GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi, ekonomi politikasının nitelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • A) İthalat
 • B) İhracat
 • C) Rekabet
 • D) Faiz oranları
SORU 2

Devletin, yatırımları destekleme yönünde aldığı önlemler, ekonomi politikasının hangi vasıtaları için verilmiş bir örnektir?

 • A) Emredici
 • B) Nitelik Belirleyen
 • C) Yönlendirici
 • D) Nicelik Belirleyen
SORU 3

Tek ekonomik olayların gözlemlenmesi ile genel sonuçlara ulaşmaya uygun ekonomi bilimi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tümevarım
 • B) Tümdengelim
 • C) Karma yöntem
 • D) Grupla çalışma yöntemi
SORU 4

Balık fiyatları ete göre daha ucuz olduğunda, protein ihtiyacını balıkla karşılamak isteyen bir insanın bu davranışı, aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine örnek gösterilebilir?

 • A) İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
 • B) İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • C) Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • D) İhtiyaçlar değişmektedir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi lüks ihtiyaçlara cevap veren bir maldır?

 • A) Otomobil
 • B) Kitap
 • C) Ayakkabı
 • D) Konut
SORU 6

İnsanların, ihtiyaçlarını karşılayan mallara verdikleri öneme ne denir?

 • A) Fayda
 • B) Değer
 • C) Servet
 • D) İhtiyaç
SORU 7

Sütün peynire dönüştürülerek faydasının çoğaltılması, aşağıdaki üretim faaliyetlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörüdür?

 • A) Fayda
 • B) Değer
 • C) İhtiyaç
 • D) Bilimsel çalışmalar felsefenin içinde yapılmaya devam etmiştir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ikinci enerji kaynakları arasında yer almaz?

 • A) Elektrik
 • B) Kok kömürü
 • C) Odun
 • D) Şehir gazı
SORU 10

Ekonomi biliminde emeğin açıklanmasına yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Makinelerin faaliyetleri emek olarak kabul edilir.
 • B) Ekonomik bakımdan makine faaliyetleri emektir.
 • C) Emek, mal ve hizmet üretimi için yapılan faaliyettir.
 • D) Emek, sadece bedenen yapılan faaliyettir.
SORU 11

Evin temizlik işlerini yaptıktan sonra bahçe sulaması yapan bir kişinin emek faaliyetleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) uygulayıcı/uygulayıcı
 • B) uygulayıcı/yaratıcı
 • C) yaratıcı/yönetici
 • D) yaratıcı/yaratıcı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumlu yönde açıklamasıdır?

 • A) Bireylerin beslenme sorunlarını kolaylaştırır.
 • B) Büyük sermaye yatırımlarını hazır hale getirir.
 • C) Alt yapı hizmetleri başarılı şekilde yürütülür.
 • D) Yeni kurumların benimsenmesini hızlandırır.
SORU 13

Bir kişinin elinde bulunan parayı başka bir kişiye ödünç vermesi hangi sermaye türü ile açıklanır?

 • A) Mali yönden sermaye
 • B) Hukuksal anlamda sermaye
 • C) Ekonomik anlamda sermaye
 • D) Muhasebe tekniği yönünden sermaye
SORU 14

6 yıl süreli değişmeyen sermayeye sahip bir işletmenin bir yıllık hammadde gideri 66 000 TL’dir. Yapılan üretimin maliyeti 75 000 TL olduğuna göre, bu işletmenin değişmeyen sermaye miktarı ne kadardır?

 • A) 54 000 TL
 • B) 86 000 TL
 • C) 130 000 TL
 • D) 141 000 TL
SORU 15

Aşağıda belirtilenlerden hangisi, tasarrufa etki eden subjektif etkenler kapsamında değerlendirilemez?

 • A) Hürriyet ve iktidar sahibi olma isteği.
 • B) Daha geniş tüketim imkanına sahip olma isteği.
 • C) İnsanların bir serveti hayır kurumlarına bağışlama isteği.
 • D) İstenmeyen durumlara karşı yedek gelir oluşturma isteği.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, girişimin amaçları kapsamında girişimi yönetenlerin hedefi olamaz?

 • A) Girişimin gelişmesi
 • B) Satışların artması
 • C) Üretim hacminin sabit kalması
 • D) İşin, piyasada güç kazanması
SORU 17

Kollektif şirketlerin en büyük özelliğinin doğru olarak ifade edilişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ortaklar, sermayeleri kadar sorumludurlar.
 • B) Ortaklar, sermayeleri kadar çaba sarf ederler
 • C) Ortaklar, şirketi genişletmek için cesaretlidirler.
 • D) Ortaklar, bütün servetleriyle sorumludurlar.
SORU 18

Toprak sahibi bir kişi, üretime ayırdığı arazi, bina vb. kaynaklar için aşağıdakilerden hangisini alır?

 • A) Kâr
 • B) Rant
 • C) Faiz
 • D) Ücret
SORU 19

Bir servetten doğan gelirlere ne ad verilmektedir?

 • A) İtibari gelir
 • B) Gerçek gelir
 • C) Temelli gelirler
 • D) Temelsiz gelirler
SORU 20

Milli gelirin kişiler arasında dağılımından söz edildiğinde, kişi başına düşen milli gelir nasıl hesaplanmaktadır?

 • A) Nüfus sayısının milli gelire bölünmesiyle
 • B) Milli gelirin nüfus sayısına bölünmesiyle
 • C) Yurt içi gelirin nüfus sayısına bölünmesiyle
 • D) Nüfus sayısının yurt içi gelire bölünmesiyle
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABABADCDADBACCDBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?