GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Karşılaştırmalı dinler tarihi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

 • A) Temel islam bilimleriyle ilişkilidir.
 • B) Dinleri doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirir.
 • C) Dinlerin tarihi gelişimini incelerken, tarihi karşılaştırmalı metoda başvurur.
 • D) Tüm dinleri inceleme konusu yapar.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dinin kaynağı hakkında evrimci görüşe karşı çıkıp, monoteist (tek tanrıcı) görüşü savunan bir bilim adamıdır?

 • A) Frazer
 • B) Durkheim
 • C) Edvard Tylor
 • D) Wilhem Schmidt
SORU 3

İbranî terimi aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) İslamiyet
 • B) Hristiyanlık
 • C) Yahudilik
 • D) Zerdüştlük
SORU 4

• M.Ö 15. Yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır.
• “Öte tarafın insanları” anlamına gelmektedir.
• Bununla da Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından Filistine göçenler kasdetilmiştir.
Hakkında bilgi verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbranî
 • B) İsmaili
 • C) Musevi
 • D) Yehova
SORU 5

325 yılında İmparator Konstantin’in emriyle toplanan Konsilde, İsa’nın tanrı olduğu tartışılarak kabul edilmiştir.
Bu konsil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatikan Konsili
 • B) Efes Konsili
 • C) İznik Konsili
 • D) İstanbul Konsili
SORU 6

Yahudilikte “Arz-ı Mevud”un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seçilmiş özel millet
 • B) Kudüs’teki Süleyman mabedi
 • C) Olağanüstü güçlere sahip kurtarıcı
 • D) Yahudilere vadedilmiş kutsal topraklar
SORU 7

Hristiyanlığın ortaya çıktığı miladi yılın başlarında Filistin’de hangi din mensupları yaşıyordu?

 • A) Sabiiler
 • B) Yahudiler
 • C) Zerdüştler
 • D) Mecusiler
SORU 8

Aşağıdaki peygamberlerden hangisini İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik peygamber olarak kabul etmektedir?

 • A) Hz. İsa
 • B) Hz. Muhammed
 • C) Hz. Süleyman
 • D) Hz. İbrahim
SORU 9

I- Tarsusta doğdu ve Yahudi inançlarına göre yetişti.
II- Katı bir İsa düşmanı iken Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra yaptıklarından pişman olup İsa’nın en büyük savunucularından oldu.
III- Hz. İsa’nın getirdiği inancın yayılması için Havari Barnaba’yla Anadolu, Kıbrıs ve Antakya’ya seyahatler yaptı.
Yukarda hakkında bilgi verilen kişi kimdir?

 • A) Pavlus
 • B) Aziz Petrus
 • C) Aziz Thomas
 • D) Musa b.Meymun
SORU 10

Hristiyanlıkta aşağıdaki sakramentlerden hangisi Katolik, Ortadoks ve Protestan mezhepleri tarafından kabul edilmektedir?

 • A) Vaftiz
 • B) Günah itirafı
 • C) Son yağlama
 • D) Konfirmasyon
SORU 11

• 16. yüzyılda katolikliğin uygulamalarına tepki göstermesiyle tanınmış bir Alman din adamıdır.
• Katolik Kilisesi’nin cezalandırıcı tanrı anlayışını eleştirmiş, tanrının rahmet anlayışının gözardı edildiğini ifade etmiştir.
• Papanın yanılmazlığını, kutsal kitap ve ibadet dilinin Latince olmasını eleştirmiştir.
Hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pavlus
 • B) Barnabas
 • C) Aziz Petrus
 • D) Martin Luther
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inançlarından olan “Vaftiz”i ifade eder?

 • A) Evlenen çiftler için kilisede yapılan törendir.
 • B) Hristiyanlığa giren kişinin suyla günahtan arındırılmasıdır.
 • C) Şükretmek anlamına gelen bir ayindir.
 • D) Hastalıkta ve özellikle ölüm anında kişiyi rahatlatmak için yapılan bir ayindir.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?

 • A) Allah vardır ve birdir
 • B) Bütün insanlar günahsız doğar
 • C) Peygamberler ilahi niteliklere sahiptir
 • D) İslam inanç ilkeleri ve ibadet esasları Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir özelliktir?

 • A) Budizm’den doğmuştur.
 • B) Ruhun varlığı reddedilir.
 • C) Sekiz dilimli yol benimsenir.
 • D) Kast sistemi bir inanç esasıdır.
SORU 15

Yogo ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisinde önemli bir kavramdır?

 • A) Budizm
 • B) Sihizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Yahudilik
SORU 16

Hinduizm’de doğum-ölüm girdabı ve bu sürecin sebeb olduğu her türlü acı ve kederden kurtulup mutlak aydınlanmaya kavuşmak anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kast
 • B) Nirvana
 • C) Tenasüh
 • D) Konfirmasyon
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’deki “sekiz dilimli yol”dan biri değildir?

 • A) Sürekli çaba
 • B) Doğru bilgi, kesin iman
 • C) Tek olan tanrıya inanmak
 • D) Doğru amaç, doğru düşünce
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanrının tek, ebedî, görünmez, sözle anlatılmaz, her yerde hazır ve nazır olduğunu ifade etmektedir?

 • A) Mahavira
 • B) Guru Nanak
 • C) Buda
 • D) Konfüçyüs
SORU 19

Şintoizm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hindistanda yaşayan bir dindir.
 • B) “Şinto” tanrıların yolu anlamına gelir.
 • C) Tabiat güçlerine ve ruhlara tapınılır.
 • D) Şintoist bir kişi aynı zamanda başka dinlere de mensup olabilir.
SORU 20

Zerdüştlük dini aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

 • A) Filistin
 • B) Arabistan
 • C) Hindistan
 • D) İran
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCACDBDAADBCDABCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?