GİRİŞ/KAYIT

Sağlık bilgisi 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailede yer alır?

 • A) Anneanne
 • B) Babaanne
 • C) Evli çocuklar
 • D) Evlenmemiş çocuklar
SORU 2

Ailenin iyi bir temelinin olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • A) Karı-koca arasındaki sağlıklı ilişkiye
 • B) Ailedeki çocuk sayısına
 • C) Karı-kocanın akraba olmamasına
 • D) Aile bireylerinin iş hayatındaki başarılarına
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının çocuk sağlığı açısından olumlu etkilerinden değildir?

 • A) Çocukların hastalıklara yakalanma riskinin azalması
 • B) Düşük doğum ağırlıklı bebek doğma olasılığının artması
 • C) Çocukların ruhsal yönden sağlıklı olması
 • D) Ailede çocuğa yeterli ilgi gösterilmesi
SORU 4

Gebelik dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Oluşan zigot, 5-7 gün sonra bölünerek çoğalmaya başlar.
 • B) İlk üç ayda embriyo gelişimi en yavaş durumdadır.
 • C) İstenmeyen gebeliklerin yasal olarak 10. haftaya kadar sonlandırması mümkündür.
 • D) Düşüğün ortaya çıkma olasılığı son üç ayda en yüksektir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi doğumda sezaryen yönteminin kullanılmasını gerekli kılan durumlardandır?

 • A) İlk doğumlar
 • B) Erken doğumlar
 • C) Bebeğin normal pozisyonda gelişi
 • D) Bebeğin küçük, annenin doğum kanalının geniş olması
SORU 6

Çocuğun büyüme ve gelişmesinin izlenmesi sırasında, özellikle ilk aylarda;
I. Kalça çıkığı
II. Solunum bozukluğu
III. Fenilketonüri
IV. Hipotiroidizm
hastalıklarından hangilerinin erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki hormonların salgılanışındaki bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardandır?

 • A) Guatr
 • B) Hemofili
 • C) Kas erimesi
 • D) Balık pulluluk
SORU 8

Çevresel hastalık sebeplerinden hangisi kimyasal çevre içinde yer alır?

 • A) İklim şartları
 • B) Giyim eşyaları
 • C) Kanser yapıcı maddeler
 • D) Bitkisel ve hayvansal ürünler
SORU 9

Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasında, aşağıdakiler hangi şekilde sıralanarak bulaşma zinciri oluşturur?
I. Bulaşma yolu
II. Konak (sağlam kişi)
III. Enfeksiyon etkeni ve kaynağı

 • A) I - II - III
 • B) I - III - II
 • C) III - I - II
 • D) II - III - I
SORU 10

Hekimin önerdiği ilacı kullanan bir hastanın, ilaçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini bilmesi beklenemez?

 • A) Hangi miktarda kullanacağını
 • B) Ne kadar süreyle kullanacağını
 • C) Hangi ortamda muhafaza edeceğini
 • D) Başka hastalıklarda kullanıp kullanılmayacağını
SORU 11

Hasta bakımında eğer tecrit uygulanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

 • A) Odaya sadece hasta yakınlarının alınması
 • B) Bakım yapan kişinin ellerini sık sık yıkaması
 • C) Hasta odasının sık sık havalandırılması
 • D) Çarşaf ve kullandığı diğer eşyaların ayrılması
SORU 12

• Bu hastalığa virüs, bakteri ya da mantarlar yol açabilir.
• Belirtileri arasında yüksek ateş, göğüs ağrısı, solunum güçlüğü, hırıltılı öksürük yer alır.
• Akciğerlerde hava keseciklerinin iltihaplanmasına yol açar.
Yukarıda özellikleri verilen hastalık hangisidir?

 • A) Su çiçeği
 • B) Kızamık
 • C) Zatürre
 • D) Difteri
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi iç parazitlerin yol açtığı hastalıklardandır?

 • A) Uyuz
 • B) Sıtma
 • C) AIDS
 • D) Kuduz
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

 • A) Kırıkların tespit edilmesi
 • B) Dolaşımın değerlendirilmesi
 • C) Solunumun değerlendirilmesi
 • D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
SORU 15

Kazalarda ilkyardım uygulamalarının başarılı olabilmesi için on başarı anahtarı bilinmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • A) Solunum durmuşsa yapay solunum yapılmalıdır.
 • B) Kanama varsa durdurulmalıdır.
 • C) Şoka karşı önlem alınmalıdır.
 • D) Vücut sıcaklığı sürekli düşürülmelidir.
SORU 16

Bayılacağını hisseden kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

 • A) Divanı Arz
 • B) Divanı İşraf
 • C) Vücudun battaniyeyle örtülüp çok sıcak tutulması
 • D) Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesinin sağlanması
SORU 17

Kalp masajı ve solunumun birlikte yapılması gerektiği durumlarda, iki ilk yardımcı varsa uygulama nasıl olmalıdır?

 • A) 1 kalp masajı, 1 yapay solunum
 • B) 5 kalp masajı, 1 yapay solunum
 • C) 10 kalp masajı, 5 yapay solunum
 • D) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi donma belirtilerindendir?

 • A) Öncelikle derinin kızarması
 • B) Zarar gören bölgede gevşeme olması
 • C) Vücudun su kaybetmesi
 • D) Uyuşukluk ve halsizlik
SORU 19

Aşağıdaki durumlardan hangisi burkulma, zorlanma, çıkık ve kırıklarda görülen ortak belirtilerdendir?

 • A) Ağrı ve şişlik
 • B) Kanama ve şok
 • C) Kemik bütünlüğünün bozulması
 • D) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
SORU 20

Bir kaza sırasında baygın ve ağır yaralı hastaların taşınması gerekiyor ve de bir ilk yardımcı bulunuyorsa aşağıdaki taşıma yöntemlerinden hangisi uygun olur?

 • A) Sürünme yöntemi
 • B) Altın beşik yöntemi
 • C) Battaniye ile taşıma yöntemi
 • D) İlk yardımcının omzundan destek olma yöntemi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCBDACCDACBADCBDAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler