GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

İslam öncesi Arap toplumunda Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği dinî geleneği sürdüren, tevhit inancını benimseyen kimselere ne ad verilirdi?

 • A) Sâbii
 • B) Mecusi
 • C) Yahudi
 • D) Hanif
SORU 2

Hz. Muhammed’in babasının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdülmuttalip
 • B) Abdullah
 • C) Kasım
 • D) İbrahim
SORU 3

Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlit kandili
 • B) Berat kandili
 • C) Miraç kandili
 • D) Regaip Kandili
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ilk eşi Hz. Hatice’den dünyaya gelen çocuklarından biri değildir?

 • A) Abdullah
 • B) Fatma
 • C) İbrahim
 • D) Kasım
SORU 5

Peygamber Efendimizin “Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana birşey vermezken o beni malıyla destekledi.” dediği yakını kimdir?

 • A) Hz. Aişe
 • B) Ebu Talip
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Hz. Hatice
SORU 6

Hz. Muhammed ilk cuma namazını nerede kılmıştır?

 • A) Ranuna Vadisi
 • B) Mescidi Nebi
 • C) Mescidi Haram
 • D) Nur dağı
SORU 7

Habeşiştan’a ilk hicret eden Müslüman gruba aşağıdakilerden hangisi liderlik etmiştir?

 • A) Cafer b. Ebi Talip
 • B) Hz. Osman
 • C) Ebu Talip
 • D) Hz. Ali
SORU 8

Hz. Muhammed’e ilk vahiy hangi yıl gelmiştir?

 • A) 608
 • B) 610
 • C) 612
 • D) 615
SORU 9

Hz. Muhammed Medinelilere İslam’ı öğretmek için aşağıdakilerden hangisini öğretmen olarak göndermiştir?

 • A) Ebu Eyyüb el-Ensâri
 • B) Üsame bin Zeyd
 • C) Musab bin Umeyr
 • D) Halid Bin Velid
SORU 10

İslam’ın Mekke döneminde, Medine’den altı kişilik bir grup gelip Hz. Muhammed ile görüştü ve O’na bağlılık sözü verdiler. İslam tarihinde bu olaya ne ad verilir?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Hudeybiye Anlaşması
 • C) Rıdvan biatı
 • D) Akabe Görüşmesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi hicret esnasında Peygamberimize yol arkadaşlığı yapmıştır?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Zeyd
SORU 12

Mekke’den Medine’ye hicret edenlere ……, Medine’de onları karşılayıp yardım edenlere …… denir.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 • A) Sahabe - Ensar
 • B) Muhacir - Ensar
 • C) Muhacir - Suffa
 • D) Sahabe - Suffa
SORU 13

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret edince, Mescid-i Nebi inşa edilinceye kadar aşağıdaki sahabilerden hangisinin evinde misafir olmuştur?

 • A) Enes Bin Malik
 • B) Ebu Eyyüb el-Ensâri
 • C) Abdullah b. Ümmü Mektûm
 • D) Muaz bin Cebel
SORU 14

Hz. Muhammed Medine’de yaşayan tüm dinî gruplarla vatandaşlık esasına dayalı bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın amacı Medine’yi dış saldırılara karşı birlikte savunmak ve Medine’de özgür bir ortam oluşturmaktı.
Hakında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Akabe Görüşmesi
 • C) Hudeybiye Anlaşması
 • D) Hılfül-Fudul
SORU 15

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhut
 • B) Hendek
 • C) Bedir
 • D) Tebük
SORU 16

Peygamberimiz hangi tarihte vefat etmiştir?

 • A) 629
 • B) 630
 • C) 632
 • D) 633
SORU 17

Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadislerinin bütününe ne ad verilir?

 • A) Câmiu’sSahih
 • B) Tıbbı Nebevi
 • C) Şemaili Resul
 • D) Kitabı Rekaik
SORU 18

“İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan habersizdir. Bunlar; _________.dır.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 • A) İman ve amel
 • B) Sağlık ve boş vakit
 • C) Şefkat ve merhamet
 • D) Özgürlük ve bağımsızlık 69
SORU 19

Peygamber efendimizin; “Eğer ümmetime zahmet vermesinden çekinmeseydim bunu onlara farz kılardım.” dediği temizlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Diş temizliği
 • B) Beden temizliği
 • C) Çevre temizliği
 • D) Elbise temizliği
SORU 20

“Din kolaylıktır. Hiç kimse dini zorlaştırmaya kalkmasın, ona mağlup olur. O halde doğru yolu takip edin ve orta yolu elden bırakmayın. Müjdeleyin, imrendirin ve kolaylaştırın. Sabah erken kalkarak ve gece serinliğinden ve kuşluk vakitlerinden yararlanarak ibadetlerinizde devamlı olun.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İnançta denge
 • B) İbadetlerde denge
 • C) Duygularda denge
 • D) Davranışlarda denge
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACDABBCDABBACCBBAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?