GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Fotosentez yapma yeteneğine sahip canlılarda, güneş enerjisinin ATP’ye dönüşümünü sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oksijen
 • B) Su
 • C) Klorofil
 • D) Refleks
SORU 2

Hem fotosentezde hem de oksijenli solunumda görev yapan ETS (elektron taşıma sistemi) molekülü hangisidir?

 • A) Plastokinon
 • B) Ferrodoksin
 • C) Sitokrom
 • D) Oksijen
SORU 3

Oksidatif fosforilâsyon olayı aşağıdakilerden hangisinde görülür?

 • A) Oksijenli solunum
 • B) Oksijensiz solunum
 • C) Kemosentez
 • D) Glikoliz
SORU 4

Hücrede üç molekül glikozun glikolizi sonucunda net ATP kazancı kaçtır?

 • A) 3
 • B) 6
 • C) 9
 • D) 12
SORU 5

Glikoliz reaksiyonunda en son oluşan bileşik hangisidir?

 • A) Fosfogliser aldehit
 • B) Früktoz di fosfat
 • C) Azotlu organik baz
 • D) Pirüvik asit
SORU 6

I. Etil alkol
II. Laktik asit
III. Glikoz
Yukarıda verilenlerden hangileri pirüvik asitin oksijensiz koşullarda parçalanması sonucu oluşur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi klorofilin yapısında bulunmaz?

 • A) Demir
 • B) Azot
 • C) Oksijen
 • D) Magnezyum
SORU 8

Kloroplastın aşağıda verilen özelliklerinden hangisi mitokondriden farklıdır?

 • A) Zarla çevrili olması
 • B) Fotosentez yapması
 • C) DNA’sının olması
 • D) Elektron taşıma sisteminin (ETS) olması
SORU 9

Fotosentezin aşamalarını gösteren şemada “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Oksidatif fosforilasyon
 • B) Substrat düzeyde fosforilasyon
 • C) Karbon tutma reaksiyonları
 • D) ETS reaksiyonları
SORU 10

I. DNA
II. RNA
III. Ribozom
Verilenlerden hangileri mitokondrilerin yapısında bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Ökaryot canlılarda glikoliz sonucu oluşan pirüvik asit, hangi organel içinde oksijenli solunum reaksiyonlarına katılır?

 • A) Çekirdek
 • B) Mitokondri
 • C) Ribozom
 • D) Kloroplast
SORU 12

Krebs çemberi reaksiyonları, pirüvik asitten hangi bileşiğin oluşmasıyla başlar?

 • A) Glikoz
 • B) Sitrik asit
 • C) Enzim 2 sentezlenemez.
 • D) Okzaloasetik asit
SORU 13

Ahmet yukarıda isimleri verilen elementlerden nükleotit modeli yaparken, hangi ikisine ihtiyaç duymaz?

 • A) Oksijen Fosfat
 • B) Karbon Hidrojen
 • C) Hidrojen Azot
 • D) Magnezyum Demir
SORU 14

Ökaryot canlı hücresinde DNA molekülünün bulunduğu yerler hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Çekirdek, mitokondri, kloroplast
 • B) Mitokondri, kloroplast, sitoplazma
 • C) Ribozom, çekirdek, mitokondri
 • D) Kloroplast, sitoplazma, çekirdek
SORU 15

DNA’daki her nükleotidin yapısında kesinlikle bulunması gereken molekül hangisidir?

 • A) Riboz
 • B) Adenin
 • C) Timin
 • D) Fosfat
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin her ikisi de pürin bazlarındandır?

 • A) Adenin Guanin
 • B) Guanin Sitozin
 • C) Sitozin Timin
 • D) Adenin Timin
SORU 17

Şekilde bir bölümü verilen DNA molekülündeki organik bazlar arasında, toplam kaç hidrojen bağı vardır?

 • A) 8
 • B) 10
 • C) 12
 • D) 14
SORU 18

DNA’nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Enzim kullanılır.
 • B) ATP harcanır.
 • C) Riboz şekeri kullanılır.
 • D) Fosfat grubu kullanılır.
SORU 19

Bir canlıda sentezlenen protein molekülündeki aminoasitlerin dizilişi,
serin-trozin-metiyonin-trozin-triptofan şeklindedir.
Buna göre bu sentezde en az kaç farklı tRNA görev almıştır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 20

Hücre bölünmesinden önce DNA’dan yeni DNA sentezlemesine ne denir?

 • A) Replikasyon
 • B) Transkripsiyon
 • C) Translasyon
 • D) Sentral doğma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCABDBABCDBCDADABCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?