Fıkıh 1 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

“İnsanın Rabbine, kendisine ve diğer insanlara karşı sorumluluğunu bilmesidir.”
Yukarıdaki ifade fıkhın hangi yönünü açıklamaktadır?

 • Konularını
 • Usulünü
 • Amacını
 • Kapsamını
SORU 2

Şerî bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Fıkıh usulü
 • Tefsir usulü
 • Hadis Usulü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi hüküm bildirir?

 • “Sahur yemeği yiyin, sahur yemeğinde bereket vardır.” (Hadis-i Şerif)
 • “Peygamberin tavsiyesine uymak kişiye sevap kazandırır.
 • Bu hadis “ Buhari Savm, 20”den alınmıştır.
 • Sahur yemeği yemek sünnettir.
SORU 4

Fıkıh ilminin en az ilişkili olduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinler Tarihi
 • Tefsir
 • Hadis
 • Siyer
SORU 5

Oruç ibadetinin başlangıç ve bitiş zamanını belirlemek isteyen bir fakihin hangi ilimlerden öncelikle yararlanması gerekir?

 • Coğrafya-Tefsir
 • Sosyoloji-Mantık
 • Astronomi-Kimya
 • Astronomi-Coğrafya
SORU R
SORU 6

I- Hicri 150-204 yılları arasında yaşamıştır.
II- Ahmed b. Hanbel talebelerinden biridir.
III- Irak’taki görüşlerini Mısır’a geldikten sonra değiştirmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen mezhep imamı kimdir?

 • İmam Şafi
 • İmam Malik
 • İmam Yusuf
 • İmam Buhari
SORU 7

Aşağıdaki alimlerden hangileri Hanbeli mezhebini benimsemişlerdir?

 • İmam Cafer – İmam Zeyd
 • İbn-i Teymiyye – İbn Kayyım
 • İmam Muhammed – İmam Yusuf
 • Hasan el-Basri – Süfyan-ı Sevri
SORU 8

• Ehli beyt yoluyla rivayet edilen hadislere öncelik verilir.
• Abdestde ayaklar mesh edilir.
• Ehli kitap kadınlarıyla evlenilmez.
Yukarıda özellikleri verilen fıkhı mezhep hangisidir?

 • Şafii mezhebi
 • Maliki mezhebi
 • Caferi mezhebi
 • Hanbeli mezhebi
SORU 9

İnsanların mezheplere bağlandığı ve ictihadın terkedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taklid dönemi
 • Tabiun dönemi
 • İçtihad dönemi
 • Mezheplerin oluşum dönemi
SORU 10

Mecelle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Heyet başkanlığını “Ahmet Cevdet Paşa” yapmıştır.
 • Osmanlının kuruluş döneminde yazılmıştır.
 • Başlangıçta Hanefi mezhebinin görüşleri esas alınmıştır.
 • 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.
SORU 11

Aşağıdaki durumların hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

 • Çocukluk
 • Akıl hastalığı
 • Bayılma
 • Cehalet
SORU 12

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

 • Sadaka vermek
 • Kurban kesmek
 • Cenaze namazı kılmak
 • Ramazan ayı dışında oruç tutmak
SORU 13

Şarabın “haram” kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içeceklerde haram kabul edilmiştir.
Bu fıkhı hüküm aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • İcma
 • Kitap
 • Kıyas
 • Sünnet
SORU 14

“Fıkhi kaynaklarda bu konuyla ilgili herhangi bir yasak göremiyorum” diyen kişi hangi kuralı dile getirmektedir?

 • Eşyada asıl olan ibahadır.
 • Şek ile yakin zail olmaz.
 • Beraatı zimmet asıldır.
 • Örf anlaşmazlıklarda hakemdir.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi icmanın gerçekleşmesinin şartlarından değildir?

 • İcmanın şeri bir konuda olması
 • Görüş beyan edecek âlimin Muçtehit olması
 • Müçtehitlerin yarısından fazlasının fikir birliğine varması
 • İcmanın Hz. Peygamberin vefatından sonra gerçekleşmesi
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin öğrencisi değildir?

 • İmam Züfer
 • İmam Yusuf
 • İmam Muhammed
 • Hammad b. Süleyman
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmayı gerektiren sebepler arasında yer almaz?

 • Sosyal değişimin içtihadı kaçınılmaz kılışı
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu değişimler
 • Siyasi ve toplumsal değişimlerin getirdiği yenilikler
 • Kur’an ve sünnetle insanların problemlerinin tamamen çözülmüş olması
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi “sahabe” içtihadına örnektir?

 • Bedir esirleri hakkında verilen karar.
 • Teravih namazının cemaatle kılınması
 • Namaza davet için ezan okunması
 • Müellefe-i kuluba zekat verilmesi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi muçtehitleri arasında yer almaz?

 • Abdullah b. Mesut
 • Ata bin Ebi Rebah
 • Abdullah b. Ömer
 • Zeyd b. Sabit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

 • Kuran-ı ezbere bilmesi
 • Arapçaya hakim olması
 • Fıkıh usulune vakıf olması
 • İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDADABCABDBCACDDBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Fıkıh 1 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?