GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözleme örnektir?

 • A) Evimiz markete on adım mesafede
 • B) Bir çuval patates yaklaşık 50 kg gelmekte
 • C) Salondaki eşyalarımızın tümü açık mavi renkte
 • D) Eve aldığımız kanepenin uzunluğu iki metre
SORU 2

Deneylerin yapıldığı aşamada bir kontrol grubu varsa bu tür çalışmalara ne denir?

 • A) Gözlem
 • B) Hipotez
 • C) Nicel gözlem
 • D) Kontrollü deney
SORU 3

Bilim dünyasında herkes tarafından aynı koşullarda tekrarlandığında aynı sonuçların alındığı ve tüm dünyada kabul edilen kurallara ne ad verilir?

 • A) Teori
 • B) Kanun
 • C) Hipotez
 • D) Deney
SORU 4

Bezelyeler üzerinde yaptığı deneyler sonucunda, kalıtsal özelliklerin dölden döle geçişi ile ilgili önemli sonuçlar elde eden ve genetik biliminin kurucusu kabul edilen bilim adamı kimdir?

 • A) Robert Hooke
 • B) Charles Darwin
 • C) James Watson
 • D) Gregor Mendel
SORU 5

Canlıların çevreleri ve birbirleriyle ilişkisini inceleyen biyolojinin alt bilim dalına ne ad verilir?

 • A) Evrim
 • B) Ekoloji
 • C) Fizyoloji
 • D) Biyokimya
SORU 6

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi biyoloji ile direkt ilişkili değildir?

 • A) Paleontoloji
 • B) Psikoloji
 • C) Jeoloji
 • D) Sağlık Bilimleri
SORU 7

Deneyler sırasında, canlı hücrenin yapısının değişmemesi veya bozulmaması için aniden öldürülmesi işlemine ne denir?

 • A) Fiksasyon
 • B) Kesit alma
 • C) Doku kültürü
 • D) Vital inceleme
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, ototrof canlılar tarafından organik besin üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır?

 • A) Yağlar
 • B) Vitaminler
 • C) Mineraller
 • D) Proteinler
SORU 9

Aşağıdaki canlılardan hangisinde herbivor beslenme şekli görülür?

 • A) İnsan
 • B) Koyun
 • C) Aslan
 • D) Kartal
SORU 10

Ekosistemde iki türün karşılıklı olarak birbirinden yararlandığı birlikteliğe ne ad verilir?

 • A) Mutualizm
 • B) Kommensalizm
 • C) Parazit yaşam
 • D) Saprofit beslenme
SORU 11

Besin piramidinde, kütlesi en fazla olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üreticiler
 • B) Birincil tüketiciler
 • C) İkincil tüketiciler
 • D) Üçüncül tüketiciler
SORU 12

Eğer bir popülasyonda avlanma fazla, çevre atık maddelerle dolu, besin az ve bireyler yaşlı ise bu popülasyon için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Zamanla büyür.
 • B) Yoğunluğu azalır.
 • C) Yoğunluğu artar.
 • D) İçe göçler artar.
SORU 13

I Kuraklık
II Depremler
III Toprak kayması
Yukarıdakilerden hangileri bir komünitedeki baskın türün ortadan kalkmasına sebep olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

I Petrol
II Evsel atıklar
III Tarımsal aktiviteler
Yukarıdakilerden hangileri su kirliliğine sebep olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

I Canlının hayatta kalma şansını artırır.
II Canlının üreme şansını azaltır.
Yukarıda adaptasyon ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 16

Akşamsefası bitkisinin çiçeklerinin akşam açıp, gündüz ışıkta kapanması ne tür bir harekettir?

 • A) Kemonasti
 • B) Fotonasti
 • C) Fototropizma
 • D) Kemotropizma
SORU 17

Canlılarda günlük, aylık, yıllık döngüler halinde tekrarlanan davranışlara ne denir?

 • A) Refleks
 • B) Homeostazi
 • C) Biyolojik ritim
 • D) İçgüdüsel davranış
SORU 18

I Ototrof
II Yaratılış
III Panspermia
Yukarıdakilerden hangileri hayatın başlangıcı ile ilgili görüşlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

“Kullanılan her organ gelişir. Kullanılmayanlar ise zamanla zayıflar ve körelir.”
Evrimle ilgili bu varsayım hangi bilim adamına aittir?

 • A) Aristo
 • B) Darwin
 • C) Lamarck
 • D) Pasteur
SORU 20

Çevrenin etkisi ile vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal olmayan değişikliklere ne ad verilir?

 • A) Genetik
 • B) Mutasyon
 • C) Modifikasyon
 • D) Homolog organ
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBDBCACBAABDDABCDCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?