Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir?

 • Simgeler
 • Örf ve âdetler
 • Coğrafi konum
 • Toprak özellikleri
Soru 2

Kültürel alışverişe neden olan ve dinleyici, konuşmacı, yönetici olarak birçok insanın katıldığı toplantılardan oluşan turizm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kongre turizmi
 • Termal turizm
 • İnanç turizmi
 • Doğa turizmi
Soru 3

• Meksika Ulusal Parkı
• Adıyaman Nemrut Dağı
• İspanya Altamira Mağarası
Yukarıda verilen dünya kültür ve doğal mirasları hangi örgüt tarafından koruma altına alınmıştır?

 • OECD
 • OPEC
 • UNESCO
 • AGİT
Soru 4

2010 verilerine göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin dış turizm gelirleri daha yüksektir?

 • İspanya
 • Almanya
 • Fransa
 • İtalya
Soru 5

• Aktif volkan dağlarına sahiptir.
• Muson iklim bölgesinde yer alır.
• Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
Bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • Danimarka
 • Norveç
 • Japonya
REKLAM
Soru 6

Petrol üretiminde meydana gelen dalgalanmalar aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkiler?

 • Tarım
 • Ulaşım
 • Sanayi
 • Enerji
Soru 7

İngiltere’yi dünyanın sanayi merkezi haline getiren ilk yenilikçi gelişmeler hangi alanda olmuştur?

 • İpek
 • Turizm
 • Bakırcılık
 • Pamuklu dokuma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimiyle birlikte İngiltere’de gözlemlenen bir durum değildir?

 • Şehirleşme
 • Nüfus artışı
 • Enerji talebinin azalması
 • Sosyo-ekonomik gelişme
Soru 9

Hindistan tarım ülkesi olmasına rağmen ihtiyacının bir kısmını dışarıdan ithal etmektedir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muson ikliminin görülmesi
 • Geleneksel tarım yöntemleri
 • Platoların geniş yer kaplaması
 • Deniz ulaşımına önem vermesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın komşularından biri değildir?

 • Çin
 • Nepal
 • Bangladeş
 • Afganistan
Soru 11

Hollanda’da iklimin her mevsim yağışlı geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Batı rüzgârları
 • Tek iklimin görülmesi
 • Bulunduğu enlemin etkisi
 • GulfStream sıcak su akıntısı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin çevreyi kirletici etkisi daha fazladır?

 • Dalga enerjisinin
 • Nükleer enerjinin
 • Jeotermal enerjinin
 • Hidrojen enerjisinin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Londra tipi hava kirlenmesine neden olan faktördür?

 • Uranyum
 • Amonyak
 • Tıbbi atıklar
 • Fosil yakıtlar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin amaçlarından değildir?

 • Devalüasyonlara engel olmak
 • Ülkelerin ödeme güçlüğü çekmemesi için çözümler üretmek
 • Küresel ısınmanın durdurulmasına katkı sağlamak
 • Dünya para meselelerinin çözümü için ülkeler arasında işbirliği sağlamak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi NAFTA ile ilgili doğru bilgidir?

 • Çevresel örgüttür.
 • Ticaret anlaşmasıdır.
 • 32 kurucu üyesi vardır.
 • 1940’ ta yürürlüğe girmiştir.
Soru 16

Hollanda topraklarının yaklaşık % kaçı tarıma ayrılmıştır?

 • 15
 • 32
 • 77
 • 95
Soru 17

Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin hızla gelişmesini sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizm
 • Ulaşım
 • B bölgesinde şehirleşme oranının daha yüksek olduğuna
 • Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağıdır?

 • Rüzgâr
 • Odun
 • Kömür
 • Doğalgaz
Soru 19

Organik bazlı atıkların oksijensiz ortamdaki fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyodizel
 • Glukagon
 • Biyogaz
 • Su buharı
Soru 20

Aral Gölü hangi nehirlerin bilinçsizce kullanılması sonucu kurumuştur?

 • Kongo-Nijer
 • Ganj-Brahmaputra
 • Amazon-Paraguay
 • Amuderya-Sriderya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACADADCBDABDCBCBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?