GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Girişimci
 • B) Yönetici
 • C) Müdür
 • D) Organizatör
SORU 2

Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir?

 • A) Tabiat
 • B) İşgücü
 • C) Sermaye
 • D) Tüketim
SORU 3

Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Yeni bir fikir vardır.
 • B) Yeni bir buluş esas alınır.
 • C) Kârlılığa gereken önem verilir.
 • D) Mevcut işleyiş aynen sürdürülür.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir?

 • A) Yeni pazarlara kapalı olmak.
 • B) Yeni girdi kaynakları bulabilmek.
 • C) Daha iyiyi ucuza üretmekten kaçınmak.
 • D) Kamu, devlet ilişkilerinden uzak durmak.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) İthalatın artmasını sağlar.
 • B) İşsizlikle mücadele eder.
 • C) Bilimin gelişmesini sağlar.
 • D) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır. 77
SORU 6

Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, fizyolojik ihtiyaçlardan sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır?

 • A) Güvenlik
 • B) Saygı
 • C) Başarma
 • D) Sevgi ve ait olma 79
SORU 7

Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Kişi ihtiyaçlarını karşılar.
 • B) Örgüt ihtiyaçlarını karşılar.
 • C) Başka işlemden geçerek kullanılırlar.
 • D) Bu malları kullananlara son tüketici denir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir?

 • A) Tanıma süreci
 • B) Satın alma gücü
 • C) Doygunluk dönemi
 • D) İç ve dış çevre ile etkileşim
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz?

 • A) İşletmenin, kısa vadeler için kurulması
 • B) Normal bir kazancın hedeflenmesi
 • C) İşletmenin sürekliliğinin hedeflenmesi
 • D) Mümkün olduğunca büyümenin esas alınması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Vizyon sahipliği” niteliğini göstermektedir?

 • A) Kişisel güveni ifade etme.
 • B) Kişisel desteğini ifade etme.
 • C) Etkileme ve duygularını anlayabilme.
 • D) Görüşlerini rahatça ifade edebilme.
SORU 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • A) Planlama akılcı bir yöntemdir.
 • B) Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
 • C) Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
 • D) Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.
SORU 12

İşletmelerde insan davranışlarının hedeflenen amacı gerçekleştirmek için yönlendirilmesine ne denir?

 • A) Motivasyon
 • B) Organizasyon
 • C) Yürütme
 • D) Yöneltme
SORU 13

Toplam kalite yönetiminin anlamı ve unsurları kapsamında, kalite ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Kalite, sonuç olarak kabul edilir.
 • B) Kalite, başlangıç olarak kabul edilir.
 • C) Kalite, hata ayıklama olarak hedeflenir.
 • D) Kalite, kontrol yapılanması olarak hedeflenir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmeleri kapsamında değildir?

 • A) İktisadi Devlet Teşekkülleri
 • B) Kamu İktisadi Kuruluşları
 • C) Döner Sermaye İşletmeleri
 • D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri.
SORU 15

Hukuki şekilleri bakımından “Adi Şirketler”, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

 • A) Özel İşletmeler
 • B) Kamu işletmeleri
 • C) Karma İşletmeler
 • D) Yabancı sermayeli İşletmeler
SORU 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

 • A) Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
 • B) Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
 • C) Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
 • D) KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.
SORU 17

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir?

 • A) Tekelci bir güç oluşturması.
 • B) Sermaye birikimine yol açması.
 • C) Çok sayıda işletmelerden oluşması.
 • D) Ana işletme etrafında oluşum sağlanması.
SORU 18

İki yada daha fazla işletme yöneticisinin, bir yada bir kaç konuda ne yapacaklarını saptayıp, kalıcı bir işbirliği yapmaları, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

 • A) POOL
 • B) RİNG
 • C) Tröst
 • D) Füzyon
SORU 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satış işleminin gerçekleşmesine yönelik bir gerekliliktir?

 • A) Arzın sağlanması
 • B) Satıcının fiyata razı olması
 • C) Ürün fiyatının tespit edilmesi
 • D) Ürün mülkiyetinin devredilmemesi
SORU 20

“ Birincil talebi yaratma” açısından yapılacak bir reklam, aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Yapanlar açısından
 • B) Hedef kitle açısından
 • C) Reklam içeriği açısından
 • D) Amaçlar açısından
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDBAACBADBABDAAABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?