GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • A) Dünya barışı
 • B) Birlikte yaşama bilinci
 • C) İnsanların kardeşliği
 • D) İnsanın kutsallığı
SORU 2

Peygamberimizin gençliğinde, üyesi olduğu zulümlere karşı çıkmak amacıyla kurulan barış teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ashabı Suffe
 • B) Akabe Görüşmeleri
 • C) Hılful Fudul
 • D) Medine Sözleşmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin barışa verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Hudeybiye antlaşması
 • C) EnsarMuhacir kardeşliği
 • D) Habesiştan’a hicrete izin vermesi
SORU 4

Aşağıdaki âlimlerden hangisi cumhuriyet dönemi müfessirlerindendir?

 • A) Rıfat Börekçi
 • B) Muhammet Hamdi Yazır
 • C) Mehmet Âkif Ersoy
 • D) Ahmet Naim Efendi
SORU 5

Atatürk’ün din eğitiminin verilmesini istediği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Okullar
 • B) Tekkeler
 • C) Külliyeler
 • D) Medreseler
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslamiyet arasında benzer bir özelliktir?

 • A) İncil’i kutsal kitap olarak kabul etmeleri
 • B) İslam’ı son ilahı din olarak kabul etmeleri
 • C) Yaratıcı bir ilahı benimsemeleri
 • D) İnsanları Allah katında eşit saymaları
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

 • A) Budizm
 • B) Taoizm
 • C) Şintoizm
 • D) Konfüçyanizm
SORU 8

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Yahudilik tarihi içinde yer almaz?

 • A) Hz. Yakup
 • B) Hz. Nuh
 • C) Hz. Yusuf
 • D) Hz. Harun
SORU 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudiliğe ait değildir?

 • A) Katedral
 • B) Yahova
 • C) Sinagog
 • D) Haham
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya indirilen “On Emir” içerisinde yer almaz?

 • A) Şirk koşmayacaksın
 • B) Öldürmeyeceksin
 • C) Anne ve babana hürmet edeceksin
 • D) Din adamlarına itaat edeceksin
SORU 11

Hristiyanlıktaki tanrı inancını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

 • A) Hac
 • B) Vaftiz
 • C) Teslis
 • D) Sakrament
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kast sistemi içerisinde “ Rahipler ve aydınlar” sınıfını ifade eder?

 • A) Brahmanlar
 • B) Kşatriyalar
 • C) Vaisyalar
 • D) Sudralar
SORU 13

• Kurucusunun asıl adı Siddhartha Gautama’dır.
• Kutsal metinleri “Tipitaka” diye isimlendirilir.
• Kutsal mekanları “Pagoda”dır.
Yukarıda özellikleri verilen din hangisidir?

 • A) Caynizm
 • B) Budizm
 • C) Sihizm
 • D) Taoizm
SORU 14

Budizm’de insanın ihtiyarlıktan, ölümden, dünya çilelerinden arzu ve ihtiraslarından kurtulup yücelmesini ve huzura ermesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dhamma
 • B) Tenasüh
 • C) Karma
 • D) Nirvana
SORU 15

• Hinduizmin tanrı anlayışına, kast sistemine ve din adamları otoritesine karşı çıkmıştır.
• İslam dininin tevhit inancından etkilenmiştir.
• Kurmuş olduğu dinin taraftarlarına “Sih” adı verilmiştir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen din kurucusu kimdir?

 • A) Guru Narak
 • B) Vardhamana
 • C) Lao Tzu
 • D) Konfüçyüs 4
SORU 16

İlkel kabilelerin, kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul ettikleri varlıklar aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilmektedir?

 • A) Mana
 • B) Tabu
 • C) Şaman
 • D) Totem
SORU 17

• Mescidül Haram
• Süleyman Mabedi
• Meryem Ana Evi
Yukarıdaki kavramlar ilahi dinlerdeki hangi ibadetle ilişkilendirilebilir?

 • A) Oruç
 • B) Hac
 • C) Zekât
 • D) Kurban
SORU 18

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.”
Atatürk bu sözüyle dinin hangi özelliğinden bahsetmemiştir?

 • A) Gerekliliğinden
 • B) Öneminden
 • C) Birleştiriciliğinden
 • D) Akla uygunluğundan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte tövbe ve bağışlanma günü olarak kabul edilmektedir?

 • A) Paskalya
 • B) Yom Kipur
 • C) Noel
 • D) Fısh
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kutsal kabul edilen “Üç Aylar”dan biri değildir?

 • A) Receb
 • B) Şaban
 • C) Muharrem
 • D) Ramazan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDBACABADCABDADBDBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?