GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…”
(Enbiyâ suresi, 22 . ayet)
Bu ayetteki asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Allah’ın yüceliği
 • B) Allah’ın sonsuzluğu
 • C) Allah’ın birliği
 • D) Allah’ın varlığı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tevbe etmenin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Kişiyi manen rahatlatır.
 • B) Günah işlemenin kendine zarar vermeyeceğine inanır.
 • C) İç dünyasını Allah’a açma fırsatı bulur.
 • D) İnsanlara karşı hoşgörülü olur.
SORU 3

Allah’ın yaratma sıfatına ne ad verilir?

 • A) İrade
 • B) Semi
 • C) Hayat
 • D) Tekvin
SORU 4

Hz. Davud’a gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İncil
 • B) Tevrat
 • C) Zebur
 • D) Matta
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi kıyametin kopuşunda ve tekrar dirilme anında sûra üflemekle görevli melektir?

 • A) Cebrail
 • B) İsrafil
 • C) Mikâil
 • D) Azrail
SORU 6

Yüce Allah’ın önceden taktir ettiği şeyleri, zamanı geldiğinde yaratmasına ne denir?

 • A) Kaza
 • B) Kader
 • C) İrade
 • D) Mukadderat
SORU 7

Kendisine kutsal kitap verilmeyip kendisinden önceki kitaplara uymak zorunda olan peygamberlere ne denir?

 • A) Resul
 • B) Elçi
 • C) Sahabi
 • D) Nebi
SORU 8

Cuma namazı’nın farzı kaç rekattır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 10
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi namazın farzları arasında yer almaz?

 • A) Abdest almak
 • B) Kıbleye dönmek
 • C) Tekbir almak
 • D) Elleri bağlamak
SORU 10

Aşağıdaki ibâdetlerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadete örnektir?

 • A) Hac
 • B) Namaz
 • C) Zekât
 • D) Oruç
SORU 11

Hac esnasında Arafat dağında Kurban bayramının arefe günü, güneşin doğuşu ile batışı arasında bir süre bulunmaya ne denir?

 • A) Sa’y
 • B) Vakfe
 • C) Tavaf
 • D) Şavt
SORU 12

Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekat veremez?

 • A) Kardeşe
 • B) Dayıya
 • C) Toruna
 • D) Teyzeye
SORU 13

Hac ibadetinde ilk olarak yapılması gereken haccın şartı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tavaf
 • B) Sa’y
 • C) Vakfe
 • D) İhram
SORU 14

“Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapamazsan onun verdiği görevi yapmamış olursun…”
(Maide suresi, 67 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Hz. Muhammed insanlığa bir rahmettir.
 • B) Hz. Muhammed bir müjdeleyicidir.
 • C) Hz. Muhammed Kur’an-ı açıklayıcıdır.
 • D) Hz. Muhammed bir insandır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kapsamında değerlendirilemez?

 • A) Peygamberimizin sözleri
 • B) Peygamberimizin davranışları
 • C) Peygamberimizin başkalarının davranışlarından onayladıkları
 • D) Peygamberimizin Allah’tan aldığı vahiyler
SORU 16

“Emroldunduğun gibi dosdoğru ol …”
(Hud suresi, 112 . ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Doğru bilgi
 • B) Doğru inanç
 • C) Doğru davranış
 • D) Doğru öğüt
SORU 17

“(Resulüm!) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
(Sa’d suresi, 91 . ve 92 . ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • A) Kur’an-ı anlayarak okumak gerektiği
 • B) Kur’an-ı ezberlemenin önemi
 • C) Allah’la iletişim kurmanın gereği
 • D) Kur’an-ı samimi duygu ve düşüncelerle okumak gerektiği
SORU 18

Kur’an-ı Kerimi okurken harfleri düzgün çıkaramayan, kelimeleri doğru okuyamayan bir kişi aşağıdakilerden hangisi ile bu eksikliğini giderebilir?

 • A) Tecvit
 • B) Tefsir
 • C) Meal
 • D) Hatim 3
SORU 19

Kur’an-ı Kerimde kaç sure vardır?

 • A) 6666
 • B) 4444
 • C) 114
 • D) 99
SORU 20

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılıp yorumlanması işiyle uğraşan ilim adamına ne denir?

 • A) Muallim
 • B) Müfessir
 • C) Muhaddis
 • D) Mütercim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDCBADADABCDCDCBACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?