Türk Edebiyatı 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkler, Göktürk alfabesinden sonra aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmaya başlamıştır?

 • Arap
 • Uygur
 • Latin
 • Kiril
Soru 2

Aşağıdaki yazar → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ceyhun Atuf Kansu → Sakarya Meydan Savaşı
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca → Çakır’ın Destanı
 • Gülten Akın → Çanakkale Destanı
 • Nazım Hikmet → Kurtuluş Savaşı Destanı
Soru 3

Göllerin suyu tükendi. Toprak çatladı, yiyecek vermez oldu. Yurtlarını bırakıp göçmeye başladılar. Nihayet Beş Balıg’ın bulunduğu yere geldiler. Uygurlar burada durup beş mahalle (beş şehir) yaptılar. Adını Beş Balıg koydular. Burada yaşayıp çoğaldılar.
Bu metin aşağıdaki destanlardan hangisine aittir?

 • Göç
 • Siyempi
 • Timur
 • Köroğlu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihi araştırmacısı değildir?

 • Agâh Sırrı Levent
 • Nihat Sami Banarlı
 • Mustafa Nihat Özön
 • Yahya Kemal Beyatlı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır?

 • İlahi Komedya
 • Roland Türküsü
 • Kalavela
 • Cid
REKLAM
Soru 6

Bir ulusun meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek, geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde ele alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kronoloji
 • Sanat Tarihi
 • Edebiyat
 • Edebiyat Tarihi
Soru 7

Orhun Anıtları aşağıdakilerin hangisi tarafından okunmuştur?

 • Thomsen
 • Homeros
 • Proust
 • W. Banq
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanı değildir?

 • Göç Destanı
 • Bozkurt Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Mani Dininin Kabulü Destanı
Soru 9

İlyada ve Odysseia destanlarını aşağıdakilerden hangisi yazıya geçirmiştir?

 • Homeros
 • Enkidu
 • İskender
 • Efrâsiyâb
Soru 10

İlhanlılar döneminde tarihçi Reşidüddin tarafından yazıya geçirilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alp Er Tunga
 • Ergenekon
 • Türeyiş
 • Göç
Soru 11

“Toplum hayatında iz bırakan tarihî veya sosyal olaylar ve bu olaylar içinde üstün niteliklerle yüceltilmiş efsanevi kahramanlar rol oynar.” cümlesi aşağıdaki destan safhalarının hangisiyle ilgilidir?

 • Yayılma
 • Doğuş
 • Derleme
 • Yazıya Geçme
Soru 12

720 735 yıllarında yazılan, Türk dilinin günümüze kalan en eski ve değerli belgeleri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Divanü Lügati’tTürk
 • Göktürk Yazıtları
 • Şu Destanı
Soru 13

Koşuk hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dörtlüklerden oluşur.
 • Hece ölçüsü kullanılır.
 • Aşk ve tabiat konuları işlenir.
 • Batı kültürünün yapı taşlarındandır.
REKLAM
Soru 14

“Ateşten Gömlek” romanı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Yaşar Nabi
 • Cahit Külebi
 • Halide Edip Adıvar
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından biri değildir?

 • Yaratılış
 • Alp Er Tunga
 • Atilla
 • Manas
Soru 16

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi edebiyat tarihinin ilgi alanı içinde yer almaz?

 • Tarih
 • Biyoloji
 • Felsefe
 • Bibliyografya
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisi savların özelliklerinden biri değildir?

 • Kimileri ölçülü ve uyaklı söylenmiştir.
 • Türklerin hayat anlayışları hakkında ipucu verir.
 • Kim tarafından söylendiği bellidir.
 • Anahtar sözcükler, daha geniş anlamda yani mecazlı olarak kullanılmıştır.
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisi “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” içinde yer almaz?

 • Divan edebiyatı
 • Fecri Âtî Edebiyatı
 • Serveti Fünûn edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “sagu”nun özelliğidir?

 • İslami Dönem Türk Edebiyatı içinde değerlendirilir.
 • Ulusların kahramanlıklarını ele alan manzum eserdir.
 • Yazılı edebiyat ürünüdür.
 • Ağıt ve yas şiiridir.
Soru 20

İÖ 3000’lerde Mezopotamya’da doğduğu bilinen en eski destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gılgamış
 • Göç
 • Atilla
 • Türeyiş
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADADABABBCDCDBCADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler