Din Kültürü 2 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

“İyi - kötü” kavramları hangi tür değerleri ifade eder?

 • Dini değerler
 • Sanatsal değerler
 • Ahlaki değerler
 • Milli değerler
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya indirilen “on emir”den biri değildir?

 • Konuşana karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.
 • Anne ve babana hürmet edeceksin.
 • Öldürmeyeceksin.
 • Bütün insanların Tanrı karşısında eşit olduğuna inanacaksın.
SORU 3

Hz. Aişe’ye Peygamberimizin ahlakı sorulduğunda nasıl cevap vermiştir?

 • Sünnetullah’tı
 • Kur’an ahlakı idi
 • Doğruluktu
 • Allah’a olan bağlılığı idi
SORU 4

İnsanın kişilik gelişiminde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aile
 • Örf - Âdet
 • Arkadaş
 • Özgüven
SORU 5

Kişinin kendine özgü, az veya çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıkları olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kişilik
 • Özgüven
 • Ahlâk
 • Örf - Âdet
SORU R
SORU 6

• “… :Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulumdür, …!”
• “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah , kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
Yukarıdaki ayetlerde oğluna öğütler veren peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Nuh
 • Hz. Lokman
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Musa
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi toplumu bir arada tutan değerlerden biri değildir?

 • Millî seciye
 • Sanat ve ticaret
 • Ülkü birliği
 • Milliyet
SORU 8

Laiklik ilkesi ilk olarak hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girmiştir?

 • 1982
 • 1961
 • 1937
 • Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
SORU 9

Ulaşılmak istenen ortak amaç, ideal ve mefküre anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatan
 • Bilgi
 • İstiklal
 • Ülkü
SORU 10

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra oradaki farklı inanç gruplarıyla temel insan haklarını güvence altına alan bir antlaşma imzalamıştır.
Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine Sözleşmesi
 • Akabe biatı
 • Hudeybiye antlaşması
 • Rıdvan biatı
SORU 11

Hoca Ahmet Yesevî’nin söylemiş olduğu sözlerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makalâtülİslamiyyîn
 • ErRisale
 • Te’vilatü’lKur’an
 • Divanı Hikmet
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği beş temel esastan biri değildir?

 • Kültürün korunması
 • Aklın koruması
 • Malın koruması
 • Canın korunması
SORU 13

Laiklik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsanlara ibadet etme özgürlüğünü sağlamaktır.
 • İnsanlara inançlarını ifade etme özgürlüğünü sağlamaktır.
 • İnsanların aynı inanç etrafında toplanmalarını sağlamaktır.
 • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamaktır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Gök Tanrı inancının temel özellikleri arasında yer almaz?

 • Bir ve tek olan Gök Tanrı vardır.
 • Tanrı insanlara mesajını peygamber ve kitap göndererek ulaştırır.
 • Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
 • Dünyada iyilik edenler öldükten sonra karşılığını sonsuz olarak yaşayacakları bir yerde görecektir. 4
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk Devletidir?

 • Anadolu Selçuklu
 • Büyük Selçuklu
 • Endülüs Emevi
 • Karahanlılar
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışında etkili olan bir şahsiyet değildir?

 • Ebu Hanife
 • Rabiâtül Adeviyye
 • Ahmet Yesevî
 • Ahî Evran
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi Mezhebi’nin yaygın olduğu ülkelerden biridir?

 • Fas
 • Dedikodu yapılması
 • Libya
 • Pakistan
SORU R
SORU 18

• 874 yılında Basrada doğmuş, 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
• Kırk yaşına kadar Mu’tezile Mezhebi’nin tesirinde kalmış daha sonra ayrılarak bir İkikadî Mezhep kurmuştur.
• Makalâtûl İslamiyyîn, el ibâne an Usali’d Diyane başlıca eserleridir.
Hakkında bilgi verilen alim kimdir?

 • Ahî Evran
 • Eş’arî
 • Maturudî
 • Hacı Bektaş Velî
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Ahi Evran’a ait bir bilgidir?

 • Ahlaki kurallarla, iktisadi kuralları birleştiren bir teşkilat kurmuştur.
 • Fıkıh alanında bir mezhep kurucusudur.
 • “El Alim ve’lMüteallim” en meşhur eseridir.
 • Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın daveti üzerine Anadoluya gelmiştir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi medreselerde okutulan bir ilim değildir?

 • Kelam
 • Matematik
 • Astronomi
 • Antropoloji
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBAABBCDADACBDBDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 2 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Din Kültürü 2 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 2 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 2 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 2 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?