Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde canlı hayatını ve çeşitliliğini olumlu yönde etkiler?

 • Suların kirlenmesi
 • Kentleşmenin hızlanması
 • İnsan nüfusunun artması
 • Erozyonla mücadele edilmesi
Soru 2

Karbon ve bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Canlı dokularının temel taşıdır.
 • Tuzlar en önemli kaynağıdır.
 • Günlük ve mevsimlik sıcaklıkları dengelerler.
 • Fotosentezin gelişiminde rol alırlar.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanlarının genel özelliğidir?

 • Uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan oluşurlar
 • Kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlardan oluşurlar
 • Kuzey yarım küre’de 45º70º paralelleri arasında yayılış gösterirler
 • İçinde barındırdığı hayvan tür ve sayısı oldukça düşüktür
Soru 4

Aşağıdaki canlı türlerinden hangisi sıcak çöllerde yayılış gösterir?

 • Fok
 • Penguen
 • Kertenkele
 • Kutup ayısı
Soru 5

Yukarıda verilen tabloya göre bir yılda nüfusu en fazla artan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye
 • İran
 • Fransa
 • Japonya
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel ekonomide yeri ve önemi daha fazladır?

 • Şam
 • Buenos Aires
 • Essen
 • Tokyo
Soru 7

Süt ve süt ürünleri üretimi yapmak için fabrika kurmak isteyen bir iş adamı bu yatırım için aşağıdakilerden hangisine öncelik vermelidir?

 • Hayvancılığın yoğun yapıldığı yer seçimine
 • Modern pazarlama yöntemleri geliştirmeye
 • Fabrika arsasını düşük fiyatla satın almaya
 • Çalıştıracağı iş gücü ihtiyacını temin etmeye
Soru 8

Aşağıdaki illerimizin hangisinde petrol rafinerisi bulunmaktadır?

 • İstanbul
 • Zonguldak
 • Kırklareli
 • Kırıkkale
Soru 9

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tüketim noktalarına ulaştırılmasında modern depolama ve hızlı taşıma sektörlerine daha çok ihtiyaç duyulur?

 • Tahıllar
 • Turunçgiller
 • Deniz ürünleri
 • Tekstil ürünleri
Soru 10

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin önemi insanlık için diğerlerinden daha azdır?

 • Petrol
 • Uranyum
 • Toprak
 • Güneş
Soru 11

Türkiye’nin yeryüzü özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz etkiler?

 • Sık akarsu ağına sahip olması
 • Platolarının geniş alan kaplaması
 • Büyük delta ovalarına sahip olması
 • Dağlık ve engebeli araziye sahip olması
Soru 12

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde ekonomik faaliyetler daha yoğun yapılmaktadır?

 • Van Gölü
 • Çukurova
 • Taşeli Platosu
 • Kaçkar Dağları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri olamaz?

 • İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
 • Dengeli gelir dağılımı oluşturmak
 • Kaynakları en verimli biçimde kullanmak
 • Ekonomide devletin ağırlığını ve payını arttırmak 14
REKLAM
Soru 14

Ekonomik kalkınmasını sağlamak için aşağıdaki illerden hangisi teşvik politikalarına ve uygulamalarına daha fazla ihtiyaç duyar?

 • Ağrı
 • Muğla
 • Konya
 • Gaziantep
Soru 15

Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarımın ülke ekonomisindeki ağırlığı fazla iken günümüzde milli gelire katkısı % 10’un altına inmiştir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırdan kente yoğun göç yaşanması
 • Sanayi ve hizmet sektörünün daha çok gelişmesi
 • Nüfus artış hızının uzun yıllar yüksek çıkması
 • Tarım sektöründe çalışan sayısının artması
Soru 16

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde küçükbaş hayvan (koyun) sayısı daha fazladır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 17

Anadolu’da ilk kullanılan metal maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bakır
 • Kurşun
 • Demir
 • Krom
Soru 18

Bor minareli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 250 değişik alanda kullanılır.
 • Sanayide kullanımı yüksek teknoloji gerektirir.
 • En önemli yataklar Sivas, Malatya, Kayseri ve Adana’da dır.
 • Dünya rezervlerinin %72 si Türkiye’dedir.
Soru 19

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde coğrafi konum ve yeryüzü özellikleri burada sanayinin gelişmesine daha çok imkan verir?

 • Batı Anadolu’da
 • Doğu Anadolu’da
 • Kuzey Anadolu’da
 • Güney Anadolu’da
Soru 20

Orman yangınları aşağıda verilen illerimizin hangisinde daha çok yaşanmaktadır?

 • Bolu
 • İstanbul
 • Muğla
 • Rize
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBDADCBDBDABDACAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?