Türk Edebiyatı 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Öykü türünün, edebiyattaki ilk örneği aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Gogol
 • Maupassant
 • Boccacio
 • Çehov
Soru 2

Antartika’da uzun kutup gecesi güneşin ufuktan yükselmesiyle biter ve altı ay sürecek gündüz kendini gösterir. Çok geçmeden penguen sürüleri, ilerlemeye başlar. Önlerinde yürümeleri gereken yüzlerce kilometre buzlu yol vardır. Ve onlar bir adımda yalnızca 10 cm ilerleyebilir. Ama dakikada 120 adım atarlar.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Tarihî
 • Bilimsel
 • Felsefi
 • Eleştirel
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi kişisel hayatı konu alan metin türlerinden biridir?

 • Anı
 • Deneme
 • Destan
 • Fıkra
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı eserler ile göstermeye bağlı eserler arasındaki benzerliklerden biri değildir?

 • Bir olay çevresinde gelişmeleri
 • Olayların belirli bir zaman diliminde geçmesi
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin bulunması
 • Eserlerdeki olayların dekor, ışık, ses, aksesuarlar sayesinde gerçek hayatta oluyormuş gibi canlandırılmaları
Soru 5

Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başlarından geçen olayları anlatan eserlere ne ad verilir?

 • Masal
 • Öykü
 • Şiir
 • Roman
REKLAM
Soru 6

Tuhaf değil mi Semerkant bize serin geldi. Önce havaalanının oradaki bahçede oturup dinlendik. Yanımızda bir peykenin üstüne oturmuş, çay içip konuşan kadınlı erkekli Özbekler… Bizim köy kahvelerini andıran bir görünüş. Sonra oradan kalktık, otomobille şehre yollandık. İşte sıcağın ne demek olduğunu orada anladık.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?

 • Biyografi
 • Gezi yazısı
 • Masal
 • Eleştiri
Soru 7

Tahir’in martısıydı o. Surattan da anlardı kerata. Tahir keyifsizse, yanına sokulmazdı. Uzaktan gözlerdi. Pek keyifli ise gelir, sandalın arkasına konardı.
Bu parçanın başkahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sandal
 • Deniz
 • Tahir
 • Martı
Soru 8

Herhangi bir konuda ya da günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerin anlatıldığı gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?

 • Fıkra
 • Otobiyografi
 • Tiyatro
 • Roman
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sözleri bestelenen tiyatro türlerinden biridir?

 • Piyes
 • Trajedi
 • Operet
 • Dram
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi romanın ögelerinden biri değildir?

 • Olay
 • Yazar
 • Kişiler
 • Zaman 24
Soru 11

Öykü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Öyküde serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur.
 • Öyküler; olay öyküsü ve durum öyküsü olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Öyküde ana olaya yer verilir, gereksiz olay ve tasvirler bulunmaz.
 • Öyküler sahnede gösterilmek amacıyla yazılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metin türlerinden biri değildir?

 • Dram
 • Karagöz
 • Destan
 • Orta oyunu
Soru 13

Fuzulî’nin yazmış olduğu “Leyla vü Mecnun” adlı eser, konusu bakımından aşağıdakilerin hangisi içerisinde yer alır?

 • Cenk destanları mesnevisi
 • Aşk hikâyeleri mesnevisi
 • Dinî ve tasavvufi mesnevi
 • Şehrengiz mesnevisi
REKLAM
Soru 14

Başka bir yerde bulunan kimseye, bir kuruma ya da bir topluluğa bir maksadı bildirmek amacıyla yazılan yazılara ne ad verilir?

 • Anı
 • Makale
 • Hikâye
 • Mektup
Soru 15

Roman yazarı; olayları, bir gözlemci ve tanık olarak hangi kişinin ağzından anlatır?

 • Karakter
 • Üçüncü kişi
 • Birinci kişi
 • Başkişi
Soru 16

Masallarda genellikle “Bir varmış bir yokmuş.” diye başlayan bölüme ne ad verilir?

 • Gelişme
 • Dilek
 • Döşeme
 • Sonuç
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan değildir?

 • Kurtarılmış Kudüs
 • Ergenekon
 • Şehname
 • İlyada
Soru 18

“Millî Savaş Hikâyeleri” aşağıdaki yazarlarımızdan hangisine aittir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Memduh Şevket Esendal
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Refik Halit Karay
Soru 19

Pişekâr ve Kavuklu hangi tiyatro türünün başkahramanlarıdır?

 • Karagöz
 • Dram
 • Orta oyunu
 • Komedi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Yazıldığı devrin sosyal ve siyasal olaylarını yansıtır.
 • Ele alınan olayın gerçek ya da gerçeğe uygun olması gerekir.
 • Ele alınan olay etrafında pek çok küçük olay vardır.
 • Kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADABDACBDCBDBCAACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler