GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…”
(Enbiyâ suresi, 22 . ayet)
Bu ayetteki asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ın yüceliği
 • Allah’ın sonsuzluğu
 • Allah’ın birliği
 • Allah’ın varlığı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tevbe etmenin sonuçlarından biri değildir?

 • Kişiyi manen rahatlatır.
 • Günah işlemenin kendine zarar vermeyeceğine inanır.
 • İç dünyasını Allah’a açma fırsatı bulur.
 • İnsanlara karşı hoşgörülü olur.
SORU 3

Allah’ın yaratma sıfatına ne ad verilir?

 • İrade
 • Semi
 • Hayat
 • Tekvin
SORU 4

Hz. Davud’a gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • İncil
 • Tevrat
 • Zebur
 • Matta
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi kıyametin kopuşunda ve tekrar dirilme anında sûra üflemekle görevli melektir?

 • Cebrail
 • İsrafil
 • Mikâil
 • Azrail
SORU 6

Yüce Allah’ın önceden taktir ettiği şeyleri, zamanı geldiğinde yaratmasına ne denir?

 • Kaza
 • Kader
 • İrade
 • Mukadderat
SORU 7

Kendisine kutsal kitap verilmeyip kendisinden önceki kitaplara uymak zorunda olan peygamberlere ne denir?

 • Resul
 • Elçi
 • Sahabi
 • Nebi
SORU 8

Cuma namazı’nın farzı kaç rekattır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 10
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi namazın farzları arasında yer almaz?

 • Abdest almak
 • Kıbleye dönmek
 • Tekbir almak
 • Elleri bağlamak
SORU 10

Aşağıdaki ibâdetlerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadete örnektir?

 • Hac
 • Namaz
 • Zekât
 • Oruç
SORU 11

Hac esnasında Arafat dağında Kurban bayramının arefe günü, güneşin doğuşu ile batışı arasında bir süre bulunmaya ne denir?

 • Sa’y
 • Vakfe
 • Tavaf
 • Şavt
SORU 12

Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekat veremez?

 • Kardeşe
 • Dayıya
 • Toruna
 • Teyzeye
SORU 13

Hac ibadetinde ilk olarak yapılması gereken haccın şartı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tavaf
 • Sa’y
 • Vakfe
 • İhram
SORU 14

“Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapamazsan onun verdiği görevi yapmamış olursun…”
(Maide suresi, 67 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • Hz. Muhammed insanlığa bir rahmettir.
 • Hz. Muhammed bir müjdeleyicidir.
 • Hz. Muhammed Kur’an-ı açıklayıcıdır.
 • Hz. Muhammed bir insandır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kapsamında değerlendirilemez?

 • Peygamberimizin sözleri
 • Peygamberimizin davranışları
 • Peygamberimizin başkalarının davranışlarından onayladıkları
 • Peygamberimizin Allah’tan aldığı vahiyler
SORU 16

“Emroldunduğun gibi dosdoğru ol …”
(Hud suresi, 112 . ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Doğru bilgi
 • Doğru inanç
 • Doğru davranış
 • Doğru öğüt
SORU 17

“(Resulüm!) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
(Sa’d suresi, 91 . ve 92 . ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Kur’an-ı anlayarak okumak gerektiği
 • Kur’an-ı ezberlemenin önemi
 • Allah’la iletişim kurmanın gereği
 • Kur’an-ı samimi duygu ve düşüncelerle okumak gerektiği
SORU 18

Kur’an-ı Kerimi okurken harfleri düzgün çıkaramayan, kelimeleri doğru okuyamayan bir kişi aşağıdakilerden hangisi ile bu eksikliğini giderebilir?

 • Tecvit
 • Tefsir
 • Meal
 • Hatim 3
SORU 19

Kur’an-ı Kerimde kaç sure vardır?

 • 6666
 • 4444
 • 114
 • 99
SORU 20

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılıp yorumlanması işiyle uğraşan ilim adamına ne denir?

 • Muallim
 • Müfessir
 • Muhaddis
 • Mütercim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDCBADADABCDCDCBACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler