GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Elohim ve Yahve (Yahova) aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilişkilidir?

 • A) Yahudilik
 • B) Hristiyanlık
 • C) Şintoizm
 • D) Zerdüştlük
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından biri değildir?

 • A) Baba
 • B) Oğul
 • C) Meryem Ana
 • D) Kutsal Ruh
SORU 3

Hinduizm’de aydınların ve halkın din anlayışının birbirinden farklı olduğunu, Hint Kıtasında ilk önce tek tanrı anlayışı mevcutken sonradan çok tanrı inancının kıtada hakim hale geldiğini savunan İslam bilgini kimdir?

 • A) Kindi
 • B) Harezmî
 • C) Biruni
 • D) İbni Sina
SORU 4

Hristiyanlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. İsa İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
 • B) Günümüzde hristiyan nüfusun en fazla bulunduğu bölge Afrika’dır.
 • C) Hz. İsa’nın peygamber olduğu bölge Roma imparatorluğu sınırlarında bulunuyordu.
 • D) Teslisin üçüncü unsuru Kutsal Ruh’tur.
SORU 5

Hristiyanlık ve İslamiyete karşı Yahudiliği savunmak maksadıyla İslamiyetteki “amentü”ye benzer on üç maddelik iman esaslarını belirleyen Yahudi alimi kimdir?

 • A) Pavlos
 • B) Martin Luther
 • C) Gebe kadının fazla kilo almasını sağlamak
 • D) Abdullah b. Sebe
SORU 6

Hz. Musa, İsrailoğullarını Firavun’nun zulmünden kurtardıktan sonra nereye götürmeyi hedeflemiştir?

 • A) Şam
 • B) Tur-u Sina
 • C) Harran
 • D) Filistin (Kenan)
SORU 7

• Çocukluğu ve gençliğinin bir dönemi Firavunun sarayında geçti.
• Mısır’ı terk etti, Medyen’de Hz. Şuayb ile görüştü ve onun kızıyla evlendi.
• Sina Dağı’nda Rabb’inden vahiy aldı.
Yukarda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

 • A) Hz. Musa
 • B) Hz. Davut
 • C) Hz. İbrahim
 • D) Hz. Süleyman
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin Hz. Musa dışındaki peygamberlere bakışı hakkında yanlış bir bilgidir?

 • A) Diğer peygamberler sadece bir eğitici ve mürşittir.
 • B) Diğer peygamberler yalnız Allah’ın dilediği zaman vahiy alabilirken Hz. Musa her istediği zaman vahiy alabilir.
 • C) Mucize gösterme yönüyle Hz. Musa diğer peygamberlerden daha üstündür.
 • D) Hz. Musa ve diğer peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur.
SORU 9

Vedalar aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır?

 • A) Hinduizm
 • B) Konfüçyanizm
 • C) Budizm
 • D) Sihizm
SORU 10

Konfüçyüs hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Toplumda barışı tesis etmenin eğitimden geçtiğine inanıyordu
 • B) Öğrencilerine geleneksel hikmet dolu bilgiler öğretti
 • C) Ahura Mazdah’ı tanrı kabul ederdi.
 • D) İdeali erdemli insanlardan oluşan bir toplum oluşturmaktı.
SORU 11

Evren sonsuzdur. İnsanlar amelleri doğrultusunda mükafaat ve ceza görürler. Kötü amel işleyenler öldüklerinde kötü varlıkların bedeninde, iyi amel işleyenler de güzel bedenlerde varlıklarını sürdürürler ve bu durum nirvanaya ulaşıncaya kadar sürer.
Yukarıda ceza ve mükafaat anlayışı hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Budizm
 • C) Şintoizm
 • D) Hristiyanlık
SORU 12

Sözlükte “birine yol göstermek, birini doğru yola ve inanca sevk etmek” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müçtehit
 • B) Mehdi
 • C) Havari
 • D) Mürid
SORU 13

Bir anlamda Tanah’ın tefsiri olan, Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin tümüne ne denir?

 • A) Talmut
 • B) Yeni Ahit
 • C) Eski Ahit
 • D) Mezmurlar (Zebur)
SORU 14

Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Makavira
 • B) Lao – Tuzu
 • C) Ahura Mazdah
 • D) Guru Nanak
SORU 15

• Günlük ibadetlerini sabah, öğle ve akşam vaktinde yaparlar.
• Haftalık ibadetlerini Cumartesi günleri sinagogta yaparlar
• Yıllık olarak yapılan YomKippur (tevbe günleri) ibadeti vardır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Budizm
 • B) Yahudilik
 • C) Hristiyanlık
 • D) Zerdüştlük
SORU 16

Budistlerin en önemli hac merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İse
 • B) Efes
 • C) Bodhi Gaya
 • D) Ganj Nehri
SORU 17

Müslümanların farz olan hac ibadeti esnasında Kurban Bayramı’nın birinci günü şeytan taşladıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mina
 • B) Müzdelife
 • C) Arafat
 • D) Mikat
SORU 18

Mabetleri Romalılar tarafından yıkıldıktan sonra kurban ibadetini askıya alan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hinduizm
 • B) Hristiyanlık
 • C) Zerdüştlük
 • D) Yahudilik
SORU 19

Hristiyanlıkta, Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anısına kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Noel
 • B) Paskalya
 • C) Fısıh
 • D) Sukkot
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Yahova Şahitleri’nin inançlarından değildir?

 • A) İnsanlık sona yaklaşmıştır.
 • B) Dinler arası diyolog gereksizdir.
 • C) İnsanlık evrim sonucu oluşmuştur.
 • D) Şeytan dünyanın görünmez yöneticisidir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCBCDADACBBADBCADBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?