GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

I. Mantıklı düşünme
II. Çevreye uyum sağlama
III. İyi muhakeme gücü
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri zekânın göstergesi olan yeteneklerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yavrularının da zekâca geri oldukları görülmüştür.
Bu bulgu, zekâ üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?

 • A) Cinsiyetin
 • B) Kalıtımın
 • C) Çevrenin
 • D) Yâsîn
SORU 3

Bir eylem yapılarak cevaplandırılan testler hangisiyle adlandırılır?

 • A) Grup testleri
 • B) Sözlü testler
 • C) Yazılı testler
 • D) Performans testleri
SORU 4

Zekâ testlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bireyin kişiliğini belirlemek.
 • B) Bireyin bedensel gelişimini incelemek.
 • C) Bireyin zihinsel başarı düzeyini saptamak.
 • D) Bireyin yetenekli olduğu alanları saptamak.
SORU 5

Zekâ testinden alınan puanların ay, yıl olarak hesaplanmasından elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • A) Kişiliği
 • B) Yetenekleri
 • C) Zekâ yaşını
 • D) Öğrenme düzeyini
SORU 6

• Karakter, küçük yaşlardan itibaren içinde yaşanan toplumun değer yargılarının benimsenmesi ile şekillenir.
• Mizaç, insanın yaradılışına bağlı olan, doğuştan getirdiği fizyolojik kaynaklı tutumlarıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, karakter özelliğidir?

 • A) Dürüst olma
 • B) Tezcanlı olma
 • C) İçekapanık olma
 • D) Soğukkanlı olma
SORU 7

I. Kalıtım
II. Çevre
III. Psikolojik yetenekler
Yukarıda verilenlerden hangileri kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Kişilik kuramlarından biri olan “temel eğilim kuramının” öne sürdüğü görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kişilik, beden yapısıyla birlikte doğuştan gelen bir yapıdır.
 • B) Kişilik, fiziksel, ruhsal ve çevresel etkenlerin kişiye özgü biçimde örgütlenmesiyle oluşur.
 • C) Kişilik, belirli uyarımlar karşısında öğrenilmiş, pekiştirilmiş davranışlardan meydana gelir.
 • D) Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve istekler insanın kişiliğini etkiler.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin değerlendirilmesi için kullanılan kişilik ölçeklerinden değildir?

 • A) Anketler
 • B) Görüşme
 • C) Projektif testler
 • D) Binet - Simon Zekâ Testi
SORU 10

Engellenmenin yarattığı gerilim durumuna psikolojide ne ad verilir?

 • A) Çatışma
 • B) Pişmanlık
 • C) Dengelenme
 • D) Hayal kırıklığı
SORU 11

I. Çok beğenilen iki ayakkabıdan birini seçmek durumunda içine düşülen kararsızlık hali
II. Ameliyat olması gereken bir hastanın hem ağrı çekmek istememesi, hem de ameliyat olmaktan kaçınması
III. Pikniğe gitmek isteyen ama ders çalışmak zorunda olan öğrencinin yaşadığı çatışma
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaklaşma – kaçınma çatışmasına örnek oluşturur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi kötü stresin özelliklerinden değildir?

 • A) İnsana yaşama enerjisi verir.
 • B) Aşırı şiddette ve uzun süre devam eder.
 • C) İnsanın fizyolojik ve psikolojik dengesini bozar.
 • D) Zorlanma sebebi ortadan kalktıktan sonra da etkileri devam eder.
SORU 13

“Duygusal yoğunluğun fazla olduğu aşamadır. Stresin etkileme derecesine göre ağlama, bayılma, şok gibi olaylar ortaya çıkabilir.”
Yukarıda, stres karşısında zihnin gösterdiği psikolojik tepkilerin aşamalarından hangisi açıklanmıştır?

 • A) Duygusal yüklenme aşaması
 • B) Zorlu düşünceler aşaması
 • C) Çözülme aşaması
 • D) İnkâr aşaması
SORU 14

Tatmin edilmeyen arzu ve isteklerin edebi bir eserle veya müzik, resim gibi sanat alanlarına yönelerek doyuma ulaştırılması hangi psikolojik savunma mekanizmasına örnektir?

 • A) Yansıtma
 • B) Yüceltme
 • C) Bastırma
 • D) Mantığa bürünme
SORU 15

Hoşumuza gitmeyen bir olayın, anının tamamen unutulması hangi psikolojik savunma mekanizmasıyla açıklanır?

 • A) Bastırma
 • B) Özdeşim
 • C) Mantığa bürünme
 • D) Karşıt tepki geliştirme
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi nevrotik bozuklukların özelliklerinden değildir?

 • A) Kişiyi tamamen hayattan koparan ağır ruh hastalıklarıdır.
 • B) Organik bir nedene dayanmayan hastalıklar ortaya çıkabilir.
 • C) Hastalık kişinin çevresine uyumunu zorlaştırır.
 • D) Hastanın irade gücü zayıftır.
SORU 17

Saçma olduğunu bile bile insanın aklından çıkaramadığı fikirlerdir. Hasta bu fikirlere bağlı olayları hayal eder, gerçekmiş gibi üzüntü duyar. Takınaklı düşünceler eylem haline de dönüşebilirler. Temizlik takınağı gibi.
Yukarıda açıklanan anormal davranışın psikolojide genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fobi
 • B) Paranoya
 • C) Obsession
 • D) Manik depresif
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin incelediği konulardan değildir?

 • A) Sosyal davranış
 • B) Ruh hastalıkları
 • C) Birey grup ilişkileri
 • D) Liderlik ve çeşitleri
SORU 19

“Ali bir film seyreder, çok sıkıcı bulur. Sonra, aynı filmi izleyen bir arkadaş grubunun tartışmasına katılır; onlar filmi beğenmiştir. Ali de onların etkisiyle “aynı düşüncede olduğunu” söyler. Artık görüşü değişmiştir.
Ali’nin görüşünü değiştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyal etki
 • B) Engellenme
 • C) Hayal kırıklığı
 • D) Demokratik liderlik
SORU 20

“Ev kiralarının miktarı konusunda olumlu görüşe sahip bir kişi, evsiz kalıp kirada oturmak zorunda kalırsa, ev kiraları hakkındaki eski görüşü sarsılabilir.”
Bu tespit aşağıdaki genellemelerden hangisini destekler?

 • A) Tutumların kazanılmasında ilk öğretici ailedir.
 • B) Tutumlar bireyin grup üyeleriyle ilişkisini güçlendirir.
 • C) Yeni bilgi ve yaşantılar tutumları değiştirebilir.
 • D) Her tutumun bir gücü ve şiddeti vardır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCCADADDCAABAACBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?