GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Halk Fırkası, cumhuriyetin ilanından sonra, aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

 • A) Cumhuriyet Halk Fırkası
 • B) Demokratik Halk Partisi
 • C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • D) Sosyal Demokrat Halkçı Parti
SORU 2

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk hükûmeti, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

 • A) Refet Bele
 • B) Fethi Okyar
 • C) İsmet İnönü
 • D) Fevzi Çakmak
SORU 3

Yeni Türk harfleri olarak kabul edilen Latin Alfabesini halka öğretmek amacıyla Türkiye genelinde açılan eğitim kurumları, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Köy Enstitüleri
 • B) Türk Dil Kurumu
 • C) Millet Mektepleri
 • D) Hıfzıssıhha Enstitüleri
SORU 4

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini yıkmaya yönelik çıkarılan ikinci isyan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Koçkiri İsyanı
 • B) Menemen Olayı
 • C) Şeyh Sait İsyanı
 • D) Çerkez Ethem Ayaklanması
SORU 5

“Ulusal Ekonomi İlkesi”, aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir?

 • A) Sivas Kongresi’nde
 • B) Erzurum Kongresi’nde
 • C) Amasya Görüşmelerinde
 • D) İzmir İktisat Kongresi’nde
SORU 6

Atatürk’ün, aşağıdaki inkılaplarından hangisi;
• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak,
• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmak
amacıyla yapılmıştır?

 • A) Türk Dil Kurumunun kurulması
 • B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • C) Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
SORU 7

Aşağıdaki kanunlardan hangisi, mevcut endüstri kurumlarını korumak ve yenilerinin kurulmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır?

 • A) Soyadı Kanunu
 • B) Kabotaj Kanunu
 • C) Türk Medeni Kanunu
 • D) Teşviki Sanayi Kanunu
SORU 8

Musiki Muallim Mektebine hangi yıl opera ve tiyatro bölümleri eklenerek, Ankara Devlet Konservatuarına dönüştürülmüştür?

 • A) 1941
 • B) 1936
 • C) 1929
 • D) 1923 12
SORU 9

Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilen Kabotaj Kanunu’yla, aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

 • A) Tarıma dayalı ekonominin geliştirilmesi
 • B) Bazı unvan ve lakapların kullanılmasının yasaklanması
 • C) Ekonomik hayatta kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi
 • D) Türk kara sularında yalnızca Türk gemilerinin yolcu ve yük taşıması
SORU 10

14 Haziran 1839 tarihi ülkemizde, aşağıdakilerden hangisinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmektedir?

 • A) Polisin
 • B) Donanmanın
 • C) Jandarmanın
 • D) Kara Kuvvetlerinin
SORU 11

“Abdurrahman Melek kimdir?” sorusunun doğru cevabı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Atatürk’ün vefat ettiği gün görevde olan TBMM Başkanıdır.
 • B) Atatürk’ün hastalığına teşhis koyan doktordur.
 • C) Hatay Cumhuriyeti’nin devlet başkanıdır.
 • D) Hatay Cumhuriyeti’nin başbakanıdır.
SORU 12

Farklı inanç ve düşüncelere saygılı oluş, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşır?

 • A) Laiklik
 • B) Devletçilik
 • C) İnkılapçılık
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 13

• Balkan Antantı
• Sadabat Paktı
Türkiye, yukarıdaki antlaşmaları imzalamakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • A) Hatay sorununu çözmeyi
 • B) Bölgesel barışı sağlamayı
 • C) Osmanlı borçlarını ödemeyi
 • D) Boğazlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin şartlarından biridir?

 • A) İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi’nde Türk askeri bulunmayacak.
 • B) Boğazların deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından düzenlenecek.
 • C) Rusya ile Batılı devletlerden biri arasında savaş olacak olursa, Rusya ile savaşan devletin donanmasına Boğazlar kapatılacak, fakat Rus donanması kısıtlama olmaksızın geçebilecek.
 • D) Ticari gemiler barış zamanında, gece ve gündüz, bayrağı ve yükü ne olursa olsun sağlık denetimi hariç hiçbir işlem olmaksızın Boğazlar’dan geçiş ve gidiş geliş özgürlüğünden yararlanabilecek.
SORU 15

“_________, bir toplumun köhneleşmiş kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.”
Verilen cümledeki boşluğa, aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?

 • A) Islahat
 • B) İhtilal
 • C) İnkılap
 • D) Tedrisat
SORU 16

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, anayasamızda, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” şeklinde ifadesini bulmuştur.
Bu bilgiye göre Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Birleştirici olduğu
 • B) Millî birliği sağladığı
 • C) Zümre üstünlüğüne önem verdiği
 • D) Millet fertlerini birbirine bağladığı
SORU 17

Mustafa Kemal Atatürk, hazırlamış olduğu vasiyetinde servetinin önemli bir kısmını, aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakmıştır?

 • A) Ziraat Bankasına
 • B) Çocuk Esirgeme Kurumuna
 • C) Ankara Dil ve TarihCoğrafya Fakültesine
 • D) Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumuna
SORU 18

I - Mihver Devletleri’ni “Almanya İtalya ve Japonya” oluşturmuştur.
II - Birleşmiş Milletler Örgütü, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.
III - ABD, II. Dünya Savaşı’nın başında tarafsız olduğunu ilan etmiştir.
IV - Winston Churchill, İngiliz devlet adamı ve yazarıdır.

Verilen bilgi cümlelerinin doğru “D” veya yanlış “Y” olarak gruplandırılması, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?

I -- > II -- > III -- > IV

 • A) D -- > D -- > Y -- > Y
 • B) D -- > Y -- > D -- > D
 • C) y -- > Y -- > D -- > D
 • D) Y -- > D -- > Y -- > Y
SORU 19

II. Dünya Savaşı’nın başlarında Türkiye’nin izlediği tutum için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Tarafsız kalmıştır.
 • B) Müttefik Devletleri’ne katılmıştır.
 • C) Rusya’yla iş birliği içinde olmuştur.
 • D) Mihver Devletleri’nin yanında yer almıştır.
SORU 20

21 Temmuz 1946 gününün Türk siyasi tarihi açısından önemi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türkiye’de ilk çok partili seçimler yapıldı.
 • B) Türk siyasi partilerinden biri olan Demokrat Parti kuruldu.
 • C) Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükûmetini kurdu.
 • D) İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci cumhurbaşkanı oldu.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCBDADBDCDABDCCDBAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?