GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahî kurallar bütününe ne denir?

 • A) İbadet
 • B) İman
 • C) Kültür
 • D) Din
SORU 2

Allah’ın varlığını inkâr ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına karşı çıkan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Politeizm
 • B) Monoteizm
 • C) Agnostisizm
 • D) Ateizm
SORU 3

• Milli bir din olduğu için Japon adalarında yaygındır.
• Gök (Baba Tanrı) ile Yer (Ana Tanrı) tanrı Japon adalarını ve diğer tanrıları doğurduğuna inanılır.
• Ölen bütün insanların tanrı olduğuna inanılır.
• Bu dine inanan bir kişi aynı anda başka bir dine de inanabilir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şintoizm
 • B) Konfüçyanizm
 • C) Hinduizm
 • D) Taoizm
SORU 4

Hristiyanlık tarihi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • A) Hz. İsa Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmıştır.
 • B) Hz. İsa putperest Romalılar tarafından öldürülmüştür.
 • C) Hz. İsa babasız olarak Hz. Meryemden doğmuştur.
 • D) Hz. İsa birçok mucize göstermiştir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheblerinden biri değildir?

 • A) Ortodoks
 • B) Protestan
 • C) Katolik
 • D) Reformist
SORU 6

Hz. Muhammed’in tebliğ için gittiği ancak mesajının kabul görmeyerek taşlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yesrib
 • B) Yemen
 • C) Taif
 • D) Habeşistan
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

 • A) Hz. Zeyd
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Hatice
 • D) Hz. Ali
SORU 8

Mekke’nin fethinde, Peygamberimiz; “Her kim o kişinin evine girerse emniyettedir.” diye ilan etti.
Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Selmanı Farisi
 • B) Allah’ın dinini tebliğ etmek
 • C) Sa’d b. Ebi Vakkas
 • D) Ebu Süfyan
SORU 9

Allah’ın (c.C) sıfatlarından olan “Hayat”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Var olmak
 • B) Bir olmak
 • C) Canlı ve diri olmak
 • D) Var olmak için başkasına ihtiyaç duymamak
SORU 10

Peygamberlerin, kendilerine, “Allah tarafından ulaştırılan ilahi vahyi insanlara tam olarak aktarmaları” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sıdk
 • B) Tebliğ
 • C) Fetanet
 • D) Emanet
SORU 11

Allah’ın, belirlemiş olduğu şeylerin zamanı ve yeri gelince ortaya çıkmasına ne denir?

 • A) Kaza
 • B) Kader
 • C) Tevekkül
 • D) İrade
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarındandır?

 • A) Vücut
 • B) İlim
 • C) Vahdaniyet
 • D) Kıdem
SORU 13

“… namaz, insanı kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar.”
(Ankebut suresi, 45. ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbadetin ilkeleri
 • B) İbadetin kapsamı
 • C) İbadetin insana kazandırdıkları
 • D) İbadet Temizlik ilişkisi 43
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir?

 • A) Niyet
 • B) Kıraat
 • C) Secde
 • D) Rükû
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biridir?

 • A) İftitah tekbirini alırken elleri yukarı kaldırmak
 • B) Bayram namazlarında ek tekbirleri getirmek
 • C) Rükûda üç defa “Sübhane rabbiyel azim” demek.
 • D) Önü açık yerde namaz kılarken önüne sutre (engel) koymak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • A) Ağza ve burna su vermek
 • B) Enseyi meshetmek
 • C) Kulakları temizlemek
 • D) Yüzü yıkamak
SORU 17

Bayram namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İki rekattır.
 • B) Sünnet bir namazdır.
 • C) Cemaatle kılınır.
 • D) Her rekatta ziyade üç tekbir alınır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından biri değildir?

 • A) Yakınlaşmak
 • B) Çoğalmak
 • C) Temizlik
 • D) Bereket
SORU 19

Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?

 • A) Hicretten 1 yıl önce
 • B) Hicretten 1 yıl sonra
 • C) Hicretin 3.yılında
 • D) Hicretin 9.yılında
SORU 20

Hac ibadeti yapılırken şeytan taşlandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Hacerülesved öpülür.
 • B) Ziyaret tavafı yapılır.
 • C) Müzdelife vakfesi yapılır.
 • D) Sa’y yapılır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDABDCBDCBABCABDBADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler