GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 5 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde oynanan ilk tiyatro eseridir?

 • A) Vatan yahut Silistre
 • B) Afife Anjelik
 • C) Şair Evlenmesi
 • D) Macera-yı Aşk
SORU 2

Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi kavramlar edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir?

 • A) Servet-i Fünun
 • B) Cumhuriyet
 • C) Tanzimat
 • D) Fecr-i Ati
SORU 3

“Şiir ve İnşa” isimli makale aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?

 • A) Şinasi
 • B) Ziya Paşa
 • C) Namık Kemal
 • D) Nabizade Nazım
SORU 4

“Ateş-pare, Şerare, Füruzan ve Demdeme” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • A) Ahmet Mithat Efendi
 • B) Yusuf Kâmil Paşa
 • C) Agâh Efendi
 • D) Muallim Naci
SORU 5

Tanzimat Edebiyatı tiyatrosunda komedilerde tercih edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Romantizm
 • B) Klasizm
 • C) Realizm
 • D) Sembolizm
SORU 6

Türk edebiyatındaki ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

 • A) Ahmet Mithat Efendi
 • B) Namık Kemal
 • C) Ziya Paşa
 • D) Şinasi
SORU 7

Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

 • A) 1839 - 1860
 • B) 1860 - 1876
 • C) 1878 - 1895
 • D) 1895 - 1908
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki ilk realist romandır?

 • A) İntibah
 • B) Cezmi
 • C) Araba Sevdası
 • D) Küçük Şeyler 25
SORU 9

Türk edebiyatındaki ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tasviri Efkar
 • B) Takvimi Vakayi
 • C) Tercümanı Ahval
 • D) Ceridei Havadis
SORU 10

Namık Kemal tarafından yazılmış bir şiirdir.
• Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki problemleri ele almaktadır.
• Ölen bir kişinin arkasından, onun kahramanlıklarının ve yiğitliklerinin anlatıldığı nazım biçimi ile yazılmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki şiirlerin hangisine aittir?

 • A) Harabat
 • B) Zafername
 • C) Terkib-i Bent
 • D) Vatan Mersiyesi
SORU 11

Yusuf Kâmil Paşa tarafından Türkçeye çevrilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Robenson Crusoe
 • B) Sefiller Hülasası
 • C) Monte Kristo
 • D) Telemaque
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?

 • A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • B) Renan Müdafaanamesi
 • C) Vatan yahut Silistre
 • D) Tahrib-i Harabat
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Samipaşazade Sezai’ye ait bir romandır?

 • A) Araba Sevdası
 • B) İntibah
 • C) Sergüzeşt
 • D) Zehra
SORU 14

“Makber” isimli şiirin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Recaizade Mahmut Ekrem
 • B) Abdülhak Hamit Tarhan
 • C) Namık Kemal
 • D) Şinasi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem sanatçılarından değildir?

 • A) Nabizade Nazım
 • B) Şemsettin Sami
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem
 • D) Yusuf Kâmil Paşa
SORU 16

İlk mizahi gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Diyojen
 • B) Afife Anjelik
 • C) Şair Evlenmesi
 • D) Ceride-i Havadis
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem şairlerinden biri değildir?

 • A) Recaizade Mahmut Ekrem
 • B) Ahmet Mithat Efendi
 • C) Namık Kemal
 • D) Ziya Paşa
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönemine ait bir özelliktir?

 • A) Vatan, millet, özgürlük gibi konularda halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.
 • B) Toplumsal temalar yerine bireysel temalar tercih edilmiştir.
 • C) Türk edebiyatında gazetecilik bu dönemde gelişmiştir.
 • D) Edebiyat tarihi ile ilgili ilk çalışmalar yapılmıştır.
SORU 19

“Tercümanı Ahval Mukaddimesi” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Roman
 • B) Hikâye
 • C) Makale
 • D) Tiyatro
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı tiyatro eseridir?

 • A) Zemzeme
 • B) Nijat Ekrem
 • C) Afife Anjelik
 • D) Takdir-i Elhan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBDACCDDACBDAABCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?