Felsefe 1 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

Bütünsel olarak evrenin kendisini, insanın eylemlerini ve yaşamın anlamını kavrayabilmek için gereksinim duyulan bilgi çeşidi öncelikle hangisidir?

 • Felsefe bilgisi
 • Sanat bilgisi
 • Gündelik bilgi
 • Teknik bilgi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnek olmaz?

 • Yeşil elma ekşidir.
 • Tahta, suda yüzebilir.
 • Papatya, öksürüğe iyi gelir.
 • Üçgenin iç açılarının toplamı 180º’dir.
SORU 3

Felsefe ve sanatın bazı bakımlardan benzerlikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biridir?

 • Hayatı ve insanı anlamaya, yorumlamaya çalışma
 • Akla ve akıl yürütme gücüne dayanma
 • Güzeli bulmaya ya da yaratmaya çalışma
 • Doğruya ulaşmayı amaç edinme
SORU 4

- “Olguya dayanan bilgi doğru bilgidir.”
- “ Sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir.”
Yukarıda verilenler öncelikle aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş yanıtlardandır?

 • Evrende bir düzen var mıdır?
 • Varlığın ana maddesi nedir?
 • Doğru bilginin ölçütü nedir?
 • Bilimsel yöntemin özellikleri nedir?
SORU 5

İnsan zihninin kesin bilgiye ulaşamayacağını gerçeğin özünü bilemeyeceğini, bunun için herhangi bir konuda özellikle ana madde, tanrı, ruh gibi konularda olumlu yada olumsuz yargıda bulunmanın yersiz olduğunu ileri süren öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rasyonalizm
 • Fenomenoloji
 • Pozitivizm
 • Septisizm
SORU R
SORU 6

Bilgimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen düşünce akımı hangisidir?

 • Kritisizm
 • Empirizm
 • Pragmatizm
 • Rasyonalizm
SORU 7

“Fenomenoloji”nin kelime anlamı hangisidir?

 • Şüphecilik
 • Eleştiricilik
 • Bilgi Kuramı
 • Görüngü bilim
SORU 8

“Felsefe, doğruluğu test edilemeyen görüşler öne sürmemelidir. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Çünkü, doğru bilgi ancak böyle elde edilebilir.”
Yukarıdaki görüşü savunan düşünce akımı hangisidir?

 • Pozitivizm
 • Pragmatizm
 • Analitik felsefe
 • Fenomenoloji
SORU 9

A. Comte’un üç hâl yasasına göre, insan düşüncesi üç evreden geçerek ilerler.
Aşağıdakilerin hangisinde bu evrelerin tarihsel süreci doğru sıralamayla verilmiştir?

 • Metafizik evre → Teolojik evre → Pozitif evre
 • Teolojik evre → Pozitif evre → Metafizik evre
 • Metafizik evre → Teolojik evre → Pozitif evre
 • Teolojik evre → Metafizik evre → Pozitif evre
SORU 10

İbni Sinâ öncelikle hangi alanda verimli olmuş bir bilgindir?

 • Astronomi
 • Tarih
 • Tıp
 • Coğrafya
SORU 11

Olguların saptanması → Gözlem → Hipotez → _________ → Kuram → Yasa
Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilirse bilimsel yöntemin aşamaları doğru bir şekilde sıralanmış olur?

 • Süje
 • Deney
 • Öndeyi
 • Genelleme
SORU 12

Bilim, bilim insanları topluluğunun bir etkinliğidir. Bilim o dönemin değerlerinden, inançlarından bağımsız değildir. Bilim adamları topluluğu da o toplum içinde yaşamaktadır, toplumdaki inanç, değer ve kültürel değişimler onları da etkilemektedir.
Yukarıdaki görüşleri savunan yaklaşım hangisiyle ifade edilir?

 • Olguculuk
 • Görüngü bilim
 • Ürün olarak bilim
 • Etkinlik olarak bilim
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi “Mantıkçı pozitivizm” yaklaşımının bilim konusundaki görüşlerinden değildir?

 • Olgulardan elde edilip tekrar olgularla denetlenemeyen önermeler bilimsel önerme değildir.
 • Bilim düz bir çizgi biçiminde mükemmele doğru ilerlemez, bir paradigmadan diğerine sıçrayarak ilerler.
 • Anlamlı önermeler, doğrulanabilme ya da yanlışlanabilme özelliğine sahip önermelerdir.
 • Bilimi anlamanın yolu, ürün olarak ortaya konmuş bilgiler yığınını incelemektir.
SORU 14

“Bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kişisel kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir.”
Bu açıklama bilimsel bilginin öncelikle hangi özelliği ile ilgilidir?

 • Objektif olma
 • Genellemeler yapma
 • Birikimli olarak ilerleme
 • Belli bir metoda dayalı olma
SORU 15

“Olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • Yasa
 • Tanrı’nın var olmadığı
 • Paradigma
 • Doğrulama
SORU 16

Varlığın temel özelliklerini konu alan, somut varlığı araştırmak yerine varlığı soyut bir biçimde araştıran, varlığın var olmak bakımından ne olduğunu araştıran felsefe dalı hangisidir?

 • Etik
 • Estetik
 • Ontoloji
 • Epistemoloji
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Metafiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır?

 • Genel ? geçer doğru bilgi var mıdır?
 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Evrende amaçlılık var mıdır?
SORU R
SORU 18

• Nesneler dünyasındaki varlıklar gerçekte var değildir.
• Gerçekte var olan varlıklar idealardır.
• Nesneler dünyasındaki varlıklar ise, ideaların görünüşleridir.
Yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

 • Platon
 • Whitehead
 • Herakleitos
 • Demokritos
SORU 19

I. Ruh
II. Madde
III. Ateş
IV. Hava
Rene Descartes’e göre birbirinden özce farklı iki töz vardır. Onun öne sürdüğü bu iki töz yukarıda verilenlerden hangileridir?

 • Egoizm Anarşizm Realizm
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516171819
ADACDBDCDCBDBABCDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 1 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Felsefe 1 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Felsefe 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Felsefe 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 19 soru vardır.

Aöl Felsefe 1 dersi için geçme notu nedir ?

Felsefe 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Felsefe 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Felsefe 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Felsefe 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Felsefe 1 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Felsefe 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Felsefe 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Felsefe 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Felsefe 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?