Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir?

 • Annesi Amine’nin vefat etmesi
 • Sütannesi Halime’nin yanına verilmesi
 • Dedesi Abdulmuttalip’in vefat etmesi
 • Amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başlaması
Soru 2

Hılful-Fudul (Erdemliler Birliği)’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhtaçlara yardım etmek
 • Kabile başkanlarını seçmek
 • Haksızlıklara karşı mazlumları korumak
 • Mekke’yi dış tehlikelere karşı savunmak
Soru 3

Hz. Ali ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İslam’ın ilk halifesi olmuştur.
 • İslam’ı çocuk yaşta benimsemiştir.
 • Hz. Muhammed’in kızı ile evlenmiştir.
 • Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip’in oğludur.
Soru 4

İslam’ın ilk yıllarında, müşriklerin ağır baskıları üzerine Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

 • Taif’e
 • Yemen’e
 • Şam’a
 • Habeşistan’a
Soru 5

Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

 • Kabile savaşları
 • Ficar savaşları
 • Batn-ı Nahle
 • Raci olayı
REKLAM
Soru 6

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykot hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

 • 610-615
 • 617-619
 • 622-625
 • 630-632
Soru 7

Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili aşağıda verilen olaylardan hangisi “Hüzün Yılı”ndan önce gerçekleşmiştir?

 • I. Akabe biatı
 • Taif yolculuğu
 • İsra ve Miraç olayı
 • İslam’ın açıktan tebliğ edilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

 • Kasım
 • Ümmügülsüm
 • İbrahim
 • Halime
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hicret esnasında Hz. Muhammed’e arkadaşlık etmiştir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 10

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde, Mescid-i Nebi yapılıncaya kadar kimin evinde misafir olarak kalmıştır?

 • Ebu Eyyüb el-Ensâri
 • Musab bin Umeyr
 • Zeyd bin Harise
 • Halid Bin Velid
Soru 11

Aşağıda verilen olaylardan hangisi 630 yılında gerçekleşmiştir?

 • Rıdvan biatı
 • Veda Hutbesi
 • Mekkenin fethi
 • Peygamberimizin vefatı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medinede’ki toplumsal barışı sağlamaya yönelik icraatlarından biridir?

 • Mescid-i Nebi’nin inşa edilmesi
 • Namaza çağrı için ezan okunmaya başlanması
 • Medine sözleşmesinin imzalanması
 • Hudeybiye antlaşmasının yapılması
Soru 13

“Evlere girmek için izin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin verilmezse geri dönersin.”
Peygamberimizin bu ifadesi aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?

 • Yaşama hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • İfade özgürlüğü
 • Özel hayatın gizliliği
REKLAM
Soru 14

“Allah güzeldir, _________ sever.”
(Hadis-i şerif)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tertipli olanı
 • Faydalı olanı
 • Güzel olanı
 • Temiz olanı
Soru 15

“Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü yoktur.”
(Veda Hutbesinden)
Hz. Muhammed’in bu sözlerinde vurguladığı temel husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoşgörü
 • Eşitlik
 • Adalet
 • Özgürlük
Soru 16

İslam’a göre kılık kıyafet konusunda aşağıdakilerden hangisinden kaçınmak gerekir?

 • Estetikten
 • Tertipten
 • Gösterişten
 • Temizlikten
Soru 17

“Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu bulamazsanız güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • Sabırlı olmanın gereği
 • İyilik yapmanın önemi
 • Sadakanın toplumsal yararı
 • Kişinin davranışlarında serbest bırakılması
Soru 18

“Allah’a ve ahirete iman eden her kişi ya hayır söylesin yahut sussun!”
(Hadis-i Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi hadisin ana fikrini desteklemez?

 • “Kişinin Müslümanlığının güzelliği, kendisini ilgilendirmeyeni konuşmamasıdır.” (Hadis-i Şerif)
 • “Her işittiğini söylemek, bir insana yalan olarak yeter.” (Hadis-i Şerif)
 • “Ey insanlar! Allah cahiliyye gururunu ve atalarla övünmeyi sizden kaldırmıştır.” (Hadis-i Şerif)
 • “Çirkin laf edenle onu yayan, günah işlemekte eşittir.” (Hadis-i Şerif)
Soru 19

“Allah’tan utanmayan kuldan da utanmaz.” Bu sözde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

 • Tövbe
 • Kibir
 • Riya
 • Haya
Soru 20

Hz. Muhammed’in “Allah’ı görüyor gibi kulluk yapmandır, sen O’nu görmesen de O seni görüyor.” diye tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • İhlâs
 • İbadet
 • İman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADBBDDDACCDCBCBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?