Türk Edebiyatı 5 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde oynanan ilk tiyatro eseridir?

 • Vatan yahut Silistre
 • Afife Anjelik
 • Şair Evlenmesi
 • Macera-yı Aşk
Soru 2

Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi kavramlar edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir?

 • Servet-i Fünun
 • Cumhuriyet
 • Tanzimat
 • Fecr-i Ati
Soru 3

“Şiir ve İnşa” isimli makale aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Nabizade Nazım
Soru 4

“Ateş-pare, Şerare, Füruzan ve Demdeme” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Yusuf Kâmil Paşa
 • Agâh Efendi
 • Muallim Naci
Soru 5

Tanzimat Edebiyatı tiyatrosunda komedilerde tercih edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romantizm
 • Klasizm
 • Realizm
 • Sembolizm
REKLAM
Soru 6

Türk edebiyatındaki ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
 • Şinasi
Soru 7

Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

 • 1839 - 1860
 • 1860 - 1876
 • 1878 - 1895
 • 1895 - 1908
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki ilk realist romandır?

 • İntibah
 • Cezmi
 • Araba Sevdası
 • Küçük Şeyler 25
Soru 9

Türk edebiyatındaki ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasviri Efkar
 • Takvimi Vakayi
 • Tercümanı Ahval
 • Ceridei Havadis
Soru 10

Namık Kemal tarafından yazılmış bir şiirdir.
• Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki problemleri ele almaktadır.
• Ölen bir kişinin arkasından, onun kahramanlıklarının ve yiğitliklerinin anlatıldığı nazım biçimi ile yazılmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki şiirlerin hangisine aittir?

 • Harabat
 • Zafername
 • Terkib-i Bent
 • Vatan Mersiyesi
Soru 11

Yusuf Kâmil Paşa tarafından Türkçeye çevrilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Robenson Crusoe
 • Sefiller Hülasası
 • Monte Kristo
 • Telemaque
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?

 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Renan Müdafaanamesi
 • Vatan yahut Silistre
 • Tahrib-i Harabat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Samipaşazade Sezai’ye ait bir romandır?

 • Araba Sevdası
 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Zehra
REKLAM
Soru 14

“Makber” isimli şiirin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Namık Kemal
 • Şinasi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem sanatçılarından değildir?

 • Nabizade Nazım
 • Şemsettin Sami
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Yusuf Kâmil Paşa
Soru 16

İlk mizahi gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Diyojen
 • Afife Anjelik
 • Şair Evlenmesi
 • Ceride-i Havadis
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem şairlerinden biri değildir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönemine ait bir özelliktir?

 • Vatan, millet, özgürlük gibi konularda halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.
 • Toplumsal temalar yerine bireysel temalar tercih edilmiştir.
 • Türk edebiyatında gazetecilik bu dönemde gelişmiştir.
 • Edebiyat tarihi ile ilgili ilk çalışmalar yapılmıştır.
Soru 19

“Tercümanı Ahval Mukaddimesi” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Makale
 • Tiyatro
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı tiyatro eseridir?

 • Zemzeme
 • Nijat Ekrem
 • Afife Anjelik
 • Takdir-i Elhan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBDACCDDACBDAABCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler