Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan sınır komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak
 • İran
 • Gürcistan
 • Bulgaristan
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Zonguldak – Bartın - Karabük Projesinin amaçlarından değildir?

 • Kömür işletmelerinin varlığını sürdürebilmek
 • Özel sektöre yeni yatırım alanları açmak
 • Bölgesel gelişme planı hazırlamak
 • Turizmi diğer sektörlerden fazla desteklemek
Soru 3

Aşağıdaki kalkınma projelerinden hangisinin kapsadığı il sayısı daha fazladır?

 • Doğu Anadolu Projesi’nin
 • Doğu Karadeniz Projesi’nin
 • Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
 • Yeşilırmak havzası Gelişim Projesi’nin
Soru 4

1968 de II. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan “Aile Planlaması” politikasının ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfusun eğitim düzeyi
 • Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri
 • Kadının ekonomik kalkınmaya katılması
 • Sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi su kıtlığına neden olmaz?

 • Geçirgen toprak
 • Hızlı nüfus artışı
 • Bilinçsiz su kullanımı
 • Ekolojik dengenin bozulması
REKLAM
Soru 6

Kırsal yerleşmelerdeki nüfus artışını aşağıdaki faktörlerden hangisi daha çok etkiler?

 • İş gücüne ihtiyaç duyulması
 • Bebek ölümlerinin yaşanması
 • Tarımda makineleşmenin artması
 • Nüfusun askeri güç olarak görülmesi
Soru 7

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Okuryazar oranı
 • Çocuk ölüm oranı
 • Bağımlı nüfus sayısı
 • Kişi başına düşen gelir
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihidir?

 • 1964
 • 1974
 • 1983
 • 1990
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü oluşturmasının bir sonucu değildir?

 • Ticari zenginliği
 • Yeraltı zenginliği
 • Turizm zenginliği
 • Kültürel zenginliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi askeri örgüttür?

 • İnsan haklarına dayalı devlet anlayışına yer verilmesi
 • Batı Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • İslam Konferansı Örgütü
Soru 11

Nijerya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kırsal nüfus oranı fazladır
 • Okuryazar oranı yaklaşık % 61 dir
 • Nüfusun % 70 i tarım sektöründedir
 • Yaşam süresi erkeklerde daha uzundur
Soru 12

1980 - 1988 yıllarında İranIrak arasında sıcak çatışmalara neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şattülarap suyolu ve bölgedeki petrol
 • İsrail’in Golan tepelerini işgali
 • Sina Yarımadasının paylaşımı
 • Irak’ın Kuveyt’i işgali
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu petrollerinin çıkış kapısı konumunda olan boğazdır?

 • Bering
 • Hürmüz
 • Macellan
 • Cebelitarık
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan beşeri ve ekonomik unsurlardan biridir?

 • Toprak
 • Su kaynakları
 • Enerji kaynakları
 • Önemli ulaşım yolları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Güney Afrika Cumhuriyeti’ni oluşturan eyaletlerden biri değildir?

 • Natal
 • Oranj
 • Yaunde
 • Transval
Soru 16

2003 yılında ABD’nin Irak’ı tamamen işgal etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak petrollerini kontrol etmek
 • Kuveyt ekonomisini korumak
 • Irak’ı Kuveyt topraklarından çıkarmak
 • Irak halkı ile yönetim arasındaki çatışmaları sonlandırmak
Soru 17

Türkiye ile hangi ülke arasında Batı Trakya sorunu yaşanmaktadır?

 • Ermenistan
 • Suriye
 • Yunanistan
 • Bosna Hersek
Soru 18

Dünya Doğayı Koruma Vakfı hangi şehirde kurulmuştur?

 • Devletin yürütme organları
 • Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • Paris
 • Londra
Soru 19

Ormanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Su dengesini düzenler
 • Küresel ısınmaya neden olur
 • Toprağın taşınarak kaybolmasını önler
 • Havadaki karbondioksit dengesini korur
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin ekosistem üzerindeki olumsuz etkisi en azdır?

 • Hızlı nüfus artışının
 • Ormanların azalmasının
 • Alternatif enerji kaynaklarının
 • Tarımda aşırı ilaç kullanımının
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABAADCBBDABDCACDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?