GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

I. Pazarlama
II. Planlama
III. Finansman
IV. Örgütleme
V. Denetim
Yukarıda verilen işlevlerden “Yönetim“ tanımı kapsamında bulunanların tümünün verildiği seçenek hangisidir?

 • A) I – II
 • B) III – IV
 • C) I – III – VI
 • D) II – VI – V
SORU 2

Etkinlik ve verimliliğin artırılması için aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisi ilkeleri arasında yer almaz?

 • A) Amaç birliği
 • B) Hiyerarşik yapı
 • C) İnsan unsuru
 • D) Denetim alanı
SORU 3

Çevre boyutunu analiz eden ve örgütü açık sistem olarak kabul eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Modern Yönetim Teorisi
 • B) Neo-Klasik Yönetim Teorisi
 • C) Klasik Yönetim Teorisi
 • D) Siyasal Yönetim Teorisi
SORU 4

İşletmelerin yönetim süreçlerinde gerekli emir-komuta zincirinin oluşturulması, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Koordinasyon
 • B) Yöneltme
 • C) Planlama
 • D) Organizasyon
SORU 5

Planlamanın işletmeye sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi uygun bir açıklama değildir?

 • A) İşletmenin etkin bir denetimden korunmasını sağlar.
 • B) İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
 • C) Yöneticilere geleceği tahmin etme yeteneği kazandırır.
 • D) İşletmenin bölümleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
SORU 6

İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

 • A) Finans
 • B) finansman
 • C) Finansal yönetim
 • D) Finansman fonksiyonu
SORU 7

Pazarlama hizmetleri kapsamında malın üretim merkezlerinden alınarak tüketiciye ulaştırılmasının sağlayacağı fayda, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şekil faydası
 • B) Zaman faydası
 • C) Yer faydası
 • D) Mülkiyet faydası
SORU 8

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, reklamın özelliklerine uygun bir açıklamadır?

 • A) Reklam veren bir bedel alır.
 • B) Reklam kişisel bir sunuştur.
 • C) Reklam kişisel satış çabasıdır.
 • D) Reklam bir pazarlama iletişim yöntemidir.
SORU 9

Bazı işletmelerin, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih etmeleri, hangi dağıtım kanalını kullanacaklarını göstermektedir?

 • A) Üretici – Acente – Perakendeci – Tüketici
 • B) Üretici – Toptancı – Perakendeci – Tüketici
 • C) Üretici – Acente – Toptancı – Tüketici
 • D) Üretici – Toptancı – Acente – Tüketici
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi perakendeci işletmelerin, üretici ve toptancı işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?

 • A) Üreticinin riskini azaltır.
 • B) Üreticinin mallarını satar.
 • C) Üreticinin nakliye işlerini üstlenir.
 • D) Stok kontrolüne yardımcı olur.
SORU 11

Üretim sisteminin öğeleri dikkate alındığında, hangi süreçte katma değer üretilir?

 • A) İşlem
 • B) Girdi
 • C) Çıktı
 • D) Geri Bildirim
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, yerli tüketiminin ülke ekonomisine katkılarından biri değildir?

 • A) İstihdam olanağı sağlanır.
 • B) Tüketicilerin alım gücü artar.
 • C) Enflasyonun artmasına neden olur.
 • D) Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
SORU 13

Üretim için gerekli olan malzemelerin, gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını sağlayan sıfır stok ve sıfır hatayı hedef alan stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gözle kontrol yöntemi
 • B) Sabit sipariş süresi yöntemi
 • C) Sabit sipariş miktarı yöntemi
 • D) Stoksuz malzeme yönetim sistemi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir mamulün kalitesini oluşturan ve mamulün kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör olarak düşünülemez?

 • A) İşçilik kalitesi
 • B) İmalat kalitesi
 • C) Fiyat kalitesi
 • D) Kullanım kalitesi
SORU 15

Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir?

 • A) Yöneltir.
 • B) Yarıştırır.
 • C) Motive eder.
 • D) İşletmeye olan güveni artırır.
SORU 16

İyi yapılan bir oryantasyon eğitiminin yeni personel ve işletmeye sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Beklenen standartlara ulaşılmasını sağlar.
 • B) İşten ayrılanların sayısını artırır.
 • C) Başlangıç maliyetlerinin artmasını sağlar.
 • D) İşin uzun sürede öğrenilmesini sağlar.
SORU 17

AR – GE çalışmaları ile ilgili, geliştirmeye yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Geliştirme, bilinenleri kullanmayı amaçlar.
 • B) Geliştirme çalışmalarında yeni bir buluş söz konusudur.
 • C) Geliştirme, uygulamada daha iyi sonuçlar almayı amaçlar.
 • D) Geliştirme, araştırma ile üretim faaliyetleri arasında köprü görevi görür.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisinin yerine getirilmesi, işletmeler için bir zorunluluk değildir?

 • A) Çalışanlarına ücret ödemek.
 • B) Bir yıldan az çalışmalarda kıdem tazminatı ödemek.
 • C) Çalışanlarına, uygun fiziksel çalışma ortamı sağlamak.
 • D) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için tedbir almak.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletme yeri doğru seçilmediğinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan biri olamaz?

 • A) Tarım arazilerinin azalması
 • B) Doğal kaynakların kirletilmesi
 • C) Yanlış ve hızlı kentleşmenin ortaya çıkması
 • D) Üretim sürecinde ortaya çıkan zehirli gazların atmosfere bırakılması
SORU 20

Bir işletmenin faaliyette bulunduğu ülkedeki yasalara uyması, onun topluma karşı aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yerine getirdiğinin bir göstergesidir?

 • A) Ekonomik sorumluluğu
 • B) Kültürel sorumluluğu
 • C) Hukuksal sorumluluğu
 • D) Gönüllü sorumluluğu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABABCDADACDCBABBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?