Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Alp dağlarındaki kış turizmi ile adını duyuran ve bununla büyük ölçüde döviz girdisi sağlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtalya
 • Almanya
 • Portekiz
 • İsviçre
Soru 2

‘’Yükselen sıcaklıklar tropik bölgelerde ürün kaybına neden olurken, tahıl üretimi için çok soğuk olan kuzey bölgeleri de tarım için elverişli hale gelecektir.’’
Paragrafta sözü edilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucu olabilir?

 • Kuraklığın
 • Erozyonun
 • Sel ve taşkınların
 • Küresel ısınmanın
Soru 3

ABD Kaliforniya’daki Central Valley Projesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sulama projesiyle çölde yaşam alanı oluşturmak
 • Ağaçlandırma çalışmalarıyla erozyonu önlemek
 • Bataklık kurutarak arazi elde etmek
 • Raylı sistemle ulaşımı hızlandırmak
Soru 4

İnka Uygarlığı nerede kurulup gelişmiştir?

 • Akdeniz kıyılarında
 • Nil Nehri çevresinde
 • And Dağları üzerinde
 • İndus Nehri’nin kuzeyinde
Soru 5

Rotterdam Limanı hangi ülkenin kıyısındadır?

 • İspanya
 • Fransa
 • Hollanda
 • Danimarka
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kültürel aktivitelerin yapıldığı mekânlardan biri değildir?

 • Müzeler
 • Hava alanları
 • Konser salonları
 • Sinema salonları
Soru 7

Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgenin adı nedir?

 • Trakya
 • İyonya
 • Kapadokya
 • Mezopotamya
Soru 8

Ülkemizin yer şekilleri dikkate alındığında haritadaki numaralı oklardan hangisinde aynı özelliklerdeki kara ve demiryolunun yapımı daha zordur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Gebze’de nüfusun hızlı artışında etkili olan en önemli ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayi
 • Tarım
 • Turizm
 • Yeraltı kaynağı 15
Soru 10

Aşağıdaki yerlerden hangisi maden bölgesi grubundadır?

 • Antalya ve çevresi
 • Zonguldak ve çevresi
 • Adana ve Mersin çevresi
 • Konya ve Aksaray çevresi
Soru 11

Yaz kuraklığı aşağıdakilerden hangisinin azalmasına neden olur?

 • Akarsu debisinin
 • Yaylacılık faaliyetlerinin
 • Tarımda sulama ihtiyacının
 • Deniz turizmi faaliyetlerinin
Soru 12

Aşağıdaki hangi bölgenin oluşumunda ekonomik özellikler etkili olmamıştır?

 • Tarım Bölgesinin
 • Maden Bölgesinin
 • Dağlık Bölgenin
 • Turizm Bölgesinin
Soru 13

“Ülkemizde Akdeniz, Güney Marmara, Ege Bölümü ve Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep çevresi başlıca zeytin üretim alanlarıdır.’’
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi zeytin üretim alanlarının ortak özelliğidir?

 • Engebeli arazilerdir.
 • Akdeniz iklimi hakimdir.
 • Alüvyal topraklar yaygındır.
 • Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki limanlardan hangisi ülkemizin kuzeyinde yer alır?

 • Sinop
 • İzmir
 • Mersin
 • Bandırma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da sanayinin gelişmesindeki temel etkendir?

 • Coğrafi özelliklerinin uygun olması
 • Dışarıdan çok sayıda işçi göçü alması
 • Verimli tarım alanlarına sahip olması
 • Ruhr ve Saar havzalarındaki maden yatakları
Soru 16

Türkiye’de karayoluyla yapılan taşımacılığın diğer ulaşım sistemlerinden yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Karayolu taşımacılığının ucuz olmasının
 • Taşıt kapasitesinin fazla olmasının
 • İklimin karayolu taşımacılığına uygun olmasının
 • Karayoluyla Türkiye’nin her yerine ulaşılabilmesinin
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kıyı(deniz) turizminin potansiyelini düşürür?

 • İnce kumlu plajlar
 • Elverişli koy ve körfezler
 • Kıyılarda madencilik yapmak
 • Çevredeki orman varlığı
Soru 18

Aşağıdaki il ve turizm değerleri arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

il -- > Turizm değerleri

 • Gaziantep -- > Nemrut Heykelleri
 • Nevşehir -- > Peribacaları
 • Konya -- > Mevlana Türbesi
 • Çanakkale -- > Truva Atı
Soru 19

Bir yerde ticaretin büyüyüp gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

 • Toprak çeşidinin
 • Ulaşım ağının
 • Konumunun
 • Nüfusunun
Soru 20

Şifalı suları ve bembeyaz görüntüsüyle birçok turisti çeken Pamukkale hangi ilimizin sınırları içindedir?

 • Adıyaman
 • Denizli
 • Antalya
 • Trabzon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDACCBDCABACBADDCAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?