GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 7 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayımlanmıştır?

 • Takvim-i Vakayi
 • Ceride-i Havadis
 • Tercüman-ı Ahval
 • İrade-i Millîye
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden biri değildir?

 • Yalın bir dil kullanmak
 • Günlük konuları ele almak
 • Süsten uzak bir anlatımı tercih etmek
 • Ölçülü, uyaklı bir şiir dili oluşturmak
SORU 3

Aşağıdaki yazarlardan hangisi hem hikâye hem tiyatro türlerinde eser vermiştir?

 • Nurullah Ataç
 • Salah Birsel
 • Nermi Uygur
 • Haldun Taner
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarından biridir?

 • Seyir Defteri (Nedim Gürsel)
 • Gide Gide (Fikret Otyam)
 • Anadolu’da (Nahit Sırrı Örik)
 • Bu Diyar Baştan Başa (Yaşar Kemal)
SORU 5

Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuz Atay - Yusuf Atılgan
 • Yaşar Kemal - Kemal Tahir
 • Orhan Pamuk - Attila İlhan
 • Peyami Safa - Ahmet Hamdi Tanpınar
SORU 6

Deneme türünün öncüsü ve temsilcisi olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Montaigne
 • Albert Camus
 • T.S. Eliot
 • Bacon
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’in eserlerinden biri değildir?

 • Kardeş Payı
 • İspinozlar
 • Evcilik Oyunu
 • Bekçi Murtaza
SORU 8

Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Ulukışla yoluyla Kayseri’ye gidişinin izlenimlerinden oluşan, memleketçi şiirin örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olvido
 • Han Duvarları
 • Deniz Hasreti
 • Otuz Beş Yaş Şiiri
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirin temsilcilerinden biri değildir?

 • Rıfat Ilgaz
 • Arif Damar
 • Ahmet Arif
 • Oktay Rifat
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türlerinden biri değildir?

 • Günü gününe alınmış notlara dayanan gezi yazıları
 • Mektup biçiminde yazılan gezi yazıları
 • Tarihî olayları aydınlatan gezi yazıları
 • Bir ülkeyi nesnel ve derinlemesine tanıtan gezi yazıları
SORU 11

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet
 • Çakır’ın Destanı Cahit Külebi
 • Sakarya Meydan Savaşı Gülten Akın
 • Berlin Üçlemesi Melih Cevdet Anday
SORU 12

Bir kimsenin kendi başından geçenleri veya tanık olduğu olayları anlattığı yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hikâye
 • Anı
 • Makale
 • Deneme
SORU 13

“Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro oyunu aşağıdaki yazarların hangisine aittir?

 • Tedavinin önemine
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Musahipzade Celâl
 • Necip Fazıl Kısakürek
SORU 14

“Çok partili döneme geçişi izleyen yıllarda ve 1950’lerde yazarlar daha çok köye yöneldiler. Bu yazarlardan biri de köy notlarını topladığı “Bizim Köy” adlı eseri kaleme alan (…)’dır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Yusuf Atılgan
 • Mahmut Makal
 • Abdülhak Şinasi Hisar
 • Memduh Şevket Esendal
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” şairlerinden biridir?

 • İlhan Berk
 • Orhan Veli Kanık
 • Ziya Osman Saba
 • Ahmet Muhip Dıranas
SORU 16

“Alemdağ’da Var Bir Yılan” adlı öykü kitabı, aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Abdülhak Şinasi Hisar
SORU 17

İçe dönük bir kişiliğe sahip olan şair, şiirlerinde büyük şehrin içinde kaybolmuş insanın kırık, karanlık, karmaşık duygularını yansıttı. “Kitaplarda Ölmek” isimli şiirin sahibi olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Asaf Halet Çelebi
 • Behçet Necatigil
 • Necati Cumalı 29
SORU 18

“Halikarnas Balıkçısı” takma adıyla hikâye ve romanlar yazmış olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarık Buğra
 • Haldun Taner
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı
SORU 19

2006 yılında “Nobel Edebiyat Ödülü”nü kazanan Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adile Ayda
 • Nermi Uygur
 • Orhan Pamuk
 • Peyami Safa
SORU 20

Reşat Nuri Güntekin’in gezi yazısı türündeki eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anadolu Notları
 • Bir Bulut Kaynıyor
 • Pasifik Kıyılarında
 • Frankfurt Seyahatnamesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDABACBDCABDBABCDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler