Din Kültürü 8 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • Dünya barışı
 • Birlikte yaşama bilinci
 • İnsanların kardeşliği
 • İnsanın kutsallığı
Soru 2

Peygamberimizin gençliğinde, üyesi olduğu zulümlere karşı çıkmak amacıyla kurulan barış teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ashabı Suffe
 • Akabe Görüşmeleri
 • Hılful Fudul
 • Medine Sözleşmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin barışa verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
 • EnsarMuhacir kardeşliği
 • Habesiştan’a hicrete izin vermesi
Soru 4

Aşağıdaki âlimlerden hangisi cumhuriyet dönemi müfessirlerindendir?

 • Rıfat Börekçi
 • Muhammet Hamdi Yazır
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ahmet Naim Efendi
Soru 5

Atatürk’ün din eğitiminin verilmesini istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Okullar
 • Tekkeler
 • Külliyeler
 • Medreseler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslamiyet arasında benzer bir özelliktir?

 • İncil’i kutsal kitap olarak kabul etmeleri
 • İslam’ı son ilahı din olarak kabul etmeleri
 • Yaratıcı bir ilahı benimsemeleri
 • İnsanları Allah katında eşit saymaları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

 • Budizm
 • Taoizm
 • Şintoizm
 • Konfüçyanizm
Soru 8

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Yahudilik tarihi içinde yer almaz?

 • Hz. Yakup
 • Hz. Nuh
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Harun
Soru 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudiliğe ait değildir?

 • Katedral
 • Yahova
 • Sinagog
 • Haham
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya indirilen “On Emir” içerisinde yer almaz?

 • Şirk koşmayacaksın
 • Öldürmeyeceksin
 • Anne ve babana hürmet edeceksin
 • Din adamlarına itaat edeceksin
Soru 11

Hristiyanlıktaki tanrı inancını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

 • Hac
 • Vaftiz
 • Teslis
 • Sakrament
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kast sistemi içerisinde “ Rahipler ve aydınlar” sınıfını ifade eder?

 • Brahmanlar
 • Kşatriyalar
 • Vaisyalar
 • Sudralar
Soru 13

• Kurucusunun asıl adı Siddhartha Gautama’dır.
• Kutsal metinleri “Tipitaka” diye isimlendirilir.
• Kutsal mekanları “Pagoda”dır.
Yukarıda özellikleri verilen din hangisidir?

 • Caynizm
 • Budizm
 • Sihizm
 • Taoizm
Soru 14

Budizm’de insanın ihtiyarlıktan, ölümden, dünya çilelerinden arzu ve ihtiraslarından kurtulup yücelmesini ve huzura ermesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dhamma
 • Tenasüh
 • Karma
 • Nirvana
Soru 15

• Hinduizmin tanrı anlayışına, kast sistemine ve din adamları otoritesine karşı çıkmıştır.
• İslam dininin tevhit inancından etkilenmiştir.
• Kurmuş olduğu dinin taraftarlarına “Sih” adı verilmiştir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen din kurucusu kimdir?

 • Guru Narak
 • Vardhamana
 • Lao Tzu
 • Konfüçyüs 4
Soru 16

İlkel kabilelerin, kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul ettikleri varlıklar aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilmektedir?

 • Mana
 • Tabu
 • Şaman
 • Totem
Soru 17

• Mescidül Haram
• Süleyman Mabedi
• Meryem Ana Evi
Yukarıdaki kavramlar ilahi dinlerdeki hangi ibadetle ilişkilendirilebilir?

 • Oruç
 • Hac
 • Zekât
 • Kurban
Soru 18

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.”
Atatürk bu sözüyle dinin hangi özelliğinden bahsetmemiştir?

 • Gerekliliğinden
 • Öneminden
 • Birleştiriciliğinden
 • Akla uygunluğundan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte tövbe ve bağışlanma günü olarak kabul edilmektedir?

 • Paskalya
 • Yom Kipur
 • Noel
 • Fısh
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kutsal kabul edilen “Üç Aylar”dan biri değildir?

 • Receb
 • Şaban
 • Muharrem
 • Ramazan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDBACABADCABDADBDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?