Din Kültürü 8 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • Dünya barışı
 • Birlikte yaşama bilinci
 • İnsanların kardeşliği
 • İnsanın kutsallığı
SORU 2

Peygamberimizin gençliğinde, üyesi olduğu zulümlere karşı çıkmak amacıyla kurulan barış teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ashabı Suffe
 • Akabe Görüşmeleri
 • Hılful Fudul
 • Medine Sözleşmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin barışa verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
 • EnsarMuhacir kardeşliği
 • Habesiştan’a hicrete izin vermesi
SORU 4

Aşağıdaki âlimlerden hangisi cumhuriyet dönemi müfessirlerindendir?

 • Rıfat Börekçi
 • Muhammet Hamdi Yazır
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ahmet Naim Efendi
SORU 5

Atatürk’ün din eğitiminin verilmesini istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Okullar
 • Tekkeler
 • Külliyeler
 • Medreseler
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslamiyet arasında benzer bir özelliktir?

 • İncil’i kutsal kitap olarak kabul etmeleri
 • İslam’ı son ilahı din olarak kabul etmeleri
 • Yaratıcı bir ilahı benimsemeleri
 • İnsanları Allah katında eşit saymaları
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

 • Budizm
 • Taoizm
 • Şintoizm
 • Konfüçyanizm
SORU 8

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Yahudilik tarihi içinde yer almaz?

 • Hz. Yakup
 • Hz. Nuh
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Harun
SORU 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudiliğe ait değildir?

 • Katedral
 • Yahova
 • Sinagog
 • Haham
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya indirilen “On Emir” içerisinde yer almaz?

 • Şirk koşmayacaksın
 • Öldürmeyeceksin
 • Anne ve babana hürmet edeceksin
 • Din adamlarına itaat edeceksin
SORU 11

Hristiyanlıktaki tanrı inancını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

 • Hac
 • Vaftiz
 • Teslis
 • Sakrament
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kast sistemi içerisinde “ Rahipler ve aydınlar” sınıfını ifade eder?

 • Brahmanlar
 • Kşatriyalar
 • Vaisyalar
 • Sudralar
SORU 13

• Kurucusunun asıl adı Siddhartha Gautama’dır.
• Kutsal metinleri “Tipitaka” diye isimlendirilir.
• Kutsal mekanları “Pagoda”dır.
Yukarıda özellikleri verilen din hangisidir?

 • Caynizm
 • Budizm
 • Sihizm
 • Taoizm
SORU 14

Budizm’de insanın ihtiyarlıktan, ölümden, dünya çilelerinden arzu ve ihtiraslarından kurtulup yücelmesini ve huzura ermesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dhamma
 • Tenasüh
 • Karma
 • Nirvana
SORU 15

• Hinduizmin tanrı anlayışına, kast sistemine ve din adamları otoritesine karşı çıkmıştır.
• İslam dininin tevhit inancından etkilenmiştir.
• Kurmuş olduğu dinin taraftarlarına “Sih” adı verilmiştir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen din kurucusu kimdir?

 • Guru Narak
 • Vardhamana
 • Lao Tzu
 • Konfüçyüs 4
SORU 16

İlkel kabilelerin, kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul ettikleri varlıklar aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilmektedir?

 • Mana
 • Tabu
 • Şaman
 • Totem
SORU 17

• Mescidül Haram
• Süleyman Mabedi
• Meryem Ana Evi
Yukarıdaki kavramlar ilahi dinlerdeki hangi ibadetle ilişkilendirilebilir?

 • Oruç
 • Hac
 • Zekât
 • Kurban
SORU R
SORU 18

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.”
Atatürk bu sözüyle dinin hangi özelliğinden bahsetmemiştir?

 • Gerekliliğinden
 • Öneminden
 • Birleştiriciliğinden
 • Akla uygunluğundan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte tövbe ve bağışlanma günü olarak kabul edilmektedir?

 • Paskalya
 • Yom Kipur
 • Noel
 • Fısh
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kutsal kabul edilen “Üç Aylar”dan biri değildir?

 • Receb
 • Şaban
 • Muharrem
 • Ramazan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDBACABADCABDADBDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Din Kültürü 8 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 8 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 8 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 8 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 8 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 8 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?