Türk Edebiyatı 6 – Test 2 2014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’a ait bir eser değildir?

 • Vurun Kahpeye
 • Ateşten Gömlek
 • Sinekli Bakkal
 • Son Emel
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Fecri Ati Topluluğu sanatçılarından biri değildir?

 • Ahmet Samim
 • Mehmet Rauf
 • Tahsin Nahit
 • Celal Sahir
SORU 3

“Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak” adlı eser, aşağıdaki yazarların hangisine aittir?

 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Tevfik Fikret
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu 29
SORU 4

20 . yüzyıl yazarlarımızdandır. Yazı hayatına, Fecri Ati Topluluğunda romantik, realist hikâyeler ve mensur şiir yazarak başladı. Daha sonra deneme, makale, roman, anı türlerinde eserler verdi. Özellikle Tanzimat’tan bu yana geçirdiğimiz siyasal ve sosyal olayları, kuşaklar arasındaki çatışmayı, sosyal değişimleri ve anlayış farklılıklarındaki bunalımları işledi. “Bir Serencam, Yaban, Ankara, Hüküm Gecesi” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
SORU 5

Aruzu, halkın konuşma diline başarıyla uyguladı. Şiirlerini “Hayal ile yoktur benim alışverişim, her ne söylemişsem görüp de söylemişim.” anlayışı içinde yazdı. Yedi kitaptan oluşan şiirlerini “Safahat” adlı bir kitapta topladı.
Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip hareketi
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halit Fahri Ozansoy
SORU R
SORU 6

“Kapalılığı sağlamak için mecazlardan ve sembollerden yararlanılan bu akımın öncüleri Paul Verlaine ve Baudelaire’dir.” cümlesinde tanıtılan akım, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Romantizm
SORU 7

Edebiyatımızın ünlü öykücülerindendir. On yıl kadar süren kısa yazı hayatında yüz yirmiden fazla öykü, iki roman ve makaleler yazdı. Öykülerinin konularını günlük yaşamdaki olaylardan, çocukluk anılarından, tarihten ve folklordan aldı. Ulusal edebiyatın, ulusal bir dilden doğacağını savunarak yazılarında, yalın bir dil kullandı. “Bomba, Yüksek Ökçeler, Falaka, Yalnız Efe” eserlerinden bazılarıdır.
Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Memduh Şevket Esendal
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Ali Ekrem Bolayır’a ait bir eser değildir?

 • Körebe
 • Kırmızı Fesler
 • Ruhı Kemal
 • Ordunun Defteri
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Tahsin Nahit’e ait bir tiyatro eseridir?

 • Kırlar ve Denizler
 • Sisler ve Hisler
 • Hicranlar
 • Rûhı Bîkayd
SORU 10

Eserlerinde aşk konusunu işlemiştir. Edebiyatı Cedide’nin en önemli romancılarındandır. En önemli eseri edebiyatımızda ilk psikolojik roman olan “Eylül”dür.
Bu metinde tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tahsin Nahit
 • Fuat Köprülü
 • Hüseyin Cahit
 • Mehmet Rauf
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “Millî Edebiyat Dönemi”nin genel özelliklerinden biri değildir?

 • Konuşma dilinin şiire yerleşmesi gerektiği vurgulanır.
 • Hikâye ve romanlarda olayların geçtiği yer sadece İstanbul’dur.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Dilde sadelik esastır.
SORU 12

“Aşk-ı Memnu” adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Halide Edip Adıvar
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Yahya Kemal Beyatlı
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati Topluluğunun amaçlarından biri değildir?

 • Topluluk üyelerinin eserlerinden oluşan bir kütüphane kurmak
 • Dilin, edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
 • Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı, edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
 • Millî kaynaklara yönelerek halkın sorunlarını dile getirmek
SORU 14

Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlanan, Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun Edebiyatının üç önemli isminden biri ve “Avrupa Mektupları” isimli eserin de sahibi olan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Cenap Şahabettin
 • Halide Edip Adıvar
 • Muallim Naci
SORU 15

Servet-i Fünun Edebiyatında dönemin siyasal baskıları nedeniyle gelişmemiş olan tür, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Şiir 30
SORU 16

Fecr-i Ati Topluluğunun “Kuruluş Bildirisi”nin Türk edebiyatı içerisindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk edebiyatındaki ilk bildiridir.
 • Aydın kimselere seslenildiği için ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Parça güzelliği yerine bütün güzelliği ön plana çıkmıştır.
 • Konuşma dilinde hiç bulunmayan sözcükler tercih edilmiştir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

 • Göze göre kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 • Fransız edebiyatından sone ve terzarima gibi nazım biçimleri alınmıştır.
 • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisinde kalınmıştır.
SORU R
SORU 18

19 . yüzyılda deneysel bilimlerin gelişmesiyle oluşan (…), insanın ve toplumların hayatının bütün oluş çizgilerini nedenleriyle görmek, göstermek isteyen; yani gerçeği olduğu gibi anlatmayı amaç edinen bir akımdır.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • Parnasizm
 • Realizm
 • Romantizm
 • Sembolizm
SORU 19

Tevfik Fikret’in sade bir dille çocuklar için yazdığı kitap, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rübab-ı Şikeste
 • Rubabın Cevabı
 • Hâluk’un Defteri
 • Şermin
SORU 20

Avrupa’nın bilim ve teknolojisinin yanında yaşama tarzının da Osmanlı halkı tarafından benimsenmesi gerektiğini ileri süren görüş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBADBCAACDBCDBCAABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 2

Açık lise Test çöz 2014 Türk Edebiyatı 6 testimiz 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mayıs - 01 haziran 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 6 2014 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 10 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %60. Sınava katılan 10 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 16.67 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler