GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

 • A) İyi bir sürücü olmak
 • B) Trafik görevlisi olmak
 • C) Sağlık personeli olmak
 • D) Sakin ve tedbirli olmak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 • A) Hayat kurtarmak
 • B) İlaçla tedavi yapmak
 • C) İyileşmeye yardımcı olmak
 • D) Durumun daha kötüye gitmesini engellemek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

 • A) Koruma
 • B) Bildirme
 • C) Kurtarma
 • D) Müdahale
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, 112 Acil Yardım Servisi’nin aranması sırasında dikkat edilecek hususlardandır?

 • A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
 • B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
 • C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
 • D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
SORU 5

İlk yardımın ABC’si olarak nitelendirilen uygulamalardan “C” neyi ifade eder?

 • A) Solunumun değerlendirilmesini
 • B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • C) Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
 • D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?

 • A) Otomobil
 • B) Motosiklet
 • C) Motorlu bisiklet
 • D) Lastik tekerlekli traktör
SORU 7

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

 • A) Solunum
 • B) Nabız
 • C) Vücut ısısı
 • D) Kan şekeri
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, BakDinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

 • A) Deri renginin gözlenmesi
 • B) Soluk verişinin hissedilmesi
 • C) Solunum sesinin dinlenmesi
 • D) Solunum hareketlerinin gözlenmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 • A) Kan basıncının artması
 • B) Vücut sıcaklığının artması
 • C) Solunumun sık ve yüzeysel olması
 • D) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
SORU 10

Bebeklerde yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
 • B) Bir elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
 • C) Göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
 • D) Göğüs kemiği 5-6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
SORU 11

Organ bağışı yapacak kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Tıbben yaşamı sona erdikten sonra ailesinden izin alınması
 • B) Bağış sonrasında maddî çıkar beklenmesi
 • C) Akli dengesinin yerinde olması
 • D) 18 yaşından büyük olması
SORU 12

Bilinci kapanan bir kişide, solunum yolunu tıkayan sebepler arasında en sık rastlananı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Öksürük olması
 • B) Çenenin kasılması
 • C) Vücudun kasılması
 • D) Dilin geriye kaçması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 • A) Kanamanın sızıntı şeklinde olması
 • B) Kanamanın açık renkli ve fışkırır tarzda olması
 • C) Kanamanın koyu renkli ve sürekli akış halinde olması
 • D) Kanamanın kalp atımları ile uyumlu ve kesik kesik olması
SORU 14

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

 • A) Yüzün yaralanması
 • B) El bileğinin burkulması
 • C) Köprücük kemiğinin kırılması
 • D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
SORU 15

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

 • A) Yan yatış
 • B) Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
 • C) Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
 • D) Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
SORU 16

Yanıklarda uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • A) Hijyen ve temizliğe dikkat edilmesi
 • B) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
 • C) Yanık bölge küçükse en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulması
 • D) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
SORU 17

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 • A) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
 • B) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
 • C) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
 • D) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?

 • A) Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
 • B) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
 • C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
 • D) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
SORU 19

I- Bulantı
II- Kusma
III- Karın ağrısı ve ishal
Yukarıdakilerden hangileri sindirim yoluyla olan zehirlenme belirtilerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi kedi, köpek gibi hayvan ısırması durumunda yapılması gereken bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Yara üzerine pamuk konularak sarılması
 • B) Isırılan yerin kalp seviyesinin altında tutulması
 • C) Hafif yaralanmalarda yaranın 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanması
 • D) Yara üzerinde kesme, emme gibi girişimlerde bulunulması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBADBABADCBDCDCBDADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?