GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi modern (sembolik) mantığı, klasik mantıktan ayırt eden bir özellik değildir?

 • A) Sembolik bir dil kullanılması
 • B) Daha güvenilir denetlemeler yapması
 • C) Günlük dili kullandığı için, içeriğin etkisinde olması
 • D) Aristoteles mantığının alanını aşmış ve onu genişletmiş olması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla önermeyi birleştiren önerme eklemlerinden biridir?

 • A) çok
 • B) Ki
 • C) Ve
 • D) az
SORU 3

Aşağıdaki önermelerden hangisi tümel evetleme (Λ) eklemiyle oluşturulmuştur?

 • A) Çalışkansa başarır.
 • B) Tekin yaramaz değildir.
 • C) Ahmet avukat veya savcıdır.
 • D) Murat ve Mehmet çalışkandır.
SORU 4

“(p Λ ~ q) V (p → q)” bileşik önermesinin ana eklemi hangisidir?

 • A) Λ
 • B) V
 • C) ~
 • D) →
SORU 5

“Gülşah ancak ve ancak çalışırsa başarır.” önermesinin, önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p⇔q
 • B) pVq 0
 • C) p→q
 • D) Çevrenin
SORU 6

“~p” önermesi ana eklemi dikkate alındığında hangisiyle ifade edilir?

 • A) Koşul önermesi
 • B) Değilleme önermesi
 • C) Karşılıklı koşul önermesi
 • D) Tümel evetleme önermesi
SORU 7

Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğru (D) değerini alır?

 • A) ~D + =
 • B) Y Λ =
 • C) D V Y =
 • D) Y ⇔ D =
SORU 8

Bir önermenin doğruluk tablosunda almış olduğu değerlerin tümü doğruysa, bu önerme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Önerme totolojidir.
 • B) Önerme tutarlıdır.
 • C) Önerme geçerlidir.
 • D) Önerme tutarsızdır.
SORU 9

Çözümleyici çizelge kurallarına göre aşağıdaki önermelerden hangisinin çözümlemesi yanlış verilmiştir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

“Hakan mühendistir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

 • A) Fab
 • B) Fa
 • C) p
 • D) ~p
SORU 11

Niceleme mantığının sembolik ifadesiyle verilen aşağıdaki önermelerden hangisi ikili yüklemlidir?

 • A) Ga
 • B) ~Fa
 • C) Gb
 • D) Fab
SORU 12

Niceleme mantığında “∃” sembolü hangisiyle adlandırılır?

 • A) Tikel niceleyici
 • B) Tümel niceleyici
 • C) Zorunlu önerme
 • D) Mümkün önerme
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • A) 5 + 7 > 9
 • B) X + 4 = 9
 • C) 18:2 = 9
 • D) 3 < 5
SORU 14

Tümel niceleyici değilleme kuralına göre “~∀xFx ” önermesinin dengi olan tikel önerme hangisidir?

 • A) ∀xFx
 • B) ∀x ~ Fx
 • C) ~ ∀x ~ Fx
 • D) ∃x ~ Fx
SORU 15

“∀x (x madendir) ” tümel önermesini gerçekleyen evren aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) E= {su, taş, toprak}
 • B) E= {tahta, gümüş, su}
 • C) E= {demir, tahta, hava}
 • D) E= {altın, gümüş, krom}
SORU 16

“Alp dağları vardır. (E!a)” önermesi, hangisine örnek oluşturur?

 • A) Açık önermeye
 • B) Kiplik mantığına
 • C) Varlık mantığına
 • D) Bileşik önermeye
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden biri değildir?

 • A) Özdeş
 • B) Doğru
 • C) Yanlış
 • D) Belirsiz
SORU 18

Zorunlu ve mümkün önermeleri kapsayan mantık hangisidir?

 • A) Varlık mantığı
 • B) Kiplik mantığı
 • C) Özdeşlik mantığı
 • D) Üç değerli mantık
SORU 19

Bilimsel yöntem hakkında öne sürülen görüşlerden biri olan modern görüş, bilimsel yöntemi aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?

 • A) Anoloji yöntemine
 • B) Tam tümevarım yöntemine
 • C) Eksik tümevarım yöntemine
 • D) Varsayımlı dedüktif yönteme
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, mantık felsefesinin doğruluk değeri ve varlık kavramlarıyla ilgili sorularındandır?

 • A) Mantık ilkelerinin temel kaynağı nedir?
 • B) Bilgi ile nesnesi arasında tam bir uyum olabilir mi?
 • C) Mantık bilimin mi yoksa felsefenin mi alt dalıdır?
 • D) Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli midir?
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDBABCDABDABDDCABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?