Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Halk Fırkası, cumhuriyetin ilanından sonra, aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

 • Cumhuriyet Halk Fırkası
 • Demokratik Halk Partisi
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Sosyal Demokrat Halkçı Parti
Soru 2

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk hükûmeti, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

 • Refet Bele
 • Fethi Okyar
 • İsmet İnönü
 • Fevzi Çakmak
Soru 3

Yeni Türk harfleri olarak kabul edilen Latin Alfabesini halka öğretmek amacıyla Türkiye genelinde açılan eğitim kurumları, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Köy Enstitüleri
 • Türk Dil Kurumu
 • Millet Mektepleri
 • Hıfzıssıhha Enstitüleri
Soru 4

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini yıkmaya yönelik çıkarılan ikinci isyan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koçkiri İsyanı
 • Menemen Olayı
 • Şeyh Sait İsyanı
 • Çerkez Ethem Ayaklanması
Soru 5

“Ulusal Ekonomi İlkesi”, aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir?

 • Sivas Kongresi’nde
 • Erzurum Kongresi’nde
 • Amasya Görüşmelerinde
 • İzmir İktisat Kongresi’nde
REKLAM
Soru 6

Atatürk’ün, aşağıdaki inkılaplarından hangisi;
• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak,
• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmak
amacıyla yapılmıştır?

 • Türk Dil Kurumunun kurulması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Soru 7

Aşağıdaki kanunlardan hangisi, mevcut endüstri kurumlarını korumak ve yenilerinin kurulmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır?

 • Soyadı Kanunu
 • Kabotaj Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
 • Teşviki Sanayi Kanunu
Soru 8

Musiki Muallim Mektebine hangi yıl opera ve tiyatro bölümleri eklenerek, Ankara Devlet Konservatuarına dönüştürülmüştür?

 • 1941
 • 1936
 • 1929
 • 1923 12
Soru 9

Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilen Kabotaj Kanunu’yla, aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

 • Tarıma dayalı ekonominin geliştirilmesi
 • Bazı unvan ve lakapların kullanılmasının yasaklanması
 • Ekonomik hayatta kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi
 • Türk kara sularında yalnızca Türk gemilerinin yolcu ve yük taşıması
Soru 10

14 Haziran 1839 tarihi ülkemizde, aşağıdakilerden hangisinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmektedir?

 • Polisin
 • Donanmanın
 • Jandarmanın
 • Kara Kuvvetlerinin
Soru 11

“Abdurrahman Melek kimdir?” sorusunun doğru cevabı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atatürk’ün vefat ettiği gün görevde olan TBMM Başkanıdır.
 • Atatürk’ün hastalığına teşhis koyan doktordur.
 • Hatay Cumhuriyeti’nin devlet başkanıdır.
 • Hatay Cumhuriyeti’nin başbakanıdır.
Soru 12

Farklı inanç ve düşüncelere saygılı oluş, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşır?

 • Laiklik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
 • Cumhuriyetçilik
Soru 13

• Balkan Antantı
• Sadabat Paktı
Türkiye, yukarıdaki antlaşmaları imzalamakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • Hatay sorununu çözmeyi
 • Bölgesel barışı sağlamayı
 • Osmanlı borçlarını ödemeyi
 • Boğazlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin şartlarından biridir?

 • İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi’nde Türk askeri bulunmayacak.
 • Boğazların deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından düzenlenecek.
 • Rusya ile Batılı devletlerden biri arasında savaş olacak olursa, Rusya ile savaşan devletin donanmasına Boğazlar kapatılacak, fakat Rus donanması kısıtlama olmaksızın geçebilecek.
 • Ticari gemiler barış zamanında, gece ve gündüz, bayrağı ve yükü ne olursa olsun sağlık denetimi hariç hiçbir işlem olmaksızın Boğazlar’dan geçiş ve gidiş geliş özgürlüğünden yararlanabilecek.
Soru 15

“_________, bir toplumun köhneleşmiş kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.”
Verilen cümledeki boşluğa, aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?

 • Islahat
 • İhtilal
 • İnkılap
 • Tedrisat
Soru 16

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, anayasamızda, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” şeklinde ifadesini bulmuştur.
Bu bilgiye göre Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Birleştirici olduğu
 • Millî birliği sağladığı
 • Zümre üstünlüğüne önem verdiği
 • Millet fertlerini birbirine bağladığı
Soru 17

Mustafa Kemal Atatürk, hazırlamış olduğu vasiyetinde servetinin önemli bir kısmını, aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakmıştır?

 • Ziraat Bankasına
 • Çocuk Esirgeme Kurumuna
 • Ankara Dil ve TarihCoğrafya Fakültesine
 • Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumuna
Soru 18

I - Mihver Devletleri’ni “Almanya İtalya ve Japonya” oluşturmuştur.
II - Birleşmiş Milletler Örgütü, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.
III - ABD, II. Dünya Savaşı’nın başında tarafsız olduğunu ilan etmiştir.
IV - Winston Churchill, İngiliz devlet adamı ve yazarıdır.

Verilen bilgi cümlelerinin doğru “D” veya yanlış “Y” olarak gruplandırılması, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?

I -- > II -- > III -- > IV

 • D -- > D -- > Y -- > Y
 • D -- > Y -- > D -- > D
 • y -- > Y -- > D -- > D
 • Y -- > D -- > Y -- > Y
Soru 19

II. Dünya Savaşı’nın başlarında Türkiye’nin izlediği tutum için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tarafsız kalmıştır.
 • Müttefik Devletleri’ne katılmıştır.
 • Rusya’yla iş birliği içinde olmuştur.
 • Mihver Devletleri’nin yanında yer almıştır.
Soru 20

21 Temmuz 1946 gününün Türk siyasi tarihi açısından önemi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’de ilk çok partili seçimler yapıldı.
 • Türk siyasi partilerinden biri olan Demokrat Parti kuruldu.
 • Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükûmetini kurdu.
 • İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci cumhurbaşkanı oldu.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCBDADBDCDABDCCDBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?