Temel Dini Bilgiler 2 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

Kelime olarak gizli konuşma, ima, fısıldama, işaret etme ve yazıyla bildirme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • Tefsir
 • Tevatür
 • Tebliğ
SORU 2

Aşağıda kendisine sahife verilen peygamberlerden hangisi doğru verilmiştir?

 • Hz. Şit 30 sahife
 • Hz. İdris 50 sahife
 • Hz. Âdem 20 sahife
 • Hz. İbrahim 10 sahife
SORU 3

Bütün peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Sıdk
 • Emanet
 • Fetanet
 • İsmet
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin “İsmet” sıfatını açıklar?

 • Akıllı ve zeki olmaları
 • Günah işlememeleri
 • Doğru ve dürüst olmaları
 • Vahyi insanlara eksiksiz iletmeleri
SORU 5

Fetretü’l-Vahiy’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmeye başlaması
 • Hz. Muhammed’e vahyin yoğun olarak gelmesi
 • Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra bir süre kesilmesi
 • Hz. Muhammed’in vefatıyla vahyin kesilmesi 45
SORU R
SORU 6

Kur’anı Kerim’in en uzun suresi kaç ayettir?

 • 286
 • 200
 • 114
 • 99
SORU 7

Kur’an-ı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?

 • Cüz
 • Sure
 • Ayet
 • Hizb
SORU 8

Kur’an-ı Kerim’in bölüm bölüm yaklaşık 23 yılda indirilmesi aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamamıştır?

 • Kitap haline getirilmesine
 • Yazılıp ezberlenmesinin kolaylaşmasına
 • Ortaya çıkan yeni problemlerin çözülmesine
 • İlkelerinin benimsenip hayata geçirilmesine
SORU 9

Kur’an-ı Kerim’in ağır ağır okunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tecvit
 • Tertîl
 • Mukabele
 • Tadil-i Erkan
SORU 10

Kur’an ayetlerinin başka bir dile çevrilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tecvit
 • Müfessir
 • Tefsir
 • Meal
SORU 11

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Muhammed’in ve sahabelerinin açıklamalarına dayanılarak tefsir edilmesine ne denir?

 • İlmî Tefsir
 • Fikhî Tefsir
 • Rivayet Tefsiri
 • Dirayet Tefsiri
SORU 12

Kendinden önce gelen peygamberin şeriatını uygulamakla görevli peygambere ne denir?

 • Nebi
 • Veli
 • Müçtehit
 • Müceddit
SORU 13

Peygamber kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haber getiren
 • Gücü yeten
 • Hükmeden
 • Emin olan
SORU 14

Hz. Muhammed’in Taif ziyaretinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamı tebliğ etmek
 • Maddi destek almak
 • Akrabaları ile tanışmak
 • Barış antlaşması imzalamak
SORU 15

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşen bir olay değildir?

 • I. Akabe biatını gerçekleştirmek
 • Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmak
 • Medine vesikasını imzalamak
 • Hudeybiye barış antlaşmasını imzalamak
SORU 17

Uhud savaşının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müşriklerin Şamdan dönmekte olan kervanlarını korumak istemesi
 • Müşriklerin bir yıl önce yenildikleri savaşın öcünü almak istemeleri
 • Müslümanların Mekkedeki mallarını korumak istemeleri
 • Müslümanların Medineli Yahudileri Mekke müşriklerine karşı korumak istemeleri
SORU R
SORU 18

624 yılında üçyüz kişilik bir Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tebük
 • Hendek
 • Uhud
 • Bedir
SORU 19

Hendek savaşında hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir?

 • Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla
 • Selman-ı Farisi
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
SORU 20

Sözlükte yol, adet, huy, karakter ve davranış anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • Din
 • İbadet
 • Sünnet
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBCADABDCAAACABDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler