GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

• Tanrının eşi ve benzeri yoktur.
• Tanrı sonsuz gücüyle evrendeki herşeye hükmeder.
• Sadece Tanrıya ibadet edilir.
Bu bilgiler aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir?

 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Ateizm
 • Gnostisizm
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Ateist düşüncenin (Ateizm) öğretilerindendir?

 • Evrenin kendi kendine varolduğu
 • Tanrının birden çok olduğu
 • Evrenin tek bir yaratıcısının olduğu
 • Tanrının varlığının bilinemeyeceği
SORU 3

• Tanrıların sayısı belirsizdir.
• Her Tanrının bir görevi vardır.
Yukarıdaki bilgiler hangi inanç biçimine aittir?

 • Monoteizm
 • Ateizm
 • Politeizm
 • Gnostisizm
SORU 4

Yahudilik ve İslamiyet aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisi içinde değerlendirilebilir?

 • Monoteizm
 • Politeizm
 • Ateizm
 • Gnostisizm
SORU 5

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hüküm bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Selam vermek
 • Sadaka vermek
 • Zekat vermek
 • Borç para vermek
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • Ağza ve burna su vermek
 • Enseyi meshetmek
 • Kulakları temizlemek
 • Yüzü yıkamak
SORU 7

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.”
(Ena’m suresi, 162. ayet)
Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

 • İbadetin anlamı ve kapsamı nedir?
 • İbadetlerin yapılış amacı nedir?
 • İbadetin insana kazandırdıkları nelerdir?
 • İbadet nasıl yapılır?
SORU 8

“Ancak Allah’a kalbi selim (temiz bir kalp) ile gelenler o günde fayda bulur.”
(Şuara suresi, 89. ayet)
Bu ayet aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisine işaret etmektedir?

 • Beden temizliği
 • Çevre temizliği
 • Manevi temizlik
 • Mekan temizliği
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biridir?

 • Niyet etmek
 • Ağzı yıkamak
 • Yüzü yıkamak
 • Kolları yıkamak
SORU 10

Gerektiğinde boy abdesti (gusül) almayan kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapamaz?

 • Oruç
 • Namaz
 • Zekât
 • Kurban
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinde bulunan şehirlerden biri değildir?

 • Mekke
 • Medine
 • Taif
 • Şam
SORU 12

Hz. Muhammed kaç tarihinde nerede vefat etmiştir?

 • 632 Mekke
 • 630 Medine
 • 632 Medine
 • 630 Mekke
SORU 13

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir?

 • Muhâcir
 • Ensâr
 • Hanif
 • Sahabi
SORU 14

Hz. Muhammed’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • Ticaretle uğraşmıştır.
 • Çoluk çocuk sahibi olmuştur.
 • Komşularıyla iyi ilişkiler kurmuştur.
 • Kur’anı insanları açıklamıştır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine sözleşmesini imzalamasının amaçlarından biri değildir?

 • Can ve mal güvenliğini sağlamak
 • Kabileler arası uzlaşma zeminini sağlamak
 • Toplumsal barışı ve kardeşliği tesis etmek
 • İlim öğrenmeyi teşvik etmek
SORU 16

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hicretten önce meydana gelmiştir?

 • Müslümanlar, (Mekke’li) müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtuldu.
 • Müslümanlara Habeşistan’a göç etme izni verildi.
 • Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle barış antlaşmasını imzaladı.
 • Müslümanlar Hz. Peygamber başkanlığında bir devlet kurdu
SORU 17

Kur’anı Kerim’in en uzun suresi hangisidir?

 • Bakara
 • Hûd
 • Yûnus
 • Âli İmran
SORU 18

Kelime olarak kapalı şeyi ortaya çıkarmak, açmak, yorumlamak anlamına gelir. Terim olarak ise Kur’anı Kerim’i açıklayıp yorumlayan ilim dalıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Hadis
 • Tefsir
 • Fıkıh 3
SORU 19

Kur’anı Kerim’in iki kapak arasına toplanmış haline ne ad verilir?

 • Cüz
 • Mushaf
 • Ayet
 • Sure
SORU 20

Kur’anı Kerim’in 23 yılda parçalar halinde indirilmesi aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamamıştır?

 • Anlaşılması ve uygulanmasına
 • Yazılıp ezberlenmesine
 • Ortaya çıkan problemleri çözmesine
 • Kitap haline getirilmesine
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACACDBCBBDCADDBACBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler