GİRİŞ/KAYIT

Sağlık Bilgisi 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Kişinin içinde bulunduğu çevresinden olumlu etkilenmesine ne denir?

 • A) Bedensel iyilik hali
 • B) Sosyal iyilik hali
 • C) Güçlüklere direnme
 • D) Yeni koşullara uyum gösterme
SORU 2

Bebek ölüm hızını gösteren yukarıdaki formülde “?” yerinde hangisi olmalıdır?

 • A) O yıl içindeki canlı doğum sayısı
 • B) Son 5 yıl içindeki ölü doğan bebek sayısı
 • C) Bir ülkede bir yılda aşılanan bebek sayısı
 • D) Dünyada o yıl içinde hastalıklardan ölen bebek sayısı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etmenlerdendir?

 • A) Mikroorganizmalar
 • B) Böcek öldürücü ilaçlar
 • C) Nükleer atıklar
 • D) Stres
SORU 4

Tıbbi rehabilitasyon çalışmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Herkese mesleki rehberlik ve eğitim hizmeti sunulması
 • B) Kişinin ortopedik cihaz ve protezlere uyumunu sağlama
 • C) Sağlıklı insanların işe devamlılığının sağlanması
 • D) Özürlü kişinin uygun işte çalıştırılması
SORU 5

Koltuk altı temizliğinde aşağıdakilerden hangisi, temizlik maddesi olarak kullanılmalıdır?

 • A) Antiseptik maddeler
 • B) Kâğıt mendil
 • C) Sabun
 • D) Deodorant
SORU 6

Burun ve kulak temizliği ile ilgili olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Burun kıllarının koparılması
 • B) Kulağın sivri uçlu çubukla temizlenmesi
 • C) Burunun alkollü pamukla temizlenmesi
 • D) Kulak deldirirken steril araçlar kullanılması
SORU 7

Bazı bölgelerde içme suyunda florun eksik olması, ağız ve diş sağlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yol açar?

 • A) Dişlerin çok geç gelişmesine
 • B) Bazı dişlerin gelişmemesine
 • C) Diş çürüklerinin fazla olmasına
 • D) Diş eti çekilmesine 53
SORU 8

Banyo yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Küvete doldurulan suyun en az 50 ºC olmasına
 • B) Lif, terlik, havlu gibi araçların kişisel olmasına
 • C) Vücut temizliğinde sıvı deterjanlar kullanılmasına
 • D) Umumi hamamlarda banyo malzemelerinin ortak kullanılmasına
SORU 9

Düzenli ve yaşa uygun olarak yapılan spor uygulamalarının aşağıdakilerin hangisinde etkisi yoktur?

 • A) Kemik dokunun güçlenmesinde
 • B) Kan dolaşımının kolaylaşmasında
 • C) Büyüme çağında gelişimin yavaşlamasında
 • D) Kandaki kolesterol seviyesinin düşmesinde
SORU 10

Hücre ve dokuların biyolojik değişimleri sonucu organların işlevlerinin belli bir olgunluğa erişmesine ne ad verilir?

 • A) Büyüme
 • B) Olgunlaşma
 • C) Öğrenme
 • D) Gelişme
SORU 11

Sağlıklı bir bebek, kaçıncı aydan itibaren başını kaldırıp nesneleri izler?

 • A) 2.
 • B) 4.
 • C) 6.
 • D) 8.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi oyun dönemindeki çocuğun büyüme ve gelişme özelliklerindendir?

 • A) Öğrenmeye karşı istekli olma
 • B) Davranışlarını kontrol edememe
 • C) İnatçı ve isteklerinde ısrarcı olma
 • D) Tamamen büyüklerine bağımlı olma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri sağlayan kurumlardandır?

 • A) Özel klinik
 • B) Sağlık ocağı
 • C) Rehberlik merkezi
 • D) Rehabilitasyon merkezi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi geç ergenlik döneminin ruhsal özelliklerindendir?

 • A) Sosyal ilişkilere uzak durma
 • B) Olaylara karşı abartılı tepki verme
 • C) Değişime ayak uydurmakta zorlanma
 • D) Toplumsal olaylara ve ülke sorunlarına eğilme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerdendir?

 • A) Kişinin dinlendirici uğraşlarının olması
 • B) Kişinin aile bireylerinden birinin rahatsızlığı
 • C) Kişinin zararlı madde bağımlısı olması
 • D) Kişinin kalıtsal veya sonradan meydana gelen hastalığının olması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi zararlı madde kullanan kişilerdeki yoksunluk belirtilerinden değildir?

 • A) Çarpıntı
 • B) Burun akıntısı
 • C) Göz bebeklerinde küçülme
 • D) Sara nöbetine benzer nöbetler
SORU 17

I. Kadmiyum
II. Katran
III. Amonyak
Yukarıdakilerden hangileri tütünden elde edilen sigarada bulunan zararlı maddelerdendir?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi alkollü içkilerin karaciğeri etkilemesi sonucu ortaya çıkar?

 • A) Siroz
 • B) Ülser
 • C) Gastrit
 • D) Kronik ishal
SORU 19

I. İçerisinde alkol olan tüm içecekler kullanım süresine bağlı olmaksızın bağımlılık yapabilir.
II. Alkollü içecekler vücuttaki B vitaminlerinin tükenip savunma sisteminin zayıflamasına yol açar.
Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 20

Zararlı alışkanlıkların tedavisinde birinci aşamada aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Hastaların işine dönmesinin sağlanması
 • B) Hastanın fiziksel olarak tedavi edilmesi
 • C) Hastanın uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirilmesi
 • D) Hastanın ailesiyle birlikte kalmasının sağlanması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BAABCDCBCDAADDBCDACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler