Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ergenlik çağına erişinceye kadar _________ malına onun iyiliği için olmadıkça dokunmayın.”
(En’am suresi, 152. ayet)
Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Fakirlerin
 • Yetimlerin
 • Engellilerin
 • Kölelerin
Soru 2

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.”
(Hucurat Suresi, 13. ayet)
Bu ayette vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlük
 • Eşitlik
 • Hoşgörü
 • Merhamet
Soru 3

“Çekememezlik etmeyin, birbirinize darılmayın, sırt çevirmeyin, birbirinizin akitlerini bozmayın ve Allah’ın kulları, kardeşler olunuz…”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Dayanışma
 • Kardeşlik
 • Haset
 • Takva
Soru 4

“Allah’a yemin ederim ki hiçbir kul kendisi için istediğini komşusu için yahut din kardeşi için de istemedikçe tam anlamı ile iman etmiş olmaz. ”
Bu hadise göre sakınılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hile
 • Kin ve nefret
 • Haset
 • Gıpta
Soru 5

Peygamberimizin “Allah hiç kimseye _________’dan/den daha geniş bir ihsanda bulunmamıştır.” bu hadiste bahsedilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır
 • Edep
 • Şükür
 • Cesaret
REKLAM
Soru 6

Hz. Muhammed kendisini ziyarete gelen ve yanına girince de titremeye başlayan bir kişiye “Arkadaş, titreme! Ben kral değilim. Kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” demişti.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bu tutumunun asıl nedenini açıklar?

 • Kendisini diğer insanlardan ayrıcalıklı görmemesi
 • sich
 • Kendisine kral muamelesi yapılmasını istememesi
 • Kişinin Allah’tan başka kimseden korkmamasını istemesi
Soru 7

Mekke’nin ileri gelenlerinden bir kaçı Peygamberimizin yanına geldiler. Peygamberimizin yanında fakir ve kimsesiz Müslümanlar olduğu için “Biz onlarla oturmayız, bizimle onlardan ayrı bir yerde otur.” dediler. O sırada “Sabah akşam Allah’ın rızasını dileyerek Rablerine dua edenleri sakın yanından uzaklaştırma!… Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun.” (En’am suresi, 52. ayet) ayeti kerimesi indirildi.
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kullukta eşitlik
 • Hukuk karşısında eşitlik
 • Peygamberler arasında eşitlik
 • Paylaşımda eşitlik 63
Soru 8

“Kıyamet gününde insanların Allah’a en sevimli ve en yakın olanı, _________ devlet başkanıdır.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Merhametli
 • Adaletli
 • Cömert
 • Sabırlı
Soru 9

Hırsızlık yapan bir kadına hırsızlık cezasının uygulanmasını istemeyen kabile mensupları, Usame b. Zeydi Peygamberimize aracı olarak gönderdiler. Usame’yi dinleyen Peygamberimizin yüz hatları gerildi ve Usame’ye “Allah’ın koyduğu bir cezayı uygulamayayım diye aracılık mı ediyorsun?” dedi. Daha sonra insanları toplayıp onlara şöyle seslendi: “…Allah’a yemin ederim ki eğer Muhammed’in kızı Fatma hırsızlık etseydi, onu da aynı şekilde cezalandırırdım.”
Yukarıda anlatılan olayda Hz. Muhammed’in hangi yönüne işaret edilmiştir?

 • Merhametine
 • Cesaretine
 • Adaletine
 • Sabrına
Soru 10

Peygamberimiz haya hakkında: “O sizin anladığınız utanma hissi değildir! Allah’tan gerektiği biçimde haya etmek demek; baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın için aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumaktır……daima Allah’ı hatırlamaktır. Kim bu şekilde davranırsa Allah’tan gereği biçimde hayâ etmiş olur.”
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır - amel ilişkisi
 • Haya - amel ilişkisi
 • Merhamet - iman ilişkisi
 • Hoşgörü - iman ilişkisi
Soru 11

İslam tarihinde ilk hicretin yapıldığı ülke ve o ülkenin kralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şam - Rüstem
 • Bizans - Heraklius
 • Mısır - Cüreyc
 • Habeşistan - Necaşi
Soru 12

Mûte savaşında şehit düşen İslam ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah b. Ömer
 • Cafer b. Ebi Talib
 • Allah’ın dinini tebliğ etmek
 • Amr b. As
Soru 13

“…Yetimlerin ihtiyacına koşan kişi, Allah yolunda savaşa giden, gündüzün oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini teşvik etmektedir?

 • Öksüzlere sahip çıkmayı
 • Gazilere sahip çıkmayı
 • Annebabaya yardım etmeyi
 • Öğrencilere yardım etmeyi
REKLAM
Soru 14

Ebu Zer ile Bilali Habeşi arasında bir tartışma yaşanmıştı. Ebu Zer, Bilal’e “kara kadının oğlu” diyerek ithamda bulunmuştu. Peygamberimiz de Ebu Zer’e “Sende cahiliyye adetlerini görüyorum.” diyerek uyardı. O da Bilal’den özür diledi.
Bu olaydan çıkarılacak asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öfkenin insanı bazı kötü sonuçlara götürebileceği
 • Bazı örf ve adetlerin kişiyi zor durumda bıraktığı
 • İslam’ın ırk, soy ve mezhebe dayalı üstünlüğü reddettiği
 • Kişiler arasında tartışmaların bazı güzel sonuçları olabileceği
Soru 15

“Kardeşin zalimde olsa mazlum da olsa ona yardım et. Bunun üzerine biz Ey Allah’ın Resulü! Mazluma yardım etmeyi bildik ama zalime niçin ve nasıl yardım edeceğiz? ”dedi. Peygamberimiz buyurdular ki: __________________
Buna göre, bu hadis nasıl devam etmektedir?

 • “Allah her yapılanın karşılığını verecektir.”
 • “Allah mazlumların yardımcısıdır.”
 • “Zayıf, güçsüz ve kimsesiz olanların mükafatını Allah tarafından verilecektir.”
 • “Ona zulümden el çektirirsin, ona yapacağın yardım işte budur.”
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin yararlarından biri değildir?

 • Problemi ortadan kaldırır.
 • En doğru kararı almaya katkı sağlar.
 • Birlik ve beraberlik anlayışını güçlendirir.
 • Hedefe kısa zamanda ve daha kolay ulaştırır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi istişareye engel bir tutum değildir?

 • Başkalarının düşüncelerine değer vermeme
 • Bilmediği halde biliyor iddiasında olma
 • Kendi düşüncelerine aşırı güvenme
 • Her konuda yeterli olmadığını fark etme
Soru 18

İstişare hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kendine aşırı güvenmektir.
 • Fikri zenginliktir.
 • Peygamberimizin sünnetidir.
 • Farklı fikirlere açık olmaktır. 64
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sahabenin toplumsal konularda yaptığı istişareye örnek olmaz?

 • İlk halifenin seçilmesi
 • Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
 • Hudeybiye anlaşmasının yapılması
 • Hz. Ömer’in halife seçilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin toplumsal konularda yaptığı istişareye örnek değildir?

 • Müslümanların namaza nasıl çağrılacağı konusunda sahabenin görüşüne başvurması
 • Uhut savaşının savunma ya da saldırı savaşı olması konusunda sahabeyle görüşmesi
 • İlk vahyi aldığında Hz. Hatice ile beraber Varaka b. Nevfel’e gidip yaşadıklarını anlatması
 • Havazin kabilesinden elde edilen ganimetin geri verilmesi konusunda sahabenin fikrini alması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDCAAABCBDBACDADACC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?