Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Eserleri, ses ve sözlerin biçimlendirilmesiyle oluşturulan sanatlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Plastik Sanatlar
 • Fonetik Sanatlar
 • Ritmik Sanatlar
 • Endüstriyel Sanatlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, “İlyada Destanı” adlı eserinde Troya Savaşı’nı ayrıntılarıyla anlatmıştır?

 • Homeros
 • Nefertiti
 • Polikletos
 • Varpalavas
Soru 3

Alman tüccar ve arkeolog olan Heinrich Schliemann, aşağıdaki höyüklerin hangisinde arkeolojik kazılar yapmıştır?

 • Truva
 • Kültepe
 • Hacılar
 • Çatalhöyük
Soru 4

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi, sanatın tarihsel gelişimini inceler?

 • Arkeoloji
 • Paleografi
 • Antropoloji
 • Sanat Tarihi
Soru 5

Çivi yazısını bulan ve kullanan uygarlık, aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşamıştır?

 • Harzem
 • Balkanlar
 • Mezopotamya
 • Maveraünnehir
REKLAM
Soru 6

I. Eski Taş Çağı
II. Orta Taş Çağı
III. Cilalı Taş Çağı
Arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen bulgulara dayanarak, yukarıdaki Tarih Öncesi Dönemlerin hangisi için “Bu bulgulara bakacak olursak o dönemde; tarıma, hayvancılığa, ticarete ve sanayiye dayalı bir ekonomi mevcutmuş.” iddiasında bulunabiliriz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 7

Kültepe, Acemhöyük, Alacahöyük, Karahöyük, Oluzhöyük gibi höyüklerde, aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin izlerine rastlamak mümkündür?

 • Hitit
 • Sümer
 • Lidya
 • Urartu
Soru 8

Trabzon ili sınırları içinde bulunan Sümela Manastırı, aşağıdakilerden hangisi adına kurulmuştur?

 • Tanrı Zeus
 • Meryem Ana
 • Noel Baba
 • Kraliçe Haçepsut
Soru 9

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen “İskender Lahdi”nin lahit duvarlarına, aşağıdaki sahnelerden hangisi işlenmiştir?

 • Disk Atan Atlet
 • Ağlayan Kadınlar
 • Dünyevi Zevkler Bahçesi
 • Makedonya - Pers Savaşları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Athena’nın tapınağıdır?

 • Zeus Tapınağı
 • Apollon Tapınağı
 • Artemis Tapınağı
 • Parthenon Tapınağı
Soru 11

“İtalyan barok dönemi mimarlığının önde gelen temsilcisi kimdir?” sorusuna cevap olarak, aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

 • Francesco Borromini
 • Filippo Brunelleschi
 • Leonardo da Vinci
 • Antonio Canova
Soru 12

Aşağıdaki sanat kavramlarından hangisi, Portekizcede “tam yuvarlak olmayan düzensiz inci” anlamına gelen sözcükten türetilmiştir?

 • Roman
 • Barok
 • Grifon
 • Rokoko
Soru 13

“Maniyerizm sanat akımı, _________’a tepki olarak doğmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Barok
 • Roman
 • Rönesans
 • Pop Art
REKLAM
Soru 14

Fransa krallarının taç giyme törenleri, Gotik tarzda inşa edilmiş olan aşağıdaki kiliselerden hangisinde yapılırdı?

 • Reims Katedrali
 • Amiens Katedrali
 • Chartres Katedrali
 • Notre Dame Katedrali
Soru 15

Aşağıdaki ressamlardan hangisi İngiliz Romantiklerindendir?

 • Caspar David Friedrich
 • Eugene Delacroix
 • Francisco Goya
 • William Turner
Soru 16

İnsan bedeninin çıplak olarak resmedildiği eserlere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Niş
 • Nef
 • Kore
Soru 17

• Ressam, heykeltıraş ve karikatürcü olan sanatçı, 1808 1879 yılları arasında yaşamıştır.
• Sanatçı, yaşadığı dönemin önde gelen kişilerini hicveden portreleriyle tanınır.
• Hemen hemen bütün resimlerinde, kahverengi ve siyahın tonlarını kullanan sanatçının en tanınmış tablosu “Baskı Koleksiyoncuları”dır.
Hakkında, kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan Realist sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Camille Corot
 • Honore Daumier
 • Gustave Courbet
 • Jean François Millet
Soru 18

Çağdaş uygarlığın en önemli ögeleri olan hız ve hareketi, dinamizmi, savaşın güzelliği düşüncesini savunarak sanat yapan akım, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dadaizm
 • Fütürizm
 • Sürrealizm
 • Ekspresyonizm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, sürrealist ressamlardan değildir?

 • Joan Miro
 • Paul Klee
 • Salvador Dali
 • Pablo Picasso
Soru 20

Aşağıdaki akımlardan hangisinin sanatçıları; iç dünyalarının heyecanlarını, duygularını, en gizli kalmış sırlarını resimlerine yansıtırlarken biçim bozma yöntemini kullanmışlardır?

 • Realizm
 • Romantizm
 • Ekspresyonizm
 • Empresyonizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BAADCCABDDABCADABBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?