GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Ana bitkinin gövde, dal, yaprak gibi organlarının döllenme olmaksızın gelişerek yeni bitki oluşturmasına ne ad verilir?

 • A) Bölünme
 • B) Sporlanma
 • C) Tomurcuklanma
 • D) Vejetatif üreme
SORU 2

Eşeyli üremede haploit yapıda olan yumurta ve spermin birleşmesi olayına ne denir?

 • A) Zigot
 • B) Döllenme
 • C) Mitoz bölünme
 • D) Mayoz bölünme
SORU 3

Arılarda ne tür üreme şekli görülür?

 • A) Tozlaşma
 • B) Konjugasyon
 • C) Partenogenez
 • D) Hermafroditizm
SORU 4

Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini takip etmesine metagenez (döl değişimi) denir.
Aşağıdaki canlıların hangisinde bu durum görülür?

 • A) Bakteri
 • B) Öglena
 • C) Paramesyum
 • D) Plazmodyum
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerdeki erkek üreme organı olan stamenin yapısında bulunmaz?

 • A) Anter
 • B) Yumurtalık
 • C) Filament
 • D) Polen kesesi
SORU 6

Çiçekli bitkilerde dişi üreme organına ne ad verilir?

 • A) Anter
 • B) Zigot
 • C) Pistil
 • D) Taç yaprak
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisinin meyvesi basit gerçek meyve olarak kabul edilir?

 • A) Elma
 • B) Erik
 • C) Armut
 • D) Çilek
SORU 8

Aşağıda verilen canlıların hangisinde dış döllenme görülür?

 • A) Alabalık
 • B) Timsah
 • C) Leylek
 • D) Köpek balığı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi birleşik yalancı meyveye örnektir?

 • A) Çilek
 • B) Armut
 • C) Ahududu
 • D) Böğürtlen
SORU 10

I. Östrojen
II. RF (Serbest bırakıcı faktör)
III. FSH (Folikül uyarıcı hormon)
Yukarıdaki dişi üreme sistemini kontrol eden hormonların, salgılanış sırası hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) I - II - III
 • B) II - III - I
 • C) II - I - III
 • D) III - II - I
SORU 11

Erkek üreme sisteminde sperm üretimini sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oksitosin
 • B) Progesteron
 • C) Testosteron
 • D) Prolaktin
SORU 12

I. AIDS
II. Frengi
III. Mantar hastalıkları
Yukarıdakilerden hangileri insan üreme sisteminde cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi monokotiledon bitkilere örnektir?

 • A) Mısır
 • B) Fasulye
 • C) Bezelye
 • D) Badem
SORU 14

Bitkilerde yaprak dökümü ve meyve olgunlaşmasını hızlandıran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Etilen
 • B) Giberellin
 • C) Sitokinin
 • D) Absisik asit
SORU 15

Döllenmiş kuş ve sürüngen yumurtalarında bulunan amniyon kesesinin görevi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Embriyonun solunumunu sağlar.
 • B) Embriyonun azotlu boşaltım maddelerini depo eder.
 • C) Embriyonun beslenmesi için gerekli besini depo eder.
 • D) Embriyoyu basınç, sıcaklık gibi olumsuz koşullara karşı korur.
SORU 16

I. Mezoderm
II. Ektoderm
III. Endoderm
Sünger ve sölenter gibi basit yapılı canlılarda yukarıdaki embriyonik tabakalardan hangilerinin oluşumu görülmez?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Omurgalıların embriyonik gelişiminde sinir dokusunun ve sinir sisteminin gelişmesini sağlayan farklılaşma hangi evrede görülür?

 • A) Blâstulâ
 • B) Morula
 • C) Nörilasyon
 • D) Gastrulasyon
SORU 18

İnsanlarda gebeliğin üçüncü ayından itibaren, doğuma kadar olan evrede embriyonun organ taslakları gelişir. Organ taslakları oluşmuş bu embriyoya ne ad verilir?

 • A) Bebek
 • B) Fetüs
 • C) Mezoderm
 • D) Embriyonik indüksiyon
SORU 19

I. Madde geçişi sırasında anne ve embriyo kanı birbirine karışmaz.
II. Anne ile embriyo arasındaki madde geçişi, difüzyon ve aktif taşıma ile olur.
Sağlıklı bir anne ve embriyosu arasındaki madde geçişi ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 20

Aşağıda verilen canlıların hangisinde rejenerasyon (yenilenme) en ileri düzeydedir?

 • A) İnsan
 • B) Kertenkele
 • C) Kurbağa
 • D) Deniz yıldızı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCDBCBAABCDAADACBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?