GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

 • İyi bir sürücü olmak
 • Trafik görevlisi olmak
 • Sağlık personeli olmak
 • Sakin ve tedbirli olmak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 • Hayat kurtarmak
 • İlaçla tedavi yapmak
 • İyileşmeye yardımcı olmak
 • Durumun daha kötüye gitmesini engellemek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

 • Koruma
 • Bildirme
 • Kurtarma
 • Müdahale
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, 112 Acil Yardım Servisi’nin aranması sırasında dikkat edilecek hususlardandır?

 • Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
 • Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
 • Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
 • İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
SORU 5

İlk yardımın ABC’si olarak nitelendirilen uygulamalardan “C” neyi ifade eder?

 • Solunumun değerlendirilmesini
 • Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?

 • Otomobil
 • Motosiklet
 • Motorlu bisiklet
 • Lastik tekerlekli traktör
SORU 7

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

 • Solunum
 • Nabız
 • Vücut ısısı
 • Kan şekeri
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, BakDinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

 • Deri renginin gözlenmesi
 • Soluk verişinin hissedilmesi
 • Solunum sesinin dinlenmesi
 • Solunum hareketlerinin gözlenmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

 • Kan basıncının artması
 • Vücut sıcaklığının artması
 • Solunumun sık ve yüzeysel olması
 • Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
SORU 10

Bebeklerde yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
 • Bir elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
 • Göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
 • Göğüs kemiği 5-6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
SORU 11

Organ bağışı yapacak kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Tıbben yaşamı sona erdikten sonra ailesinden izin alınması
 • Bağış sonrasında maddî çıkar beklenmesi
 • Akli dengesinin yerinde olması
 • 18 yaşından büyük olması
SORU 12

Bilinci kapanan bir kişide, solunum yolunu tıkayan sebepler arasında en sık rastlananı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öksürük olması
 • Çenenin kasılması
 • Vücudun kasılması
 • Dilin geriye kaçması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 • Kanamanın sızıntı şeklinde olması
 • Kanamanın açık renkli ve fışkırır tarzda olması
 • Kanamanın koyu renkli ve sürekli akış halinde olması
 • Kanamanın kalp atımları ile uyumlu ve kesik kesik olması
SORU 14

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

 • Yüzün yaralanması
 • El bileğinin burkulması
 • Köprücük kemiğinin kırılması
 • Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
SORU 15

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

 • Yan yatış
 • Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
 • Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
 • Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
SORU 16

Yanıklarda uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Hijyen ve temizliğe dikkat edilmesi
 • Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
 • Yanık bölge küçükse en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulması
 • Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
SORU 17

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 • Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
 • Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
 • Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
 • Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?

 • Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
 • Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
 • Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
 • Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
SORU 19

I- Bulantı
II- Kusma
III- Karın ağrısı ve ishal
Yukarıdakilerden hangileri sindirim yoluyla olan zehirlenme belirtilerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi kedi, köpek gibi hayvan ısırması durumunda yapılması gereken bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Yara üzerine pamuk konularak sarılması
 • Isırılan yerin kalp seviyesinin altında tutulması
 • Hafif yaralanmalarda yaranın 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanması
 • Yara üzerinde kesme, emme gibi girişimlerde bulunulması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBADBABADCBDCDCBDADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler