GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

MÖ 4 . yüzyılda canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aristo
 • B) Linneaus
 • C) John Ray
 • D) Friedrich Miescher
SORU 2

I. Felis leo
II. Crocus sativus
III. Canis familiaris
IV. Crocus abantensis
Yukarıda latince isimleri verilen canlılardan hangileri aynı cinste yer alır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 3

Bazı bakterilerin yüzeylere tutunmasında etkili olan, kamçıya göre daha ince ve kısa yapıdaki uzantılara ne ad verilir?

 • A) Pilus
 • B) Mezozom
 • C) Endospor
 • D) Hücre duvarı
SORU 4

I. Radyasyon
II. Toksik madde
III. Yüksek sıcaklık
Bakterilerdeki endospor yukarıda verilen etkenlerden hangilerine direnç sağlar?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Besinlerini ölü organizmaları ve canlı atıklarını ayrıştırarak karşılayan bakteriler hangi grupta yer alır?

 • A) Parazit
 • B) Saprofit
 • C) Fotoototrof
 • D) Kemoototrof
SORU 6

I. Tuz gölleri
II. Volkan ağızları
III. Jeotermal su kaynakları
Arkeler yukarıda verilen ortamların hangilerinde yaşayabilirler?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde yer almaz?

 • A) Bakteriler
 • B) Kamçılılar
 • C) Kirpikliler
 • D) Sporlular
SORU 8

Yaptıkları fermantasyonla bira ve şarap üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küf mantarı
 • B) Maya mantarı
 • C) Ağaç mantarı
 • D) Şapkalı mantarlar
SORU 9

Ciğer otları ve karayosunları hangi bitki grubunda incelenir?

 • A) Damarsız tohumsuz bitkiler
 • B) Damarlı tohumsuz bitkiler
 • C) Damarlı tohumlu bitkiler
 • D) Açık tohumlu bitkiler
SORU 10

I. Saçak kök bulundurma
II. İletim demetlerinin gövde içinde dağınık bulunması
III. Gövdede enine büyümeyi sağlayan büyüme dokusunun bulunması
Verilenlerden hangileri tek çenekli bitkilere ait özelliklerdir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Hayvanlarda sırtta yer alan, sinir kordonunu çevreleyen ve vücuda destek sağlayan kemiklerden oluşmuş yapıya ne ad verilir?

 • A) Por
 • B) Omurga
 • C) Bilateral simetri
 • D) İskelet iğneleri
SORU 12

Hayat döngülerinde polip ve medüz olmak üzere iki evre bulunan, hidra ve mercan gibi örneklere sahip olan canlı grubu hangisidir?

 • A) Süngerler
 • B) Yumuşakçalar
 • C) Solucanlar
 • D) Sölenterler
SORU 13

• Çoğu denizlerde yaşar.
• Vücutları ışınsal simetriye sahiptir.
• Vücutlarının alt kısmında tüp ayakları bulunur.
Verilen özellikler aşağıdaki canlıların hangisinde bulunur?

 • A) Örümcek
 • B) Deniz anası
 • C) Deniz yıldızı
 • D) Halkalı solucan
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kemikli balıklardandır?

 • A) Vatoz
 • B) Tırpana
 • C) Alabalık
 • D) Köpek balığı
SORU 15

Aşağıdaki canlılardan hangisi plasentalı memelilerdendir?

 • A) Balina
 • B) Ornitorenk
 • C) Koala
 • D) Baykuş
SORU 16

Bir ekosistem hiçbir sorun yaratmayacak şekilde işlevini yerine getiriyorsa, bu ekosistem için ne söylenebilir?

 • A) Önce küçülür, sonra büyür.
 • B) Küçülür.
 • C) Büyür.
 • D) Dengededir.
SORU 17

Normal şartlarda havadaki oksijen oranı % kaçtır?

 • A) 1
 • B) 21
 • C) 42
 • D) 78
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, atmosferde yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak, dünyanın sıcaklığını koruyan bileşiklerden biri değildir?

 • A) Metan
 • B) Azot oksit
 • C) Alüminyum oksitleri
 • D) Kloroflorokarbon
SORU 19

Metabolizmada kullanılmayan kimyasal maddeler, besin zincirinde canlıdan canlıya aktarıldığında, zincirin son halkasına doğru miktarı artar. Bu duruma ne ad verilir?

 • A) Ötrofikasyon
 • B) Ozon kirliliği
 • C) Biyolojik birikim
 • D) Karbon ayak izi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, ses kirliliğinin insan üzerinde oluşturduğu davranış bozukluklarındandır?

 • A) Yüksek kan basıncı
 • B) Solunum hızlanması
 • C) Adale gerilmesi
 • D) Ani parlamalar ve öfkeye hakim olamama
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACADBDABABBDCCADBCCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?