GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Eserleri, ses ve sözlerin biçimlendirilmesiyle oluşturulan sanatlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Plastik Sanatlar
 • B) Fonetik Sanatlar
 • C) Ritmik Sanatlar
 • D) Endüstriyel Sanatlar
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, “İlyada Destanı” adlı eserinde Troya Savaşı’nı ayrıntılarıyla anlatmıştır?

 • A) Homeros
 • B) Nefertiti
 • C) Polikletos
 • D) Varpalavas
SORU 3

Alman tüccar ve arkeolog olan Heinrich Schliemann, aşağıdaki höyüklerin hangisinde arkeolojik kazılar yapmıştır?

 • A) Truva
 • B) Kültepe
 • C) Hacılar
 • D) Çatalhöyük
SORU 4

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi, sanatın tarihsel gelişimini inceler?

 • A) Arkeoloji
 • B) Paleografi
 • C) Antropoloji
 • D) Sanat Tarihi
SORU 5

Çivi yazısını bulan ve kullanan uygarlık, aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşamıştır?

 • A) Harzem
 • B) Balkanlar
 • C) Mezopotamya
 • D) Maveraünnehir
SORU 6

I. Eski Taş Çağı
II. Orta Taş Çağı
III. Cilalı Taş Çağı
Arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen bulgulara dayanarak, yukarıdaki Tarih Öncesi Dönemlerin hangisi için “Bu bulgulara bakacak olursak o dönemde; tarıma, hayvancılığa, ticarete ve sanayiye dayalı bir ekonomi mevcutmuş.” iddiasında bulunabiliriz?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Kültepe, Acemhöyük, Alacahöyük, Karahöyük, Oluzhöyük gibi höyüklerde, aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin izlerine rastlamak mümkündür?

 • A) Hitit
 • B) Sümer
 • C) Lidya
 • D) Urartu
SORU 8

Trabzon ili sınırları içinde bulunan Sümela Manastırı, aşağıdakilerden hangisi adına kurulmuştur?

 • A) Tanrı Zeus
 • B) Meryem Ana
 • C) Noel Baba
 • D) Kraliçe Haçepsut
SORU 9

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen “İskender Lahdi”nin lahit duvarlarına, aşağıdaki sahnelerden hangisi işlenmiştir?

 • A) Disk Atan Atlet
 • B) Ağlayan Kadınlar
 • C) Dünyevi Zevkler Bahçesi
 • D) Makedonya - Pers Savaşları
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, Athena’nın tapınağıdır?

 • A) Zeus Tapınağı
 • B) Apollon Tapınağı
 • C) Artemis Tapınağı
 • D) Parthenon Tapınağı
SORU 11

“İtalyan barok dönemi mimarlığının önde gelen temsilcisi kimdir?” sorusuna cevap olarak, aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

 • A) Francesco Borromini
 • B) Filippo Brunelleschi
 • C) Leonardo da Vinci
 • D) Antonio Canova
SORU 12

Aşağıdaki sanat kavramlarından hangisi, Portekizcede “tam yuvarlak olmayan düzensiz inci” anlamına gelen sözcükten türetilmiştir?

 • A) Roman
 • B) Barok
 • C) Grifon
 • D) Rokoko
SORU 13

“Maniyerizm sanat akımı, _________’a tepki olarak doğmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Barok
 • B) Roman
 • C) Rönesans
 • D) Pop Art
SORU 14

Fransa krallarının taç giyme törenleri, Gotik tarzda inşa edilmiş olan aşağıdaki kiliselerden hangisinde yapılırdı?

 • A) Reims Katedrali
 • B) Amiens Katedrali
 • C) Chartres Katedrali
 • D) Notre Dame Katedrali
SORU 15

Aşağıdaki ressamlardan hangisi İngiliz Romantiklerindendir?

 • A) Caspar David Friedrich
 • B) Eugene Delacroix
 • C) Francisco Goya
 • D) William Turner
SORU 16

İnsan bedeninin çıplak olarak resmedildiği eserlere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nü
 • B) Niş
 • C) Nef
 • D) Kore
SORU 17

• Ressam, heykeltıraş ve karikatürcü olan sanatçı, 1808 1879 yılları arasında yaşamıştır.
• Sanatçı, yaşadığı dönemin önde gelen kişilerini hicveden portreleriyle tanınır.
• Hemen hemen bütün resimlerinde, kahverengi ve siyahın tonlarını kullanan sanatçının en tanınmış tablosu “Baskı Koleksiyoncuları”dır.
Hakkında, kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan Realist sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Camille Corot
 • B) Honore Daumier
 • C) Gustave Courbet
 • D) Jean François Millet
SORU 18

Çağdaş uygarlığın en önemli ögeleri olan hız ve hareketi, dinamizmi, savaşın güzelliği düşüncesini savunarak sanat yapan akım, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dadaizm
 • B) Fütürizm
 • C) Sürrealizm
 • D) Ekspresyonizm
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, sürrealist ressamlardan değildir?

 • A) Joan Miro
 • B) Paul Klee
 • C) Salvador Dali
 • D) Pablo Picasso
SORU 20

Aşağıdaki akımlardan hangisinin sanatçıları; iç dünyalarının heyecanlarını, duygularını, en gizli kalmış sırlarını resimlerine yansıtırlarken biçim bozma yöntemini kullanmışlardır?

 • A) Realizm
 • B) Romantizm
 • C) Ekspresyonizm
 • D) Empresyonizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BAADCCABDDABCADABBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?