, algılama ve yorumlama yeteneğiyle sınırlıdır. 25
SORU 12

Batılı anlamda öykü türünün ilk örneği sayılabilecek “Küçük Şeyler” adlı eser aşağıdaki Türk edebiyatçılarından hangisine aittir?

 • A) Samipaşazâde Sezai
 • B) Recaizâde Mahmut Ekrem
 • C) Memduh Şevket Esendal
 • D) Sait Faik Abasıyanık
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi masal türüne ait bir özellik değildir?

 • A) Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
 • B) Genellikle manzum olarak oluşturulur.
 • C) Bir masalın içinde türkü, bilmece, ağıt gibi diğer türlere de rastlanır.
 • D) Anlatımda genellikle geniş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman kullanılır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi “ben merkezli hikâye”nin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Gerçeklikle hayaller bir arada verilir.
 • B) Hikâyeler birinci şahsın ağzından anlatılır.
 • C) Çarpıcı ve beklenmedik bir sonla biter.
 • D) Kahraman dış dünyayı olduğu ve gördüğü gibi anlatır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin planını oluşturan bölümlerden değildir?

 • A) Fasıl
 • B) Serim
 • C) Düğüm
 • D) Çözüm
SORU 16

Fabllarda anlatılmak istenen ana düşüncenin açıklandığı eskiden “kıssadan hisse” diye nitelendirilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Serim
 • B) Düğüm
 • C) Çözüm
 • D) Öğüt
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi fabllarda işlenen olumlu temalardan biri değildir?

 • A) Adalet
 • B) Cömertlik
 • C) Özenti
 • D) Dostluk
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlere ait bir özellik değildir?

 • A) Gerçeklik ön plandadır.
 • B) Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
 • C) Açık, sade bir dille yazılır; üslup kaygısı yoktur.
 • D) Hayallere ve mecazlı anlatımlara yer verilir.
SORU 19

“Gider oldum kömür gözlüm elveda.”

(Karacaoğlan)
dizesindeki benzetmenin benzetme yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Göz
 • B) Kömür
 • C) Elveda
 • D) Gider oldum
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerindendir?

 • A) Kaside
 • B) Koşma
 • C) Semai
 • D) Türkü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDCBCCDABABDADCDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler