Türk Edebiyatı 8 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı (onu) yad ellere açıcı olma

(Karacaoğlan)
Bu halk şiirinin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağıt
 • Öğüt
 • Taşlama
 • Koçaklama
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Memduh Şevket Esendal
Soru 3

“Kara Kitap” aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Fakir Baykurt
 • Orhan Pamuk
 • Oğuz Atay
 • Enis Batur
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Âşık Veysel’in kullandığı temalardan biri değildir?

 • Aşk
 • Tabiat
 • Hasret
 • Yabancılaşma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biridir?

 • Bireyci bir şiir anlayışına sahip olmak
 • Yaşama sevincini ve yaşama hakkını işlemek
 • Gülmeceden ve şaşırtmacadan yararlanmak
 • Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dil geliştirmek
REKLAM
Soru 6

Kitabe-i Seng-i Mezar
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı Allah’ın adını,
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

Bu şiirin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halide Nusret Zorlutuna
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Orhan Veli Kanık
 • Zeki Ömer Defne
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatında söyleyeni bilinmeyen şiir türüdür?

 • Mâni
 • Koşma
 • Semai
 • Divan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Kuyucaklı Yusuf” adlı eserin yazarıdır?

 • Mehmet Günsür
 • Sabahattin Âli
 • Ayfer Tuna
 • Nazlı Eray
Soru 9

Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leyla vü Mecnun → Fuzuli
 • Hüsn ü Aşk → Şeyh Galip
 • Harname → Nabi
 • Garibname → Âşık Paşa
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde insan, doğa güzelliklerini dile getirmek, övmek amacıyla söylenmiş şiirlere verilen addır?

 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Güzelleme
 • Nasihat
Soru 11

1940 sonrası Türk şiirinde, halk şiirinden yola çıkarak yeni şiire varan şair, gününün akımlarına bağlı kalmadan kendi şiirini geliştirdi. “Tokat’a Doğru” isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhan Berk
 • Cahit Külebi
 • Edip Cansever
 • Orhan Veli Kanık
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yusuf Atılgan tarafından yazılmıştır?

 • Anayurt Oteli
 • Tutunamayanlar
 • Havada Bulut
 • Yeni Hayat 30
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen yeni şiirin temsilcilerinden biri değildir?

 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Behçet Necatigil
 • Asaf Halet Çelebi
 • Mehmet Âkif Ersoy
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiirinin özelliklerinden biri değildir?

 • Şiirin düz yazıya yaklaştırılması
 • Şehirli kimliğinin ön planda olması
 • Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilmesi
 • Millî Edebiyat akımının etkisiyle sadece hece ölçüsünün kullanılması
Soru 15

“Kuva-yı Milliye Destanı” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi eserlerle hayata ve topluma geniş ve gerçekçi bir açıdan bakan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turgut Uyar
 • Kemalettin Kamu
 • Tedavinin önemine
 • Edip Cansever
Soru 16

“Olvido” isimli şiir aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

 • Garip hareketi
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Bedri Rahmi Eyüpoğlu
 • Melih Cevdet Anday
Soru 17

“Bir İlkbahar Hikâyesi” isimli eser aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Muzaffer Buyrukçu
 • Necati Cumalı
 • Ayla Kutlu
Soru 18

“Halk şiirinde genellikle (…) uyak kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yere Türk halk şiirinin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Zengin
 • Tunç
 • tam
 • Yarım
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında yetişen halk şairlerinden biridir?

 • Murat Çobanoğlu
 • Şeref Taşlıova
 • Ali İzzet Konyalı
 • Halil Karabulut
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Nabizade Nazım’ın gerçekçi edebiyata örnek olarak yazdığı eseridir?

 • Karabibik
 • Küçük Paşa
 • Mahalle Kahvesi
 • Memleket Hikâyeleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBDACABCCBADDCBADCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler