GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Meristem doku bitkilerde;
I Uzama
II Kalınlaşma
III Büyüme
olaylarını sağlar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Bitkilerin çiçek, yaprak sapı, gövde gibi uzayan, gelişen kısımlarında mekanik destek sağlayan hücre tipine ne ad verilir?

 • A) Parankima
 • B) Kollenkima
 • C) Sklerankima
 • D) Taş hücreleri
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi epidermiste yer alan tüylerin görevlerinden değildir?

 • A) Kökte emme
 • B) Sarmaşıkta tutunma
 • C) Isırgan otunda savunma
 • D) Nane bitkisinde iletim
SORU 4

Gül ve böğürtlen gibi bitkilerde bulunan, koruma işlevinin yanında bazen tutunma görevi de gören yapılara ne denir?

 • A) Emergens
 • B) Stoma
 • C) Hidatod
 • D) Tüy
SORU 5

Aşağıdaki yapılardan hangisi bitkilerde periderm tabakası üzerinde bulunur?

 • A) Ksilem
 • B) Floem
 • C) Lentisel
 • D) Kambiyum
SORU 6

Bitki kökünde epidermisin altında (iç kısmında bulunan korteks tabakasını oluşturan hücrelere ne denir?

 • A) Kollenkima
 • B) Sklerankima
 • C) Parankima
 • D) Kaliptra
SORU 7

Aşağıdaki bitkilerden hangisi kazık kök yapısına sahiptir?

 • A) Mısır
 • B) Havuç
 • C) Soğan
 • D) Pırasa
SORU 8

Tek çenekli (monokotil) otsu bir bitkinin gövde kesitini inceleyen bir bilim adamı bu bitkide aşağıdakilerden hangisini görebilir?

 • A) Kambiyum
 • B) Korteks
 • C) Floem
 • D) Öz
SORU 9

I- Kurak ortam bitkilerinde yaprak ayasının yüzeyi küçülmüştür.
II- Nemli ortam bitkilerinde yaprak ayasının yüzeyi genişlemiştir.
Yukarıda bitkiler ve yaprakları ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 10

Çilek, domates ve çimen gibi bitkilerde, özellikle sabahın erken saatlerinde yaprak kenarlarından su damlalarının, kök basıncı etkisiyle hidatodlardan dışarı atılmasına ne denir?

 • A) Damlama
 • B) Terleme
 • C) Osmoz
 • D) Adhezyon
SORU 11

Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için toprağın, aşağıdakilerden hangisini içermesi gerekmez?

 • A) Hava
 • B) Işık
 • C) Mineral
 • D) Mikroorganizma
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin büyüyüp gelişmesi için gerekli mikroelementlerdendir?

 • A) Karbon
 • B) Azot
 • C) Magnezyum
 • D) Klor 41
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bitki büyümesinde etkili olan hormonlardan değildir?

 • A) Lignin
 • B) Oksin
 • C) Sitokinin
 • D) Giberellin
SORU 14

Yer çekimi;
I- Bitki gövdesinin yukarı yönde büyümesi
II- Bitki kökünün toprak içine doğru büyümesi
III- Bitki gelişmesinde rol oynayan bazı hormonların bitkideki dağılımı
olaylarından hangilerinde rol oynar?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Akşamsefası çiçeklerinin gündüz ışık şiddetine bağlı olarak kapanıp, karanlıkta açılması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Fotonasti
 • B) Termonasti
 • C) Fototropizma
 • D) Kemotropizma
SORU 16

Bitkilerde gövdenin bir kısmı yaralanırsa, yara bölgesinden salgılanan hormonun etkisiyle görülecek yönelme hareketi hangisidir?

 • A) Haptotropizma
 • B) Travmotropizma
 • C) Kemotropizma
 • D) Geotropizma
SORU 17

Tam bir çiçekte, çoğunlukla yeşil renkli olup, tomurcuk halindeki çiçeğin iç kısmında bulunan organları korumakla görevli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Polen
 • B) Yumurtalık
 • C) Taç yaprak
 • D) Çanak yaprak
SORU 18

Aynı türe ait farklı bitkilerdeki bir çiçekten diğer çiçeğe polen taşınması olayına ne denir?

 • A) Çift döllenme
 • B) Çapraz tozlaşma
 • C) Polen oluşumu
 • D) Tomurcuk oluşumu
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi basit meyvelerdendir?

 • A) Üzüm
 • B) Çilek
 • C) Böğürtlen
 • D) Ahududu
SORU 20

Bitkilerde, tohumda bulunan embriyonun, uygun ortam koşullarında yeni bir bitki oluşturmak için tohum kabuğundan dışarı çıkarak büyümesine ne ad verilir?

 • A) Döllenme
 • B) Tozlaşma
 • C) Çimlenme
 • D) Dormansi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDACCBCCABDADABDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?