Temel Dini Bilgiler 1 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahî kurallar bütününe ne denir?

 • İbadet
 • İman
 • Kültür
 • Din
SORU 2

Allah’ın varlığını inkâr ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına karşı çıkan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Agnostisizm
 • Ateizm
SORU 3

• Milli bir din olduğu için Japon adalarında yaygındır.
• Gök (Baba Tanrı) ile Yer (Ana Tanrı) tanrı Japon adalarını ve diğer tanrıları doğurduğuna inanılır.
• Ölen bütün insanların tanrı olduğuna inanılır.
• Bu dine inanan bir kişi aynı anda başka bir dine de inanabilir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şintoizm
 • Konfüçyanizm
 • Hinduizm
 • Taoizm
SORU 4

Hristiyanlık tarihi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • Hz. İsa Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmıştır.
 • Hz. İsa putperest Romalılar tarafından öldürülmüştür.
 • Hz. İsa babasız olarak Hz. Meryemden doğmuştur.
 • Hz. İsa birçok mucize göstermiştir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheblerinden biri değildir?

 • Ortodoks
 • Protestan
 • Katolik
 • Reformist
SORU R
SORU 6

Hz. Muhammed’in tebliğ için gittiği ancak mesajının kabul görmeyerek taşlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yesrib
 • Yemen
 • Taif
 • Habeşistan
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

 • Hz. Zeyd
 • Hz. Ömer
 • Hz. Hatice
 • Hz. Ali
SORU 8

Mekke’nin fethinde, Peygamberimiz; “Her kim o kişinin evine girerse emniyettedir.” diye ilan etti.
Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selmanı Farisi
 • Allah’ın dinini tebliğ etmek
 • Sa’d b. Ebi Vakkas
 • Ebu Süfyan
SORU 9

Allah’ın (c.C) sıfatlarından olan “Hayat”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Var olmak
 • Bir olmak
 • Canlı ve diri olmak
 • Var olmak için başkasına ihtiyaç duymamak
SORU 10

Peygamberlerin, kendilerine, “Allah tarafından ulaştırılan ilahi vahyi insanlara tam olarak aktarmaları” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıdk
 • Tebliğ
 • Fetanet
 • Emanet
SORU 11

Allah’ın, belirlemiş olduğu şeylerin zamanı ve yeri gelince ortaya çıkmasına ne denir?

 • Kaza
 • Kader
 • Tevekkül
 • İrade
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarındandır?

 • Vücut
 • İlim
 • Vahdaniyet
 • Kıdem
SORU 13

“… namaz, insanı kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar.”
(Ankebut suresi, 45. ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadetin ilkeleri
 • İbadetin kapsamı
 • İbadetin insana kazandırdıkları
 • İbadet Temizlik ilişkisi 43
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir?

 • Niyet
 • Kıraat
 • Secde
 • Rükû
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biridir?

 • İftitah tekbirini alırken elleri yukarı kaldırmak
 • Bayram namazlarında ek tekbirleri getirmek
 • Rükûda üç defa “Sübhane rabbiyel azim” demek.
 • Önü açık yerde namaz kılarken önüne sutre (engel) koymak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • Ağza ve burna su vermek
 • Enseyi meshetmek
 • Kulakları temizlemek
 • Yüzü yıkamak
SORU 17

Bayram namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İki rekattır.
 • Sünnet bir namazdır.
 • Cemaatle kılınır.
 • Her rekatta ziyade üç tekbir alınır.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından biri değildir?

 • Yakınlaşmak
 • Çoğalmak
 • Temizlik
 • Bereket
SORU 19

Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?

 • Hicretten 1 yıl önce
 • Hicretten 1 yıl sonra
 • Hicretin 3.yılında
 • Hicretin 9.yılında
SORU 20

Hac ibadeti yapılırken şeytan taşlandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Hacerülesved öpülür.
 • Ziyaret tavafı yapılır.
 • Müzdelife vakfesi yapılır.
 • Sa’y yapılır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDABDCBDCBABCABDBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler