Fıkıh 2 - 2014 2. Dönem

Soru 1

“…Namaza başlamadan önce abdestli olmamız, namaz kılacağımız yerin ve elbisemizin temiz olması gerekir. Kıbleye yönelmeden hangi namazı kılacağımızdan ve vaktinin girdiğinden de emin olmak zorundayız…”
Bu metinde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

 • Hadesten taharet
 • Necasetten taharet
 • Niyet
 • Setri avret
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde gusül abdesti almak sünnettir?

 • Cünüplük hâlinden sonra
 • Cuma ve bayram namazlarından önce
 • Kadınların adet hâllerinin bitiminde
 • Kadınların lohusalık hâllerinin bitiminde
Soru 3

Bir kişinin cenaze namazının kılınması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

 • Müslüman olması
 • Yıkanmış olması
 • Ergenlik çağına girmiş olması
 • Kefenlenmiş olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • Mukim olmak
 • Müslüman olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
 • Akıl sağlığı yerinde olmak
Soru 5

Hanefi mezhebine göre, aşağıdakilerden hangisi namazda sehiv secdesi yapmayı gerektirir?

 • Namaz kılarken abdestinin olmadığını hatırlamak
 • Kıyamdayken elleri bağlamayı terketmek
 • Vitir namazında kunut dualarını unutmak
 • Namazda iken gülmek
SORU R
Soru 6

Hanefi mezhebine göre, aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?

 • “Sübhaneke” duasını okumak
 • “Fatiha” suresini okumak
 • Secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yapmak
 • Oturuşlarda “tahiyyat” duasını okumak
Soru 7

“…Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı kıl. Muhakkak namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür…”
(Ankebut suresi, 45. ayet)
Bu ayetten namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Namazın fıkhi hükmüne
 • Namazın kılınış şekline
 • Namazın önemine
 • Namazın faydalarına
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzları (rükün) arasında yer almaz?

 • Kıyam
 • Kıraat
 • Rükû
 • Niyet
Soru 9

Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastaların tutmadıkları farz orucun karşılığı olarak yapmaları gereken mali yükümlülüğe ne denir?

 • Fitre
 • Zekât
 • Sadaka
 • Fidye
Soru 10

Dinen zekat için gerekli olan zenginlik ölçüsüne ne denir?

 • Nisab
 • Nema
 • Asli ihtiyaç
 • Öşür
Soru 11

“… İki kişinin arasını bulup barıştırmak sadakadır. Kişiye bineğine binmesinde veya eşyasını koymada yardım etmek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır.”
Bu hadis sadakanın hangi yönüne işaret etmektedir?

 • Amacı
 • Önemi
 • Kapsamı
 • Faydaları
Soru 12

Aşağıdaki oruçlardan hangisi farzdır?

 • Kazaya kalmış oruçlar
 • Haftanın pazartesi ve perşembe günü tutulan oruçlar
 • Her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruçlar
 • Muhharem’in 9. ve 10. günlerinde tutulan oruçlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydalarındandır?

 • Allah’ın hoşnutluğunu kazandırır.
 • Sosyal adaleti sağlar.
 • Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.
 • Cimrilik, kıskançlık ve bencillik duygularından uzaklaştırır.
SORU R
Soru 14

Yukarıdaki tabloda zekat oranı yanlış verilen mal hangisidir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 15

Zilhicce ayının 10,11 ve 12. günlerinde kesilen kurban hangisidir?

 • Udhiye Kurbanı
 • Hedy Kurbanı
 • Şükür Kurbanı
 • Akika Kurbanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi umrede yapılmaz?

 • Şeytan taşlama
 • İhram
 • Tavaf
 • Say
Soru 17

Kurban bayramında getirilen teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Bayramın birinci günü sabah namazı – Dördüncü gün ikindi namazı
 • Arefe günü ikindi namazı – Üçüncü gün ikindi namazı
 • Arefe günü sabah namazı – Dördüncü gün ikindi namazı
 • Bayramın birinci günü öğle namazı – Üçüncü gün akşam namazı
Soru 18

Hac ve umre için ayrı ayrı ihrama girilen ve kurban kesmenin vacip olduğu hacca ne isim verilir?

 • İfrad Haccı
 • Kıran Haccı
 • Veda Haccı
 • Temettü Haccı
Soru 19

Dinimizin anne karnındaki bir ceninin hayatını sonlandırmayı yasaklaması aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • Mülkiyet hakkı
 • Yaşama hakkı
 • İnanç hürriyeti
 • İbadet hürriyeti
Soru 20

Bir ülkede evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması aşağıdakilerden hangisini olumsuz şekilde etkiler?

 • Yaşama hakkını
 • Mülkiyet hakkını
 • Düşünce hürriyetini
 • Neslin korunmasını
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACABDDACABCAACDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?