GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Peygamberimizin 622 yılında Medine’de yaptırdığı nüfus sayımında Müslümanların sayısı yaklaşık olarak ne kadardır?

 • A) 5.000
 • B) 3.500
 • C) 1.500
 • D) 1.000
SORU 2

• Medine’de idari birliği sağlamak
• Medine’yi savunmak
• Toplumsal huzuru sağlamak
Bu gereksinimler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Hudeybiye antlaşması
 • C) Rıdvan biatı
 • D) Akabe Biatları
SORU 3

I- Orucun farz kılınması
II- Bedir Savaşı
III- Ezanın ilk olarak okunması
Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) III – II – I
 • B) I – II – III
 • C) I – III – II
 • D) III – I – II
SORU 4

Hz. Peygamber’in katılmadığı, bir sahabinin komuta ettiği askeri birliklere ne ad verilir?

 • A) Gazve
 • B) Seriyye
 • C) Musalaha
 • D) Mübareze
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin savaşmayı meşru kabul ettiği durumlardan biri değildir?

 • A) İslam davetini güvence altına alma
 • B) Temel insan haklarını güvence altına alma
 • C) İslam topraklarını genişletme
 • D) Meşru savunma yapma
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

 • A) Savaşı Müslümanlar kazanmıştır.
 • B) Müslümanlar on dört şehit vermiştir.
 • C) Müslümanların itibarı artmıştır.
 • D) Müşriklerden yirmi iki kişi ölmüştür.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

 • A) Müşriklerden 70 kişi öldürülmüştür.
 • B) Müşriklerin cesareti artmıştır.
 • C) Müslümanların itibarı artmıştır.
 • D) Esirlerden okuma yazma bilenler okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
SORU 8

Savaş esnasında müşrik olan Nuaym b. Mes’ud Hz. Peygamber’in yanına gelerek Müslüman olduğunu açıkladı. Peygamberimiz de Yahudi ve müşrikleri birbirine düşürmesi için Nuaym b. Mes’ud’a taktikler verdi. O’da aynen uygulayarak Yahudi ve müşrik ittifakını bozdu.
Bu olay hangi savaş esnasında gelişmiştir?

 • A) Mekke’nin fethi
 • B) Hendek Savaşı
 • C) Uhud Savaşı
 • D) Huneyn Savaşı
SORU 9

Hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber rüyasında Kâbe’yi tavaf ettiğini gördü. Bunun üzerine umre yapmaya karar verdi ve Medine’de yerine Abdullah b. Ümmü Mektum’u bırakarak bin dört yüz sahabiyle birlikte Mekke’ye hareket etti.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bu yolculuğu esnasında gerçekleşmiştir?

 • A) Bedir Savaşı
 • B) Gatafan Gazvesi
 • C) Medine Antlaşması
 • D) Hudeybiye antlaşması
SORU 10

Mute Savaşı’nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı bozmaları
 • B) Basra Valisi Şurahbil b. Amr’ın Hz. Muhammed’in gönderdiği elçiyi öldürmesi
 • C) Müşriklerin bir yıl önce kaybettiği savaşın öcünü almak istemeleri
 • D) Medine’den sürülen Yahudi kabilelerinin taraftar toplayarak Medine’ye savaş açmaları
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Yahudi kabilelerden biri değildir?

 • A) Beni Kaynuka
 • B) Beni Kurayza
 • C) Beni Bekir
 • D) Beni Nadr
SORU 12

“… Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.”
(Tevbe suresi, 25. ayet)
Bu ayette bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Huneyn Savaşı
 • B) Hayber’in Fethi
 • C) Taif Kuşatması
 • D) Mute Savaşı
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Mute Savaşı’nda Hz. Muhammed’in orduya tayin ettiği üç komutandan biri değildir?

 • A) Cafer bin Ebi Talib
 • B) Sa’d bin Ebi Vakkas
 • C) Abdullah b. Revaha
 • D) Zeyd bin Harise
SORU 14

I- Taif Kuşatması
II- Tebük Seferi
III- Mute Savaşı
IV- Huneyn Savaşı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) III – IV – I – II
 • B) I – II – IV – III
 • C) II – III – I – IV
 • D) IV – I – II – III
SORU 15

Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde “Ey İnsanlar!” şeklindeki hitabı onun hangi yönüne işaret etmektedir?

 • A) Hoşgörüsüne
 • B) Merhametine
 • C) Adaletine
 • D) Evrenselliğine
SORU 16

“(Resulüm!) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi, 107. ayet)
Bu ayet Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir?

 • A) İnsan olduğuna
 • B) Güvenirliğine
 • C) Merhametli olduğuna
 • D) Son peygamber olduğuna
SORU 17

Bizans İmparatoruna, kendisine İslam’a davet mektubu ulaşmıştı. O esnada İmparatorun yanında Mekkeli bir müşrik bulunuyordu. O’na, Hz. Muhammed’in yalan söyleyip söylemediğini sordu. O da “Muhammed doğru ve emindir.” şeklinde cevap verdi.
İmparatorun yanında bulunan Mekkeli müşrik kimdir?

 • A) Halit b. Velid
 • B) Nuaym b. Mesud
 • C) Selman-ı Farisi
 • D) Ebu Süfyan
SORU 18

Hz. Hatice’nin evlenmek için Peygamberimizi tercih etmesinde O’nun hangi özelliği daha çok etkili olmuştur?

 • A) Zekiliği
 • B) Güvenilirliği
 • C) Cömertliği
 • D) Sabırlı oluşu
SORU 19

Peygamberimizin Necranlı Hristiyan heyetinin Mescid-i Nebi’de ibadet etmelerine izin vermesi onun hangi yönüne örnek oluşturur?

 • A) Hoşgörüsüne
 • B) Sabrına
 • C) Merhametine
 • D) Dürüstlüğüne
SORU 20

“… Ne dersiniz? Size şu dağın ardından bir takım atlıların geldiğini haber versem bana inanır mısınız?”
Bu olay Hz. Muhammed’in eğitimde kullandığı metodlardan hangisine örnek olur?

 • A) Kolaylaştırıcı yönüne
 • B) Soru sorarak öğretmesine
 • C) Müjdeleyici olması
 • D) Tartışarak ikna etmesine
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBCDBBDBCABADCDBAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?