GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Peygamberimiz Uhut Savaşında savunma savaşı yapmak istiyordu. Sahabe efendilerimiz ise meydan savaşı yapmakta ısrar edince, onların görüşlerini kabul etti.
Peygamberimizin bu davranışı onun hangi yönüne kanıt oluşturur?

 • A) Liyakata verdiği öneme
 • B) İstişareye verdiği öneme
 • C) Eğitim ve öğretime verdiği öneme
 • D) Hukukun üstünlüğüne verdiği öneme
SORU 2

Kur’an’da kendilerinden bahsedilen örnek kadınların meziyeti hangi şıkta yanlış verilmiştir?

 • A) Hz. Züleyha: Rüya yorumlama
 • B) Hz. Asiye: İman ve sabır
 • C) Hz. Meryem: İffet ve edep
 • D) Hz. Hacer: Bağlılık ve teslimiyet
SORU 3

Peygamberimizin Mescid-i Nebi’nin yanında inşa ettirdiği Suffa aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Sağlık
 • B) Devlet idaresi
 • C) 1: 400.000
 • D) Devlet hazinesi
SORU 4

Veda Haccı’nda “Enceşe”adlı bir genç, kadınların bindiği develeri hızlandırınca Peygamberimiz;
“Enceşe! Sakin ol. Kristalleri dikkatli taşı!” buyurdu.
Peygamberimizin bu davranşı O’nun hangi yönüne örnektir?

 • A) Kadınlara verdiği değere
 • B) Sağlık hakkına verdiği öneme
 • C) Seyahat özgürlüğüne verdiği öneme
 • D) Eğitim ve öğretime verdiği öneme
SORU 5

Ebu Hüreyre “Ben Allah Resulü’nden daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden birini görmedim.” buyuruyor.
Ebu Hüreyre bu sözüyle Peygamberimizin aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi vurgulamaktadır?

 • A) Eğitime verdiği değer
 • B) Hak ve adalete verdiği önem
 • C) Hoşgörüye verdiği önem
 • D) İnsanların görüşlerine verdiği önem
SORU 6

“Bizi aldatan bizden değildir.”
Peygamberimizin bu sözü özgürlüklerden hangisini korumaya yöneliktir?

 • A) Düşünce özgürlüğü
 • B) İbadet hakkı
 • C) Eğitim hakkı
 • D) Ekonomik hak
SORU 7

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”
Bu hadis aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • C) Ekonomik hak
 • D) Mülkiyet hakkı
SORU 8

“Bir Müslümanın başka bir Müslümanı korkutması helal değildir.”
Bu hadis aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Dinde zorlama yoktur.
 • B) Kişinin suçsuzluğu esastır.
 • C) Kötülüğe giden yolları engellemek esastır.
 • D) Kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde son bulur.
SORU 9

“Müslüman bir kimse din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.”
Peygamberimizin bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini engellemeye çalıştığı söylenemez?

 • A) Düşmanlık
 • B) Kıskançlık
 • C) Sevgi-saygı
 • D) Kin ve nefret
SORU 10

“Ey insanlar! Canlarınız, mallarınız ve namuslarınız dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur.”
Peygamberimiz Veda hutbesindeki bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini güvence altına almıştır?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Mülkiyet hakkı
 • C) İnanç ve ibadet hakkı
 • D) Düşünce ve kanaat hakkı 70
SORU 11

Aşağıdaki olaylardan hangisi peygamberimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne yaklaşımını ifade etmez?

 • A) Medine anlaşmasını imzalaması
 • B) Ensar ile muhaciri kardeş ilan etmesi
 • C) Necranlı Hristiyanların Mescid-i Nebide ibadet etmelerine izin vermesi
 • D) Mekke’yi fethinde insanları inançlarında serbest bırakması
SORU 12

“De ki hakikat Rabb’inizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin….”
(Kehf suresi, 29 . ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

 • A) Eğitim hakkına
 • B) İfade özgürlüğüne
 • C) İnanç özgürlüğüne
 • D) İbadet özgürlüğüne
SORU 13

“Ey Muhammed! Sen öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerine zorlayıcı değilsin.”
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Yaşama hakkı
 • C) İnanç özgürlüğü
 • D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
SORU 14

“Mümin erkek veya kadın, her kim salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
Bu hadiste verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kullukta müminin cinsiyeti değil ameli önemlidir.
 • B) Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır.
 • C) İnsanların yapıp ettikleri kayıt altına alınmaktadır.
 • D) Allah’a ortak koşmayan herkes cennete girecektir.
SORU 15

Hudeybiye anlaşmasında müslümanların aleyhine gibi gözüken bazı maddeler sahabeyi üzmüştü. Peygamberimiz ashabına “Haydi artık kurbanlarınızı kesin.” dediği halde sahabiler ağırdan aldı. Peygamberimiz ashabın bu tutumuna üzüldü ve durumu eşiyle paylaştı. Sonra eşinin tavsiyesine uydu.
Bu olayda eşlerin birbirine karşı tutum ve davranışlarıyla ilgili çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eşler birbirine zaman ayırmalı.
 • B) Sorumluluklar paylaşılarak yerine getirilmeli.
 • C) Birbirini incitecek davranışlardan uzak durulmalı.
 • D) Karşılaşılan problemlere birlikte çözüm aranmalı.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yönetim anlayışını yansıtmaz?

 • A) Görev verirken yaşca büyük olanı tercih etmek
 • B) İşi ehil olan kimselere vermek
 • C) Danışarak iş yapmak
 • D) Adaletli davranmak
SORU 17

“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer…”
(Tevbe suresi, 128 . ayet)
Bu ayette peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • A) Adalet
 • B) Cesaret
 • C) Hoşgörü
 • D) Şefkat
SORU 18

Hz. Peygamber, Taif kuşatmasında, Selmanı Farisi’nin teklifiyle, o güne kadar bilmedikleri mancınık sistemini kullandı.
Peygamberimizin bu uygulamaları yöneticide bulunması gereken hangi özelliğe örnektir?

 • A) Yeniliklere açık olmak
 • B) İnsanlara eşit davranmak
 • C) Toplumsal birliği sağlamak
 • D) Toplumun refahını yükseltmek
SORU 19

Bazı peygamberler aynı zamanda yönetici (kral) olarak görev yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

 • A) Hz. Yunus
 • B) Hz. İsa
 • C) Hz. Süleyman
 • D) Hz. İbrahim
SORU 20

Hz. Muhammed’in temel hak ve özgürlükleri hukuki olarak garanti altına aldığı metin aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hılfu’l-Fudûl
 • B) Rıdvan biatı
 • C) Medine Sözleşmesi
 • D) Hudeybiye Anlaşması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACADDBDCBBCCADADACC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?