GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

• Tek tek olgulardan genel önermelere geçmek için izlenen düşünme yoludur.
• Özelden genele, tikelden tümele uzanan düşünme biçimidir.
Yukarıda açıklanan akıl yürütme biçimi hangisidir?

 • A) Tümdengelim
 • B) Tümevarım
 • C) Özdeşlik
 • D) Analoji
SORU 2

Bir şeyin aynı anda hem kendisi hem de kendisinden başkası olamayacağını öne süren mantık ilkesine çelişmezlik ilkesi denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye ters düşer?

 • A) Cemre hem çalışkandır hem de tembel.
 • B) Bütün insanlar ölümlüdür.
 • C) İnsan canlıdır ve beslenir.
 • D) Öğrenci, öğrencidir.
SORU 3

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mantığın kurucusu olarak kabul edilir?

 • A) Farabî
 • B) Leibniz
 • C) Aristoteles
 • D) R. Descartes
SORU 4

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim değildir?

 • A) İnsan
 • B) Duvar
 • C) Ağaç
 • D) Su
SORU 5

I- Kimi ağaçlar
II- Hiçbir ağaç
III- Bazı ağaçlar
IV- Bu ağaç
Yukarıdakilerden hangileri tikel kavramdır?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) I ve III
 • D) II ve IV
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavramdır?

 • A) Gayretsiz
 • B) Tembel
 • C) Görgülü
 • D) Çirkin
SORU 7

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en fazladır?

 • A) Ağaç
 • B) Bitki
 • C) Canlı
 • D) Varlık
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi hem neliği hem gerçekliği olan bir kavramdır?

 • A) Dev
 • B) Ruh
 • C) İnsan
 • D) Peri kızı
SORU 9

I- Tüm kediler miyavlayandır.
II- Tüm miyavlayanlar kedidir.
Yukarıdaki “kedi” ve “miyavlayan” kavramları arasındaki ilişki çeşidi hangisidir?

 • A) Eksik girişimlilik
 • B) Tam girişimlilik
 • C) Ayrıklık
 • D) Eşitlik
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi beş tümel arasında yer almaz?

 • A) Özgülük
 • B) Analoji
 • C) Cins
 • D) Tür
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi önermelere ait bir özellik değildir?

 • A) En az bir yargı bildirmesi
 • B) Anlamlı cümlelerden oluşması
 • C) Hiçbir doğruluk değeri taşımaması
 • D) Özne, yüklem ve bağlaçtan oluşması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi basit önermedir?

 • A) İşçiler grevdedir.
 • B) Bilim öğretici ve mantıksaldır.
 • C) Gökçe çalışır ise sınıfını geçer.
 • D) Sınıfımı geçerdim ama çalışmadım.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, tümel olumsuz bir önermedir?

 • A) Bazı çiçekler güzeldir.
 • B) Bütün çiçekler güzeldir.
 • C) Hiçbir çiçek güzel değildir.
 • D) Bazı çiçekler güzel değildir.
SORU 14

“Bütün çiçekler canlıdır.” önermesinin çelişiği hangisidir?

 • A) Bazı çiçekler canlı değildir.
 • B) Tüm çiçekler canlıdır.
 • C) Bütün canlılar çiçektir.
 • D) Bazı canlılar çiçektir.
SORU 15

Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.
Buna göre “Bazı insanlar hastadır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün insanlar hastadır.
 • B) Hiçbir insan hasta değildir.
 • C) Bazı canlılar hasta değildir.
 • D) Bazı hastalar insandır.
SORU 16

Mantığın ilgilendiği akıl yürütme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Analoji
 • B) Özdeşlik
 • C) Tümevarım
 • D) Tümdengelim
SORU 17

I- O hâlde, bazı insanlar çıkarcı değildir.
II- Hiçbir erdemli çıkarcı değildir.
III- Bazı insanlar erdemlidir.
Yukarıdaki numaralandırılmış önermelerden düzenli bir kıyas oluşturmak için aşağıdaki sıralamalardan hangisi uygulanmalıdır?

 • A) I – II – III
 • B) II – I – III
 • C) II – III – I
 • D) III – I – II
SORU 18

İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyas çeşidi hangisidir?

 • A) Basit kıyas
 • B) Bileşik kıyas
 • C) Karma kıyas
 • D) Düzensiz kıyas
SORU 19

I- İnsan ya özgürdür ya da köledir.
II- İnsan köle değildir.
Yukarıdaki öncüllerin geçerli sonucu hangisidir?

 • A) İnsan köledir.
 • B) İnsan özgürdür.
 • C) İnsan özgür değildir.
 • D) Köle olan özgürdür.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi bileşik kıyas çeşitlerindendir?

 • A) Kesin kıyas
 • B) Seçmeli kıyas
 • C) Kısaltılmış kıyas
 • D) Zincirleme kıyas
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDCAACDBCACADDCABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?